Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.59.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYŚLU I HANDLU
z dnia 11 lipca 1924 r.
o ulgach celnych. *

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego z dn. 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dn. 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
Poniżej wyszczególnione towary opłacają cło ulgowe, wysokość którego w stosunku do cła normalnego, podanego w taryfie celnej z dn. 26-go czerwca 1924 r., wynosi odpowiedni procent, uwidoczniony w poniższej tabeli:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruUlgowe cło w %% normalnego
Ex 3 p. 1, lit aMąka żytniabez cła
lit. d

Ex 3 p. 1,

Mąka pszennabez cła
lit. b
Ex 3 p. 1, lit. cMąka kukurydzianabez cła
19Wszystkie towary, wymienione w tej pozycji80
Ex 21 p. 1Tytoń w liściach i wiązkach z łodygami lub bez; łodygi tytoniowe, odpadki i miał10
Ex 24 p. 7, lit. a i bMleko zgęszczone, mączka mleczna z cukrem i bez łącznie z wagą bezpośredniego opakowania10
Ex 27 p. 2Ekstrakty, esencje l etery owocowe z domieszką alkoholu w opakowaniach wszelkiego rodzaju łącznie z Wagą bezpośredniego opakowania80
Ex 34 p. 1Mięso świeże, solone i mrożonebez cła
Ex 35 p. 2Bryndza50
Ex 40 p. 3, lit. aBuhaje, woły80
Ex 41 p. 3Kości poddane działaniu kwasu siarkowego; Użyźniające komposty i pudretybez cła
Ex 41 p. 4Kości palone, mąka, śrut, popiół i węgiel z kościbez cła
Ex 51 p. 1, lit. aTłuszcze zwierzęce surowe przetopione; tłuszcz kostny; surowy tłuszcz z wełny80
Ex 51 p. 1, lit. bTłuszcze zwierzęce odsączone, przerobione, oleomargaryna, premier jus; również tłuszcze odpadkowe, oprócz osobno wymienionych20
Ex 51 p. 5Spermacet, palmityna) stearyna80
Ex 51 p. 6, lit aOleje pochodzenia zwierzęcego oprócz osobno wymienionych80
Ex 51 p. 6, lit. bTran rybi oczyszczony80
Ex 51 p. 6, lit. cMargaryna i sztuczne masła jadalne60
Ex 52 p. 1Wosk pszczelny80
Ex 52 p. 7Wosk bitumiczny z węgla brunatnego40
Ex 57 pp. 1 i 2Wszelkie obuwie wymienione w pp. 1 i 2 tej pozycji (57)60
Ex 57 p. 3 Uwaga 1Skóry skrojone lub zszyte (cholewki, wierzchy) na obuwie, wymienione w pp. 1 i 2 tej pozycji80
Ex 57 p. 3 Uwaga 2.Części obuwia wysztancowane lub wykrojone ze skór twardych jako to: podeszwy, branzle, obcasy, zakładki, noski, glanki80
Ex 57 p. 5, lit. bBicze tkackie10
Ex 57 p. 5, lit bSkórzane wyroby "frottoirs" - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 60 p. 1Płyty i kostki z kory drzewa korkowego80
Ex 65 p. 3Gips rodzimy i alabaster w kawałkach niepalonych10
Ex 66 p. 2, lit. b i cWedług brzmienia taryfy celnej80
Ex 66 p. 3, lit. aKamienie budowlane, oprócz osobno wymienionych: nieobrobione lub zgruba obtłuczone w kształcie brył i płyt bez obrobienia powierzchni (obciosania, opiłowania)80
Ex 66 p. 3, lit. bKamienie, bryły i płyty, grubości powyżej 15 cm., opiłowane lub obciosane w całości lub tylko częściowo; stopnie na schody, płyty na chodniki i bortnice przy chodnikach80
Ex 66 p. 3, lit cPłyty do 15 cm. grubości (włącznie) z powierzchniami opiłowanemi lub obciosanemi80
Ex 66 p. 4, lit. a i bWedług brzmienia taryfy celnej80
Ex 66 p. 6Płyty łupkowe piłowane, również szlifowane oprócz wyrobów z łupku10
