Zm.: rozporządzenie z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.85.822

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 września 1924 r.
w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych.

Na mocy art. 7 ust. b. ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o uregulowaniu stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Tabela towarów, podana w § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 59, poz. 599), otrzymuje w części odnoszącej się do pozycji ex 152 p. 7 następujące brzmienie:
Pozycja taryfy celnej:Nazwa towaru:Cło ulgowe w %% cła normalnego.
Ex 152 p. 7Rury bez szwu o osi prostej, wszelkiej wagi, o średnicy zewnętrznej powyżej 300 mm., zaopatrzone z jednego końca w gwint wewnętrzny i z drugiego końca w gwint zewnętrzny nacięty na długości nie mniejszej niż połowa zewnętrznej średnicy rury10
Ex 152 p. 7Rury bez szwu o osi prostej, wszelkiej wagi, o średnicy zewnętrznej powyżej 100 mm. do 300 mm. włącznie, zaopatrzone z jednego końca w gwint wewnętrzny i z drugiego końca w gwint zewnętrzny nacięty na długości nie mniejszej niż połowa zewnętrznej średnicy rury30
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie jednocześnie z ustawą z dnia 31 lipca 1924 r. o uregulowaniu stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80 poz. 777) i będzie obowiązywało do dnia 15 października (włącznie) 1924 r.