Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.7.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1919 r.

DEKRET
w sprawie utworzenia Urzędu walki z lichwą i spekulacją przy Ministerstwie Aprowizacji.

Na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:
Art.  1.

Istniejący przy Ministerstwie Aprowizacji "Wydział walki z lichwą żywnościową" przekształcony zostaje na podległy bezpośrednio Ministrowi Aprowizacji "Urząd walki z lichwą i spekulacją".

Art.  2.

Urząd walki z lichwą i spekulacją ma za zadanie:

a) Walkę z wszelkiemi przejawami lichwy i wszelkiego rodzaju spekulacją artykułami pierwszej potrzeby.
b) Urzędowi i jego ekspozyturom przysługuje prawo zastosowywania konfiskaty przedmiotów i nakładania kar w drodze administracyjnej do 3-ch miesięcy aresztu, względnie do mk. pięćdziesięciu tysięcy (mk. 50.000.-) grzywny. Dochodzenie odszkodowań za konfiskaty towarów w drodze prawa cywilnego jest niedopuszczalne.
c) Urzędowi pomocne są w jego działalności wszelkie organy państwowe, municypalne, jak to policja komunalna, milicja ludowa, straż graniczna, kolejowa i t. d.
d) Regulamin wewnętrzny, plan etatów i szczegółowe przepisy wykonawcze Urzędu do walki z lichwą i spekulacją wyda Minister Aprowizacji.

Wykonanie powyższego polecam Ministrowi Aprowizacji.

Rozporządzenie niniejsze nabiera natychmiast mocy obowiązującej.

Dan w Warszawie, dnia 11 stycznia 1919 r.