Ex 66 p. 8Płyty łupkowe, łupane, nieobrobione10
Ex 66 p. 9Kamienie litograficzne80
Ex 66 p. 11Kamienie młyńskie, gotowe, złożone z oddzielnych sztuk kamienia naturalnego (kwarcu i krzemu) 80
Ex 66 p. 13, lit bMika w arkuszach prostokątnej lub innej prawidłowej formy; mika w proszku80
Ex 68 p. 3Celuloid wszelkiego koloru w nieobrobionych kawałkach, arkuszach, płytach, rurach, sztabach, chociażby szlifowanych lub polerowanych80
Ex 68 p. 5Galalit, bakelit, juwelit, rezynit i t. p.80
Ex 71 p. 2Cały punkt według brzmienia taryfy celnej80
Ex 71 p. 2Grafit mielony40
Ex 71 p. 5, lit. bWyroby prasowane z węgla dla elektrotechniki jako to: świece, płytki, cylindry, wecie do elementów i t. p. o wadze sztuki powyżej 3 kg.10
Ex 72 p. 4, a i bCegły i płyty z gliny szamotowej prostokątne i klinowe80
Ex 72 p. 6Cegły, kształtki i płyty z kwarcu i dynasu10
Ex 72 p. 7Cegły i płyty z magnezytu10
Ex 72 p. 10Cement szamotowy, ciasto z gliny ogniotrwałej, zaprawa szamotowa, dynasowa i ich su-rogaty; cement ogniowy, kraterowy i t. p.80
Ex 73 p. 1 a i bRury z masy porowatej ceglanej, cementowej i t p.; rury modelowe oraz ich części, nie-polewane i polewane80
Ex 73 p. 2Sączki (dreny) 80
Ex 73 p. 3Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 76 p. 7 lit a i bWedług brzmienia taryfy celnej80
Ex 77 p. 2 lit. bBalony, rurki i bagietki szklane do wyrobu lampek elektrycznych80
Ex 78 p. 2Szyby lustrzane nieobrobione po odlaniu, t j. niematowane, nieszlifowane i niepolerowane opłacają cło w/g p. 1 z potrąceniem 40%.<0
81Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 82, p. 1Żywica drzew iglastych80
Ex 82 p. 2Kalafonja i galipot40
Ex 83 p. 3Ciasto asfaltowe; asfalty topliwe sztuczne; smoła asfaltowa80
Ex 91 p. 2Siarka oczyszczona, kwiat siarczany10
Ex 98 p. 4Azotan amonu20
Ex 98 p. 5Siarczan amonu10
Ex 103 p. 3Saletra wapniowa (azotan wapnia) i azotniak (cianamid wapnia) 10
Ex 105 p. 5Dwuwęglan sodu (bicarbonat) i potasu10
Ex 105 p. 11Wodorosiarczek sodu40
Ex 108 p. 3Siarczek węgla10
Ex 108 p. 4Kwas azotowy; nitrozan (mieszanina kwasu azotowego z siarkowym) 10
Ex 112 p. 9Naftalina oczyszczona w kulkach, łuskach, tabletkach, kręgach i proszku80
Ex 112 p. 10Benzol, toluol, ksylol, antracen oczyszczone80
Ex 112 p. 11Oczyszczony 'fenol80
Ex 112 p. 16 a i bWedług brzmienia taryfy celnej20
Ex 112 p. 17 lit a, b, c, d, e, f, g, hWedług brzmienia taryfy celnej20
Ex 112 p. 25 lit. aNitro, oksyamino i chlorowco pochodne, oprócz osobno wymienionych20
Ex 112 p. 25 lit. bLeokonin, tcrrar, kryolit sztuczny, soda krzemowo-fluorowa (fluoro-krzemian sodu), do wyrobu naczyń emaljowanych,-za pozwoleniem Min. Skarbu20
Ex 112 p. 25 lit. bFluorek sodu10
Ex 112 p. 25 lit. cDekalina, tetralina (dekahydro i tetrahydro naftalina) 10
Ex 112 p. 27Azotany toru, ceru, berylu, glinu (aluminium) i magnesu40
Ex 115 p. 1Eter siarczany do wyrobu sztucznego jedwabiu oraz prochu bezdymnego za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 117 p. 3Olej słonecznikowy40
Ex 117 p. 7 lit. a i bOleje roślinne osobno niewymienione (kokosowy, palmowy z nasion i rdzenia, bawełniany, soya, kukurydzowy, sezamowy i t. p.) 40
