Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.108.977

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 grudnia 1924 r.
o ulgach celnych. *

Na podstawie punktu b art. 7-go ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80 poz. 777) zarządza się co następuje:
Poniżej wyszczególnione towary opłacają cło ulgowe, którego wysokość w stosunku do cła normalnego, podanego w taryfie celnej z dnia 26 czerwca 1924 r., wynosi odpowiedni procent, uwidoczniony w poniższej tabeli:
Pozycja taryfy celnej:Nazwa towaru:Cło ulgowe w %% cła normalnego
2 p. 1Ryż wyłuszczony polerowany25
2 p. 2Ryż niewyłuszczonybez cła
2 p. 3Ryż łamany, zawierający najwyżej 5% wagi całych ziarn, przeznaczony do wyrobu krochmalubez cła
2 p. 4Ryż wyłuskany lecz w błonce, niepolerowany, do wyrobu ryżu polerowanego, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbubez cła
3 p. 1 aMąka żytniabez cła
3 p. 1 bMąka pszennabez cła
Ex 3 p. 1 c.Mąka kukurydzianabez cła
5 p. 1-a, 1Ziemniaki do sadzenia, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbubez cła
Ex 21 p. 1Tytuń w liściach i wiązkach z łodygami lub bez; łodygi tytuniowa, odpadki i miał10
Ex 24 p. 7 a i bMleko zgęszczone, mączka mleczna z cukrem i bez - łącznie z wagą bezpośredniego opakowania10
24 p. 9Mace.40%
27 p. 2Ekstrakty, esencje i etery owocowe z domieszką alkoholu, w opakowaniach wszelkiego rodzaju-łącznie z wagą bez> pośredniego opakowania.80
Ex 28 p. 1 bWina skażone solą do wyrobu winiaku, o zawartości alkoholu od 16° do 25° włącznie, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 34 p. 1Mięso świeże, solone i mrożonebez cła
Ex 35 p. 2Bryndza50
Ex 37 p. 3 aŁososie tylko solone80
37 p. 4 b.Śledzie solone -cło opłaca się od wagi brutto, za potrąceniem wagi zewnętrznego opakowania.
Ex 40 p. 3 aWoły80
Ex 41 p. 3Kości poddane działaniu kwasu siarkowego; użyźniające komposty i pudretybez cła
Ex 41 p. 4Kości palone, mąka, śrut, popiół i węgiel z kościbez cła
51 p. 1 aTłuszcze zwierzęce, surowe, przetopione; tłuszcz kostny; surowy tłuszcz z wełny80
51 p. 1 bTłuszcze zwierzęce odsączone, przerobione, zestalone; oleo-margaryna, premier jus, również tłuszcze odpadkowe20
51 p. 6 aOleje pochodzenia zwierzęcego, oprócz osobno wymienionych80
51 p. 6 bTran rybi oczyszczony80
51 p. 6 cMargaryna i sztuczne masło jadalne60
52 p. 7Wosk bitumiczny z węgla brunatnego40
Ex 56 p. 3 b i 4 aSzmaty kożuchowe ze skór baranich i koźlich-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
57 p. 1 a, b, c, dObuwie skórzane, z wyjątkiem osobno wymienionego60
57 p. 2Obuwie płócienne, filcowe i z różnych materjałów, oprócz osobno wymienionych60
57 p. 3 Uwaga 1.Skóry skrojone lub zszyte, cholewki, wierzchy na obuwie wymienione w p. 1 tej pozycji80
57 p. 3 Uwaga 2.Części obuwia wysztancowane lub wykrojone ze skór twardych, jako to: podeszwy, branzle, obcasy, zakładki, noski, glanki80
Ex 57 p. 5 bBicze tkackie10
Ex 57 p. 5 bSkórzane wyroby "frottoirs" za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 53 p. 3Drzewo cedrowe do wyrobu ołówków, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
62 p. 9-aNasiona drzew iglastych; za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20.-
65 p. 3Gips rodzimy i alabaster w kawałkach niepalony10
