Zmiana granic miasta Nowej Soli w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim. - Dz.U.1961.46.248 - OpenLEX

Zmiana granic miasta Nowej Soli w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.46.248

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 1961 r.
w sprawie zmiany granic miasta Nowej Soli w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Z gromady Stare Żabno w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim wyłącza się wieś Stare Żabno bez przysiółków Nowe Żabno i Stara Wieś i włącza się ją do miasta Nowej Soli w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1961 r.
1 Z dniem 1 stycznia 1972 r. z miasta Nowa Sól wyłącza się tereny o powierzchni 451 ha i włącza się:

- 362 ha do gromady Otyń,

- 89 ha do gromady Stare Żabno,

zgodnie z § 1 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie zielonogórskim (Dz.U.71.15.154).