Ex 124 UwagaDrzewo quebrachowe, raszplowane na wiórki do przesyłki (t. zw. Lohschnitt) i mielone40
Ex 124 p. 2 lit. aEkstrakt quebrachowy, suchy niesulfitowany20
Ex 124 p. 2 lit. bEkstrakt quebrachowy, suchy sulfitowany (rozpuszcz. się w zimnej wodzie) 40
Ex 124 p. 3 lit aEkstrakty garbnikowe, oddzielnie niewymienione, suche20
Ex 124 p. 3 lit. bEkstrakty garbnikowe oddzielnie niewymienione, ciastowate80
Ex 124 p. 3 lit. cEkstrakty garbnikowe oddzielnie niewymienione, płynne80
Ex 139 p. 2Stopy żelazne (ferro-alliaże), jako to: ferro-aluminium, silicium, molibden, vanadium, chrom, fosfor i t. p. o zawartości powyżej 30% innych składników, prócz żelaza; surówka manganowa o zawartości manganu powyżej 15% bbez cła
Ex 139 p. 2Stopy żelazne (ferro-alliaże) jako to: ferro-aluminium, silicium, molibden, vanadium, chrom, fosfor i t. p. o zawartości od 5 do 30% innych składnikowi prócz żelaza80
Ex 140 pp. 3 i 4Szyny żłobkowane10
Ex 140 p. 7 i Uwaga 1Blacha żelazna i stalowa również dekapowana, polerowana, ściemniona lub innym sposobem sztucznie oksydowana również pokryta lustrzaną warstwą tlenku grub. 0,28 m/m i mnie]20
Ex 149 p. 1 lit. a, bRury miedziane i ze stopów miedzi bez szwu, gołe, niepolerowane20
Ex 149 p. 7Oprawki (czopy, cokle) mosiężne z łebkiem porcelanowym, szklanym lub witrytowym do wyrobu lampek elektrycznych20
Ex 149 pp. 7 i 8Dzwony kościelne z miedzi i stopów miedzi40
Ex 150 p. 1 a, b, c, dElektrody magnetytowe20
Ex 150 p. 4 lit. a, bWalce z żelaza lanego utwardzane, nieobrobione, lub z gruba obdartą powierzchnią i wykończonemi czopami i rozetami, bądź o średnicy 400 mm. i wyżej, bądź o. długości 1.500 mm. i wyżej10
Ex 150 p. 4 lit. cNiewyrabiane w kraju walce z żelaza lanego utwardzane, obrobione za pozwoleniem- Ministra Skarbu20
Ex 152 p. 7RRury bez szwu o osi prostej, wszelkiej wagi, o średnicy zewnętrznej powyżej 300 mm., zaopatrzone z jednego końca w gwint wewnętrzny i z drugiego końca w gwint zewnętrzny nacięty na długości nie mniejszej niż połowa zewnętrznej średnicy rury10
Rury bez szwu o osi prostej, wszelkiej wagi, o średnicy zewnętrznej powyżej 100 mm. do 300 mm. włącznie, zaopatrzone z jednego końca w gwint wewnętrzny i z drugiego końca w gwint zewnętrzny nacięty na długości nie mniejszej niż połowa zewnętrznej średnicy rury30
Ex 132 p. 7Takież rury o średnicy 100 - 300 mm.30
Ex 152 p. 9 lit. aRury faliste o średnicy zewnętrznej powyżej 300 mm.80
Ex 153 p. 1

lit. a Ex 154 p. 1, 2 i 3

Górnicze benzynowe lampki bezpieczeństwa40
Ex 153 p. 1 lit. a Ex 154 p. p. 2 i 3Części tychże lampek - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
Ex 153 p. 3 lit. a, bOkucia do drzwi i okien: wszelkie osobno niewymienione (zasuwki, zawiasy francuskie i t. p.) j baskwile do okien80
Ex 153 p. 7Łańcuchy wszelkie z żelaza grubszego niż 61/-2 mm. na potrzeby wiertnictwa - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 153 p. 10Butle żelazne i stalowe20
Ex 155 p. 2

Uwaga 1 i Uwaga do p. 3

Drut miedziany ze stopów miedzi; skręty z drutu wszystko również cynowane80
Ex 156 p. 2 lit. aGwoździe druciane oraz cięte oprócz osobno wymienionych; gwoździe z surowca kowalnego80