Ex 65 p. 4Wapno gryzące (niehydrauliczne) do wyrobu karbidu - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu80
66 p. 2Kamienie sztucznie rozdrobnione i filtry z węgla80
66 p. 6Płyty łupkowe piłowane, również szlifowane, oprócz wyrobów z łupku10
66 p. 8Płyty łupkowe, łupane, nieobrobione10
66 p. 9Kamienie litograficzne80
Ex 71 p. 2Szmergiel, korund, elektrit, alund, karborund, pumeks, trypla i grafit zmielone, zespojone w grudki lub zamienione mechanicznie w bryłki; granaty pod postacią piasku lub mielone; materiały osobno niewymienione do szlifowania i polerowania, również mielone szkło sproszkowane (drobno tłuczone lub mielone), za wyjątkiem grafitu mielonego80
Ex 71 p. 2Grafit mielony40
Ex 71 p. 5 aWyroby prasowane z węgla, o długości sztuki powyżej 250 mm., wagi poniżej 3 kg., do wyrobu azotniaku-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.10
Ex 71 p. 5 bWyroby prasowane z węgla dla elektrotechniki, jako to: świece, płytki, cylindry, węgle do elementów i t. p. o wadze sztuki powyżej 3 kg.10
Ex 72 p. 4Cegły i płyty z gliny szamotowej dla wielkich pieców, aparatów Cowpera i koksowni-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu60
Ex 72 p. 6Cegły, kształtki i płyty z kwarcu i dynasu10
72 p. 7Cegły i płyty z magnezytu10
72 p. 10Cement szamotowy (ciasto z gliny ogniotrwałej), zaprawa szamotowa, dynasowa i ich su-rogaty; cement ogniowy, kraterowy i t. p.80
73 p. 3Naczynia kamienne (tak zw. odporne na kwasy), przyrządy fabryczne, garnki, dzbany, rezerw o ary, butle, chłodnice, kurki, rury z cienkiemi ściankami, do łączenia aparatów i t. p. z masy stopionej i niechłonącej wody, również polewane lecz bez ozdób
Ex 76 p. 7 a I i II, bWyroby porcelanowe dla celów elektrotechnicznych i laboratoryjnych, niemontowane80
Ex 77 p. 2 bBalony, rurki i bagietki szklane do wyrobu lampek elektrycznych dęte, również w formach80
Ex 77 p. 8 c, dSzkła: antyczne, opałowe, katedralne do wyrobu witraży - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
Ex 78 p. 2Szyby lustrzane nieobrobione po odlaniu, t. j. niemalowane, niesziifowane i niepolerowane, opłacają cło według p. 1 z potrąceniem 40%40
81Oleje ze smoły z węgla kamiennego lekkie, średnie, ciężkie (antracenowy, kreozotowy, benzol, toluol, kumol, ksylol, solvent-nafta, mieszanina ksyloli, antracen, naftalina), wszystko surowe nieoczyszczone; kwas karbolowy surowy czarny80
82 p. 1Żywica drzew iglastych80
82 p. 2Kalafonja i galipot40
83 p. 3Ciasto asfaltowe, asfalty topliwe sztuczne, smolą asfaltowa80
Ex 87 p. 2 bKauczuk, gutaperka i balata: myte, prasowane w arkuszach i płytach20
91 p. 2Siarka oczyszczona, kwiat siarczany10
98 p. 4Azotan amonu20
93 p. 5Siarczan amonu10
Ex 103 p. 3Saletra wapniowa (azotan wapnia) 10
105 p. 5Dwuwęglan sodu (bicarbonat) i potasu10
105 p. 11Wodorosiarczek sodu20
Ex 106 p. 1Octan wapnia surowy do wyrobu acetonu i kwasu octowego - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 108 p. 3Siarczek węgla10
108 p. 4Kwas azotowy; nitreza (mieszanina kwasu azotowego z siarkowym) 10
112 p. 10Benzol, toluol, ksylol, antracen oczyszczone80
Ex 112 p. 11Oczyszczony fenol80
112 p. 16 a, bOksy-związki benzolu, toluolu, naftaliny oraz ich sulfokwasy, oprócz osobno wymienionych20
