Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.97.894

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 8 listopada 1922 r.
o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
Część V taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, zawierająca taryfy wyjątkowe (Dz. U. R. P. r. 1922, № 55, poz. 500), wraz z odnoszącemi się do tej części V zmianami i uzupełnieniami (Dz. U. R. P. r. 1922, № 69, poz. 625), otrzymuje brzmienie według załącznika do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 15 listopada 1922 r.

ZAŁĄCZNIK  1

Część V.

TARYFY WYJĄTKOWE.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1922 r. (Dz.U.22.113.1028) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1922 r. (Dz.U.23.1.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1923 r. (Dz.U.23.10.72) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1923 r.

- zmieniony przez § 5 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1923 r. (Dz.U.23.17.112) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1923 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.