§ 1. - Zmiana granic miasta Nowej Soli w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim. - Dz.U.1961.46.248 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana granic miasta Nowej Soli w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.46.248

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
§  1. 1
Z gromady Stare Żabno w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim wyłącza się wieś Stare Żabno bez przysiółków Nowe Żabno i Stara Wieś i włącza się ją do miasta Nowej Soli w tymże powiecie i województwie.
1 Z dniem 1 stycznia 1972 r. z miasta Nowa Sól wyłącza się tereny o powierzchni 451 ha i włącza się:

- 362 ha do gromady Otyń,

- 89 ha do gromady Stare Żabno,

zgodnie z § 1 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie zielonogórskim (Dz.U.71.15.154).