Ex 112 p. 17 a, b, c, d, e, f, g, hMitro, amino, chlorowce, amino-oksy pochodne szeregu aromatycznego, kwas ftalowy, sole tych związków, oprócz osobno wymienionych20
Ex 112 p. 25 aMitro, oksyamino l chlorowco pochodne, oprócz osobno wymienionych20
Ex 112 p. 25 bLeokonin, terrar, kryolit sztuczny, soda krzemowo-fluorowa (fluoro-krzemian sodu), do wyrobu naczyń emaliowanych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 112 p. 2513Fluorek sodu10
Ex 112 p. 25 cDekalina, tetralina (dekahydro i tetrahydro-nafialina) 10
112 p. 27Azotany toru, ceru, berylu, glinu (aluminium) i magnezu40
Ex 115 p. 1Eter siarczany do wyrobu sztucznego jedwabiu oraz prochu bezdymnego - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
117 p. 3Olej słonecznikowy40
117 p. 7 aOleje roślinne osobno niewymie-nione (kokosowy, palmowy z nasion i rdzenia, bawełniany soya, kukurydzowy, sezamowy i t. p.) o zawartości 1% i wyżej wolnych kwasów tłuszczowych20
Ex 117 p. 7 bOleje wyszczególnione pod a) o zawartości poniżej 1% wolnych kwasów tłuszczowych.40
124 Uwaga.Drzewo quebrachowe raszplowane na wiórki do przesypki (t. zw. Lohschnitt) i mielone40
124 p. 2 aEkstrakt quebrachowy suchy, niesulfitowany20
124 p. 2 bEkstrakt guebrachowy suchy, sulfitowany (rozpuszcza się w zimnej wodzie)40
124 p. 3 aEkstrakty garbnikowe osobno niewymienione, suche20
124 p. 3 bEkstrakty garbnikowe osobno niewymienione, ciastowate80
124 p. 3 cEkstrakty garbnikowe osobno niewymienione, płynne80
Ex 139 p. 2Stopy żelazne (ferro-aliaże), jako to: ferro - aluminium - silicium-molibden-vanadium - chrom-fosfor i t. p. o zawartości powyżej 30% innych składników, prócz żelaza; surówka manganowa o zawartości manganu powyżej 15%baz cła
Ex 140 pp. 3 i 4Szyny żłobkowane10
Ex 140 p. 7Blacha żelazna i stalowa, również dekapowana, ściemniona lub innym sposobem sztucznie oksydowana, również pokryta lustrzaną warstwą tlenku, - grubości 0.28 nim. i mniej.20
Ex 147 p. 2Popiel cynkowy20
Ex 149 p. 1 a, b Rury miedziane i ze stopów miedzi bez szwu, gołe, niepolerowane20
Ex 149 p. 7Oprawki (czopy, cokle) mosiężne z łebkiem porcelanowym, szklanym lub witrytowym do wyrobu lampek elektrycznych20
Ex 149 p. 7 i 8Dzwony kościelne z miedzi i stopów miedzi40
Ex 150 p. 1Elektrody magnetytowe20
Ex 150 p. 4 a, bWalce z żelaza lanego utwardzane nieobrobione lub z gruba obdartą powierzchnią i wykończonemi czopami i rozetami, bądź o średnicy 400 mm. i wyżej, bądź o długości 1500 mm. i wyżej10
Ex 150 p. 4 cNiewyrabiane w kraju walce z żelaza lanego utwardzane, obrobione-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 152 p. 7 a, bRury bez szwu o osi prostej, wszelkiej wagi, o średnicy zewnętrznej powyżej 300 mm., zaopatrzone z jednego końca w gwint wewnętrzny i z drugiego końca w gwint zewnętrzny, nacięty na długości nie mniejszej, niż polowa zewnętrznej średnicy rury.10
Ex 152 p. 7 a, bRury bez szwu o osi prostej wszelkiej wagi, o średnicy zewnętrznej powyżej 100 mm. do 300 mm. włącznie, zaopatrzone z jednego końca w gwint wewnętrzny i z drugiego końca w gwint zewnętrzny, nacięty na długości nie mniejszej niż połowa zewnętrznej średnicy rury30
Ex 153 p. 1 a Ex 154 p. 1,;Górnicze benzynowe lampki bezpieczeństwa.40
