Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.49.433

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 1922 r.
w przedmiocie zmiany rozporządzenia Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 24 lutego 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej № 35 poz. 5725 i rozporządzenia Ministra Gospodarki Rzeszy z dnia 15 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej № 176 poz. 7737).

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 16 czerwca 1922 roku o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie województwa śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz w przedmiocie zmian w ustawodawstwie, na tych ziemiach obowiązującem (Dz. U. R. P. № 46 poz. 388) oraz zgodnie z artykułem 1 § 1, ust. 1 polsko-niemieckiej konwencji górnośląskiej (Dz. U. R. P. r. 1922 № 44 poz. 371) zarządza się co następuje:
§  1. Uprawnienia, nadane Kanclerzowi Rzeszy w paragrafach 1, 2, 3, 4, 6 i 7 rozporządzenia Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 24 lutego 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej № 35 poz. 5725) przechodzą na Ministra Przemyślu i Handlu, - Komisarz Państwa dla podziału węgla, podwładny dotąd Ministrowi Gospodarki Rzeszy, w myśl rozporządzenia tegoż ministra z dnia 15 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej № 176 poz. 7737), podlegać będzie Ministrowi Przemysłu i Handlu.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem objęcia przez Polskę części Górnego Śląska jej przyznanej.