Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.32.191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 9 kwietnia 1920 r.
w sprawie zmiany art. 1, ust. C. lit. a rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1919 r. w sprawie ograniczeń spożycia w zakładach publicznych (Dz. Ust. R. P. r. 1920 № 4 poz. 21).

Na podstawie dekretu Naczelnika Państwa z dn. 11 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. № 7, poz. 109) i art. 9 ustawy z dn. 18/11 1919 r. (Dz. Ustaw R. P. № 89, poz. 485) zarządza się co następuje:
Art.  1.

W rozporządzeniu z dn. 31 grudnia 1919 r. (Dz. Ust. R. P. r. 1920, № 4, poz. 21) w przedmiocie ograniczeń spożycia w zakładach publicznych zmienia się art. 1, ust. C. lit. a, w sposób następujący:

a) podawanie do kawy i herbaty mleka łącznie lub osobno, lub przyrządzanie czekolady i kakao na mleku oraz spożywanie jest dozwolone od godz. 6 do 12 rano i od godz. 5 do 11 wieczorem.
Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw R. P.