Ex 153 p. 1 a Ex 154 p. 1,2 i 3Części tychże lampek-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.40
Ex 153 p. 7Łańcuchy wszelkie z żelaza grubszego niż 6½ mm. na potrzeby wiertnictwa-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
153 p. 10Butle żelazne i stalowe20
Ex 555 p. 2 a, b, c, d, e, f

Uwaga 1 i Uwaga do p. 3

Drut miedziany i ze stopów miedzi; skręty z drutu-wszystko również cynowane80
Ex 156 p. 2 aGwoździe druciane oraz cięte, oprócz osobno wymienionych; gwoździe z surowca kowalnego80
Ex 156 p. 5 a, bLiny druciane, żelazne i stalowe z drutów o grubości ½ mm. i wyżej80
Ex 156 p. 10 c, IITkaniny druciane z drutu miedzianego i stopów miedzi oraz z metali i stopów, wymienionych w poz. 143, dla produkcji cementowej i papierniczej-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 156 p. 11Niewyrabiane w kraju przewodniki izolowane, lecz niepokryte ołowiem - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu80
156 p. 12 aKable elektryczne, obłożone ołowiem, o średnicy zewnętrznej powyżej 45 mm. i opancerzone wszelkie,40
Ex 156 p, 12 bKable elektryczne obłożone ołowiem, o średnicy 45 mm. i mniej80
160 p. 1Kosy i sierpybez cła
160 p. 2Łopaty, widły, rydle, motyki, grabie, sapy, oskardy i kilofy80
Ex 161 p. 3 a, b, c, dNiewyrabiane w kraju narzędzia stalowe hartowane do obrabiania - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
162 p. 2Stemple do matryc (punce) i matryce metalowe do odlewu czcionek i maszyn zecerskich.20
162 p. 3 i 4Linje mosiężne drukarskie, klisze20
162 p. 5Kamienie litograficzne z wykonanemi na nich rysunkami20
162 p. 6Wszelkie osobno niewymienione przybory zecerskie i drukarskie, jako to: wierszownice, kliny i t. p.20
Ex 167 p. 1Niewyrabiane w kraju maszyny osobno niewymienione - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
167 p. 2Parowozy, tendry.10
Ex 167 p. 3Elektrowozy, wagony parowe, spalinowe i elektryczne10
Ex 167 p. 3Lokomotywy spalinowe i pneumatyczne-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.20
Ex 167 p. 3Traktory zwykłe i gąsienicowe- za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 4Niewyrabiane w kraju kopaczki (bagry lądowe) -za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 6 a, b, c, d, e,Niewyrabiane w kraju przyrządy f i maszyny do podnoszenia i opuszczania ciężarów, zmontowane w całości lub też ich mechanizmy - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 167 p. 7 a, b, c, d, e,Niewyrabiane w kraju: maszyny f parowe, silniki spalinowa następujące: żeglugowe, samochodowe i lotnicze, silniki spalinowe systemu Diesla; silniki spalinowe na gaz ssany; sprężarki (kompresory); pompy próżniowe, również do wyrobu lodu i do chłodnictwa -~ wszystko za pozwoleniami Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 7Sikawki pożarowe, motorowe i parowe10
Ex 167 p. 8 a, b, c, d, eNiewyrabiane w kraju ekshaustrory-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
167 p. 10Niewyrabiane w kraju lokomobile parowe-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.10
167 p. 11 a, b, c, d, eTurbiny parowe i spalinowe10
Ex 167 p. 12cNiewyrabiane w kraju osobno niewymienione obrabiarki do drzewa-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.10