Ex 156 p. 5 a, bLiny druciane, żelazne i stalowe o grubości 1/2 mm-i wyżej80
Ex 156 p. 1C c. IITkaniny druciane z drutu miedzianego i stopów miedzi oraz z metali i stopów, wymienionych w poz. 143 dla produkcji cementowej i papierniczej- za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 156 p. 11Niewyrabiane w kraju przewodniki izolowane, lecz niepokryte ołowiem - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu80
Ex 156 p. 12 lit. aKable elektryczne obłożone ołowiem o średnicy zewnętrznej powyżej 45 mm. i opancerzone wszelkie40
Ex 156 p. 12 lit. bKable elektryczne o średnicy 45 mm. i mniej80
Ex 158 p. 4Według brzmienia taryfy celnej80
Ex i 60 p. 1Według brzmienia taryfy celnejbez cła
Ex 160 p. 2Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 161 p. 1 lit. a, b, c, dWedług brzmienia taryfy celnej80
Ex 161 p. 2Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 161 p. 3 lit. a, b, c, dNiewyrabiane w kraju narzędzia stalowe, hartowane do obrabiania - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 162 p. 1Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 162 p. 2, 3, 4, 5, 6Według brzmienia taryfy celnej20
Ex 167 p. 1Osobno niewymienione maszyny niewyrabiane w kraju-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 2Parowozy, tendry10
Ex 167 p, 3Elektrowozy, wagony parowe, spalinowe i elektryczne10
Ex 167 p. 3Lokomotywy spalinowe-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 167 p. 3Traktory zwykłe i gąsiennicowe - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 4Niewyrabiane w kraju kopaczki-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 6 lit. a, b, c, d, e, fNiewyrabiane w kraju przyrządy i maszyny wym. w tym (szóstym) punkcie -za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.20
Ex 167 p. 7 lit. a, b, c, d, e, fNiewyrabiane w kraju maszyny parowe, silniki spalinowe następujące: żeglugowe, samochodowe i lotnicze; silniki spalinowe systemu Diesla; sprzężarki (kompresory) ; pompy próżniowe, również do wyrobu lodu i do chłodzenia - wszystko za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 7Sikawki pożarowe motorowe i parowe10
Ex 167 p. 8 lit. a, b, c, ci, e,Niewyrabiane w kraju ekshaustory - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 10Niewyrabiane w kraju lokomobile parole - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 11 lit. a, b, c, d, eTurbiny parowe i spalinowe10
Ex 167 p. 12 lit. cNiewyrabiane w kraju obrabiarki do drzewa osobno nie wymienione - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 157 p. 13 lit. a, b, c, d, e, fNiewyrabiane w kraju obrabiarki do metalu-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 pp. 14-22Niewyrabiane w kraju maszyny wymienione w punkt. 14 - 22 (włącznie) - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 23 lit. a, b, cNiewyrabiane w kraju maszyny młynarskie - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 26 lit. a, b, cNiewyrabiane w kraju aparaty oprócz osobno wymienionych- za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 27 lit. cŁożyska kulkowe bez płyt podstawowych i bez konsol10
Ex 167 p. 28 lit. aOsobno niewymienione niewyrabiane w kraju części maszyn i aparatów sprowadzonych osobno lub razem z maszynami - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu,10
