Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.1.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 grudnia 1922 r.
o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. W części II Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt "Postanowienia Taryfowe" (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 48 poz. 428) wprowadza się zmianę następującą:

W p. 71 normę 5.000 kg. zmienia się na 10.000 kg.

§  2. W części III tejże Taryfy Ogólnej "Nomenklatura i klasyfikacja towarów" (Dz. U. R. P. z 1922 r. N° 48 poz. 428) wprowadza się zmiany następujące:

w gr. 41 "Materjały drzewne" pozycję "Bambus" uzupełnia się nazwą: "i orzechy kamienne";

w gr. 71 "Barwniki sztuczne i naturalne" pozycję "Ziemie i gliny farbiarskie surowe i palone" uzupełnia się słowami "w beczkach lub workach";

w gr. 79 "Wody mineralne" pozycję "Wody mineralne krajowe" uzupełnia się nazwą "Morszyńska".

§  3. W części V tejże Taryfy Ogólnej "Taryfy wyjątkowe" (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 97 poz. 894) wprowadza się zmiany następujące:

w tablicy stacyjnej do taryfy wyjątkowej Na 2-c, wprowadzonej w życie z dniem 1 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 113 poz. 1028), skreśla się stacje następujące: Białystok II, Brześć II, Jarosław, Lewicka, Łomża, Ploterowe, Przemyśl, Suwałki, Wilno, Wołkowysk I i II oraz Zamość wraz z odnoszącemi się do tych stacji stawkami.

§  4. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 5 stycznia 1923 r.