Ex 167 p. 13 a, b, c, d, e, iNiewyrabiane w kraju obrabiarki F do metalu - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.10
Ex l67 pp. 14 do 20Niewyrabiane w kraju maszyny włókiennicze oraz prasy kalandrowe, korytkowe i wygładzarki, służące również do papieru - za pozwoleniami Ministerstwa Skarbu.10
167 p. 21Maszyny do szycia, maszyny korbowe do haftowania, przywożone łącznie ze stołami lub bez - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 167 p. 22Pończoszarki, maszyny do dziania, maszyny do wyrobu firanek, koronek i tiulu-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 167 p. 23 a, b, cNiewyrabiane w kraju maszyny młynarskie-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.10
Ex 167 p. 26 a, b, cNiewyrabiane w kraju aparaty, oprócz osobno wymienionych-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 27 cŁożyska kulkowa bez płyt podstawowych i bez konsol.10
Ex 167 p. 28aNiewyrabiane w kraju osobno niewymienione części maszyn i aparatów, sprowadzane osobno lub razem z maszynami, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 28bWrzeciona, obrączki, wałki rowkowane do maszyn włókienniczych, rurki do prząśnic, biegacze (traveller'y), przewodniki nitek, grzebienie do zgrzeblarek, walce nożowe do postrzygarek - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
167 p. 28 cNoże do krajalnic buraczanych cukrowniczych.10
Ex 167 p. 31 d, eElektryczne: prądnice, silniki, przetwornice jednotwornikowe - wszystko o wadze powyżej 2.500 kg., również transformatory o wadzą: bez oleju powyżej 1.500 kg., lub z olejem powyżej 1.900 kg.10
Ex 167 p. 31Elektryczne: prądnice, silniki, przetwornice jednotwornikowe-wszystko o wadze powyżej 300 do 2.500 kg. włącznie, również transformatory o wadze: bez oleju 1.500 kg. i mniej, lub z olejem 1.900 kg. i mniej; maszyny elektryczne osobno-niewymienione, elektromagnesy, części maszyn elektrycznych; - wszystko, o ile nie jest wyrabiane w kraju, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 167 p. 34Siewniki rzutowe do nawozów sztucznych; śrutowniki kombinowane z gniotownikami10
Ex 167 p. 34Prasy do słomy i siana; sieczkarnie tarczowe, nożowe - o szerokości gardła powyżej 310 mm.20
Ex 167 p. 35Komplety pługa parowego, bukowniki, siewniki kombinowane do równoczesnego wysiewu nasion i nawozów sztucznych; maszyny do czyszczenia nasion buraczanych i koniczyny na sitach lub płótnie, aparaty do ostrzenia noży do maszyn żniwnych10
Ex 167 p. 35Kosiarki, żniwiarki, wiązałki, aparaty żniwiarkowe do kosiarekbez cła
167 p. 36Pługi motorowe z silnikiem na podwoziu płużnem10
Ex 167 p. 37Siewniczki ręczne do warzyw; tryjery do czyszczenia na-nasion; opryskiwacze do dezynfekcyj roślin i budynków; wirówki do mleka, pasteryzatory; inkubatory i aparaty do hodowli ptactwa10
Ex 167 p. 37Masielnice, wygniatarki i wszelkie niewyrabiane w kraju maszyny i aparaty rolnicze osobno niewymienione-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
167 p. 39 bNoże do sieczkarń60
167 p. 39 dCzęści przyrządu żniwnego (bagnety, stalki, nożyki i zmontowane noże czyli sztangi nożowe)bez cła
Ex 167 p. 39 eNiewyrabiane w kraju części maszyn rolniczych, korzystających z ulg, opłacają za każdorazowem pozwoleniem Ministerstwa Skarbu cło ulgowe w tej samej wysokości jak i maszyny odpowiednie.