Ex 167 p. 28 lit. bWedług brzmienia taryfy celnej- za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 167 p. 28 lit. cNoże do krajalnic buraczanych cukrowniczych10
Ex 167 p. 31Elektryczne: prądnice, silniki, przetwornice jednotwornikowe - wszystko o wadze powyżej 2.500 kg. również transformatory o wadze powyżej 1.500 kg.10
Ex 167 p. 31Elektryczne: prądnice, silniki, przetwornice jednotwornikowe - wszystko o wadze powyżej 300 - 2.500 kg. włącznie również transformatory o wadze 1.500 kg. i mniej maszyny elektryczne osobno niewymienione, elektromagnesy, części maszyn elektrycznych-wszystko o ile niewyrabiane w kraju za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 167 p. 34Siewniki 'rzutowe, łańcuchowe, do zbóż i nasion, do nawozów sztucznych; śrutowniki kombinowane z gniotownikami10
Ex 167 p. 34Prasy do słomy 1 siano; sieczkarnie tarczowe, nożowe o szerokości gardła powyżej-310 mm.20
Ex 167 p. 35Komplety pługa parowego, bukowniki, siewniki kombinowane do równoczesnego wysiewu nasion i nawozów sztucznych; maszyny do czyszczenia nasion buraczanych i koniczyny na sitach lub płótnie, aparaty do ostrzenia noży do maszyn żniwnych10
Ex 167 p. 35Kosiarki, żniwiarki, wiązałki, aparaty żniwiarkowe do kosiarekbez cła
Ex 167 p. 36Pługi motorowe z silnikiem na podwoziu płużnem10
Ex 167 p. 37Siewniczki ręczne do warzyw; tryjery do czyszczenia nasion; opryskiwacze do dezynfekcji roślin i budynków; wirówki do mleka, pasteryzatory; inkubatory i aparaty do hodowli ptactwa10
Ex 167 p. 37Masielnice, wygniatarki i wszelkie niewyrabiane w kraju maszyny i aparaty osobno niewymienione-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 167 p. 39 lit. bMoże do sieczkami40
Ex 167 p. 39 lit. dCzęści przyrządu żniwnego: (bagnety, statki, nożyki i zmontowane noże czyli sztangi nożowe) bez cła
Ex 167 p. 39 lit. cNiewyrabiane w kraju części maszyn rolniczych, korzystających z ulg opłacają za każdorazowem pozwoleniem Ministerstwa Skarbu cło ulgowe w tej samej wysokości jak i maszyny
Ex 169 p. 1Wodo-paro-spirytusowo i gazomierze20
Ex 169 p. 1Części wodo - paro - spirytusowe i gazomierzy - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 169 p.8 lit. cWstęgi kinematograficzne niewyświetlone80
Ex 169 p. 9 lit. bKlisze fotograficzne niewyświetlone (z wyjątkiem szklanych - pozycja 77)80
Ex 169 p. 10Przyrządy i aparaty ortopedyczne: protezy80
Ex 169 p. 11 lit a, b, c, d, e, fWedług brzmienia taryfy celnej80
Ex 169 p. 14 lit. eNiewyrabiane w kraju przyrządy i aparaty elektryczne o wadze sztuki powyżej 150 kg.- za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 169 p. 17 lit, a, bLiczniki energji elektrycznej10
Ex 169 p. 20 lit. cLampki górnicze elektryczne40
Ex 169 p. 20 lit. cCzęści lampek górniczych elektrycznych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
Ex 173 p. 2 lit. a, bWozy ciężarowe na resorach80
Ex 173 p. 2bPrzyczepy do samochodów ciężarowych przywożone razem z samochodami40
Ex 173 p. 9Samochody omnibusowe 1 sanitarne80
Ex 173 p. 10 lit. a, bSamochody ciężarowe lub towarowe40
