Art. 9. - Zniesienie fundacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.25.172

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 1989 r.
Art.  9.

Ministrowie mogą swe uprawnienia, określone w niniejszym dekrecie, przekazać podległym organom.