Ex 168 p. 3Młynarskie wegi automatyczne.20
Ex 169 p. 1Wodo - paro - spirytuso i gazomierze20
Ex 169 p. 1Części wodo-paro-spirytuso i gazomierzy - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.20
Ex 169 p. 8 cWstęgi kinematograficzne niewyświetlone80
Ex 169 p. 9Klisze fotograficzne niewyświetlone (z wyjątkiem szklanych-poz. 77)80
169 p. 10Przyrządy i aparaty ortopedyczne; protezy80
Ex 159 p. 11 a, b, c, d, e, fNarzędzia warsztatowe miernicze precyzyjne: kalibry zwyczajne i różniczkowe; maszyny do mierzenia i miary precyzyjne; kątomierze, mikrometry, szablony i t. p.80
Ex 169p.l4eNiewyrabiene w kraju przyrządy i aparaty elektryczne o wadze sztuki powyżej 150 kg.- za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 169 p. 17 a, bLiczniki energji elektrycznej10
Ex 169 p. 20cLampki górnicze elektryczne40
Ex 169 p. 20cCzęści lampek górniczych elektrycznych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
173 p. 9Samochody omnibusowe i sanitarne80
173 p. 10 a, bSamochody ciężarowe lub towarowe40
Ex 173 p. 11 a IVPodwozia samochodów ciężarowych, ważące (podwozie) 2.000 kg. i wyżej10
Ex 173 p. 11 aPodwozia samochodów (z wyjątkiem podwozi ciężarowych ważących 2.000 kg. i wyżej) 50
173 p. 14Samoloty80
174 p. 1 aKolejowe wagony towarowe: pomostowe, platformy i węgiarki10
Ex 174 p. 1 b, c, dWagony towarowe kryte, wapniarki, wagony do ogrzewania pociągów (z kotłem parowym), wagony specjalne (chłodnie, warsztatowe, miernicze, dźwignie i t. p.) 80
Ex 174 p. 1 bCysteiny kolejowe10
Ex 174 p. 4Wagony towarowe kolejek wąskotorowych80
175 p. 1 aStatki i lodzie silnikowe, pogłębiarki - o pojemności ponad 600 ton10
Ex 175 p. 1 bStatki i łodzie silnikowe, pogłębiarki--o pojemności 600 ton i mniej20
175 p. 2Barki żelazne, doki, pontony40
Ex 175 d. 3Statki drewniane10
176 p. 2 a, bMasa papierowa z drzewa (masa drzewna) przyrządzona mechanicznie80
Ex 176 p. 4 3, bNiebielona masa papierowa przyrządzona chemicznie z drzewa, słomy, szmat i t. p.80
177 p. 5 a, bPapier gazetowy z zawartością masy drzewnej nie mniej niż 60%, o wadze od 45 do 55 gr. w metrze kwadratowym, niesatynowany, niefarbowany, nieklejony lub słabo klejony80
177 p. 6 a, b i p. 11 aPapier wymieniony w poz. 177 p. 6 a, b i p. 11 a - dla instytucyj społecznych lub rządowych, o charakterze naukowo-wydawniczym - za pozwoleniem Min. Skarbu10
181 pp. 2,3,4Nieczesane i nieprzędzone: wełna sztuczna niebarwiona, mieszanka i włókien roślinnych i z wełny, wełna wszelka barwiona80
182 p. 1 a, bBawełna trzepana i gremplowana, niebarwione, barwione80
Ex 182 p. 3 a, bOdpadki bawełniane szarpane, odpadki i wyczoski wełniane gremplowane80
183 pp. 1, 2, 3Przędza bawełniana pojedyncza, surowa, bielona, merceryzowana i barwiona - do № 80 włącznie (numeracji angielskiej) 80
183 p. 4Przędza bawełniana pojedyncza powyżej № 80 (numeracji angielskiej) surowa, bielona, merceryzowana i barwiona.20
183 p. 5Przędza na szpulkach drewnianych nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych (łącznie z wagą szpulek) 80
183 p. 6a, b, cPrzędza wszelka nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych (oprócz wymienionej w punkcie 5) do № 80 włącznie (numeracji angielskiej), surowa, bielona, merceryzowana i barwiona80
183 p. 6 d.Przędza wszelka nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych (oprócz wymienionej w p. 5), powyżej N° 80 (numeracji angielskiej), surowa, bielona, merceryzowana i barwiona40
Ex 183 p. 6Przędza wszelka nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych (oprócz wymienionej w p. 5), do wyrobu sieci rybackich-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
183 p. 7Liny, powrozy, link; selfaktorowe lub sznurki wrzecionowe z przędzy bawełnianej80
Ex 184 p. 1 a, b, c, d, e,Przędza z materiałów włóknistych, wymienionych w pp. 2 § 3. poz. 179, nienitkowana, pojedyncza80
