§ 2. - Zmiana granic miasta Nowej Soli w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim. - Dz.U.1961.46.248 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana granic miasta Nowej Soli w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.46.248

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1961 r.