184 p. 2Przędza z materjałów włóknistych, wymienionych w pp. 2 i 3 poz. 179, nienitkowana, pojedyncza lub nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych, w kłębkach lub na szpulkach, łącznie z wagą tychże80
184 p. 2Przędza nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych w kłębkach lub na szpulkach, łącznie z wagą tychże, do wyrobu sieci rybackich-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
185 p. 1 a, b, również uwagaPrzędza z jedwabiu naturalnego: i- nitkowana lub łączona na osnowę (organsin) lub wątek (tramę) z surowego jedwabiu (grego): niewygotowana, niebielona, niebarwiona, wygotowana, bielona i barwiona.40
185 p. 2 a, bPrzędza ze skubanki, waty lub czesanki (peignes) jedwabnej (chappe, bourre de soie, tussah), jedno lub wielonitkowa, również z domieszką innej przędzy, niebarwiona i barwiona40
185 p. 2 uwagaPrzędza ze skubanki jedwabnej (t. zw. chappe tussah) jasno czekoladowego koloru bez domieszki innej przędzy, nitkowana i nienitkowana, przeznaczona do celów przetwórczych-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
Ex 185 p. 5 aPrzędza jedwabna na szpulkach kartonach, kanetkach i t. p., łącznie z wagą tychże: a) wymieniona w p. 1 a (t. j. niewygotowana, niebielona i niebarwiona) 40
Ex 185 p. 5 bPrzędza jedwabna na szpulkach, kartonach, kanetkach S t. p., łącznie z wagą tychże: b) wymieniona w p. 2 a (t. j. niebarwiona) lub w uwadze
186 p. 1 a, bWełna, czesana, niebarwiona i barwiona80
186 p. 2 a, bPrzędza pojedyncza wełniana, niebarwiona i barwiona80
186 p. 3 a, bPrzędza wełniana nitkowana z pojedynczej przędzy, niebarwiona i barwiona80
186 p. 4 a, bPrzędza wełniana ozdobnie nitkowana (z węzełkami, oczkami, pętelkami i t. p.). niebarwiona i barwiona.80
187 pp. 1, 2Surowe i bielone: płótna bawełniane, zawierające w 1 kg. wagi do 15 m. kw. włącznie; tkaniny, zawierające w 1 kg. wagi do 15 m. kw. włącznie80
187 pp. 1, 2Płótno bawełniane do wyrobu opon samochodowych-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
188 pp. 1, 2Merceryzowane, barwione, tkane wielobarwnie i drukowane: płótna bawełniane, zawierające w 1 kg. wagi do 15 m. kw. włącznie; tkaniny, zawierające w 1 kg. wagi do 15 m. kw. włącznie80
Ex 187 pp. 2.3 i 188 pp. 2,3* Tkanina bawełniana (cambric) do wyrobu haftów - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.20
Ex 190 p. 1 a, b, c d, e, f. g.Liny, powrozy, szpagat i sznurki z juty, kanopi, lnu, paku! i włóknistych materjałów roślinnych, wymienionych w p. 3 poz. 179, smołowane i nie-smołowane.80
Ex 190 p. 1Szpagat i sznurki do wyrobu sieci rybackich-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.10
190 p. 2Postronki do uprzęży cieńsze w jednym końcu, a grubsze w drugim80
190 p. 3Sieci rybackie wszelkie, nawet bawełniane10
192 pp. 2, 3Płótno surowe lniane i zgrzebne, drelich, parcianka i t. p., oprócz osobno wymienionych.80
194 p. 1 a, bLinoleum.80
Ex 194 p. 3Płótno żaglowe do wyrobów pasów transmisyjnych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
Ex 198 p. 2Wojłok prasowany i nasiąknięty klejem w taflach grubości 3-15 mm. do wyrobu przybitek myśliwskich-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.20
199 pp. 1 a, b, 2 a, b, c i 3Tkaniny wełniane wszelkie, sukna włościańskie: samodziałów, guniowe, krajki i halina80
200 p. 1Tkaniny na osnowie bawełnianej wagi w 1 metrze kw. powyżej 500 gr.80
200 p. 2Sukna włościańskie: samodziały i guni- * e wagi 1 m. kw. powyżej gr.80
Ex 205 pp. 3, 4 oraz uwagi o ile się stosu je do p. 3 i 4Wyroby dziane wełniane, wyroby dziane z wszelkich innych - materiałów (z wyjątkiem jedwabnych, jedwabiu sztucznego i półjedwabiu).80
209 p. 1 aBielizna wykończona i niewykończona: zwykła, wykonana z materjałów objętych poz. poz. 187 pp. 1 i 2 i 188 pp. 1 i 2, według podstawowego materjału z dodatkiem 10%.
209 p. 2Odzież męska-według podstawowego materjału z dodatkiem 10%.
Ex 217 pp. 1. 3, 4Proch: zwykły, czarny ziarnisty dla wytwórczości przemysłowej; prochy górnicze (prasowana lub ziarniste), saletry wybuchowe, dynamit i inne osobno niewymienione materjały i mieszaniny wybuchowe, za wyjątkiem trotylu; środki zapalnicze i detonujące, oprócz osobno wymienionych, jako to: lonty, zapalniki górnicze (bez przewodów, podpadających pod poz. 156) i t. p., z wyjątkiem lontów smołowych niegutaperkowanych.80
Ex 217 p. 1Proch czarny do wyrobu lontów - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.20
Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu może z ważnych wzglądów gospodarczych zniżać cło do wysokości 10% cła normalnego na instalacje fabryczne, jeżeli stanowią one używane urządzenia fabryk, nabywanych i przenoszonych jako całość, lub jako kompletne oddziały, do polskiego obszaru celnego.
Ulgi, uwarunkowane pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, mogą być udzielane na podstawie zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu po wypełnianiu przez petentów warunków, określonych w obwieszczeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 sierpnia 1924 r. (Monitor Polski № 180, poz. 543).
Termin ważności pozwoleń Ministerstwa Skarbu, wydanych na zasadzie § 1 rozporządzenia z dnia 11 lipca 1924 roku oraz § 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 1924 roku o ulgach celnych, przedłuża się na miesiąc od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 3 dnia po ogłoszeniu i będzie obowiązywało do dnia 15 stycznia 1925 roku włącznie.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą:

1)
rozporządzenie z dnia 11 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 59, poz. 599).
2)
rozporządzenie z dnia 28 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 68, poz. 666).
3)
rozporządzenie z dnia 11 września 1924 roku (Dz. U. R. P. № 82, poz. 787).
4)
rozporządzenie z dnia 24 września 1924 r. (Dz. U. R. P. № 85, poz. 822).
5)
rozporządzenie z dnia 10 października 1924 r. (Dz. U. R. P. № 89, poz. 847).
* Z dniem 16 stycznia 1925 r. termin mocy obowiązującej nin. rozporządzenia przedłuża się do dnia 28 lutego 1925 r. włącznie, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1925 r. (Dz.U.25.4.39).

Z dniem 16 stycznia 1925 r. termin mocy obowiązującej nin. rozporządzenia, przedłużony rozporządzeniem z dnia 15 stycznia 1925 r. (Dz. U. R. P. № 4, poz. 39) do dnia 28 lutego 1925 r., przedłuża się nadal aż do nowego rozporządzenia., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 27 lutego 1925 r. (Dz.U.25.20.147).

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 marca 1925 r. (Dz.U.25.24.165) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 marca 1925 r. (Dz.U.25.25.170) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 1925 r. (Dz.U.25.34.235) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 1925 r.