Ex 173 p. 11 lit. a IVPodwozia samochodów ciężarowych ważące (podwozie) 2.000 kg. i wyżej10
Ex 173 p. 14Samoloty80
Ex 174 p. 1 lit aWedług brzmienia taryfy celnej10
Ex 174 p. 1 lit. b, c, dWedług brzmienia taryfy celnej (oprócz cystern) 80
Ex 174 p. 1 lit. b.Cysterny kolejowe10
Ex 174 p. 4Wagony towarowe wąskotorowych kolejek80
Ex 175 p. 1 lit. aWedług brzmienia taryfy celnej10
Ex 175 p. 1 lit. bWedług brzmienia taryfy celnej20
Ex 175 p. 2Według brzmienia taryfy celnej40
Ex 175 p. 3Statki drewniane10
Ex 176 p. 2 lit. a, bWedług brzmienia taryfy celnej80
Ex 176 p. 4 lit. a, bNiebielona masa papierowa przyrządzona chemicznie z drzewa, słomy, szmat i t. p.80
Ex 177 p. 5 lit. a, bWedług brzmienia taryfy celnej80
Ex 177 p. 6 lit. a i b i p. 11 lit.Papier wymieniony w pozycji 177 pp. 6 a i b i 11 a, dla a instytucji społecznych lub rządowych o charakterze naukowo wydawniczym-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 181 pp. 2, 3, 4Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 182 p. 1, lit. a, bWedług brzmienia taryfy celnej80
Ex 182 p. 3 lit a, bWedług brzmienia taryfy celnej80
Ex 183 pp. 1, 2, 3, 5, 6 lit a, b, c, p. 7Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 183 p. 4Według brzmienia taryfy celnej20
Ex 183 p. 6Przędza wszelka nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych numerów (oprócz wymienionych w p. 5) do wyrobu sieci rybackich-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu
Ex 183 p. 6 lit. dWedług brzmienia taryfy celnej40
Ex 184 pp. 1 i 2Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 184 p. 2Przędza nitkowana z dwu lub więcej nici pojedynczych numerów w kłębkach lub na szpulkach łącznie z wagą tychże do wyrobu sieci rybackich- za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 185 p. 1, 2, 3, 4Cała pozycja według brzmienia taryfy celnej oprócz p. 580
Ex 186Cała pozycja według brzmienia taryfy celnej80
Ex 187 pp. 1 i 2Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 187 pp. 1 i 2Płótno bawełniane do wyrobu opon samochodowych-za pozwoleniem Ministerstwu Skarbu40
Ex 188 pp. 1 i 2Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 187 pp. 2 i 3 i 188 pp. 2 i 3Tkanina bawełniana (cambric) do wyrobu haftów-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Ex 190 pp. 1 i 2Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 190 p. 1Szpagat i sznurki do wyrobu sieci rybackich - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Ex 190 p. 3Sieci rybackie wszelkie, nawet bawełniane10
Ex 192 pp. 2 i 3Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 194 p. 1Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 194 p. 3Płótno żaglowe do wyrobu pasów transmisyjnych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
Ex 198 p. 2Wojłok prasowany i nasiąknięty klejem w taflach grubości 3 - 15 mm. do wyrobu przybitek myśliwskich-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
199Cała pozycja według brzmienia taryfy celnej80
200Cała pozycja według brzmienia taryfy celnej80
Ex 205 pp. 3, 4 i uwaga do pp. 3 i 4Według brzmienia taryfy celnej80
Ex 209 p. 1 lit. aBielizna wykończona i niewykończona: zwykła, wykonana z materjałów, objętych poz. poz. 187 pp. li 2 i 188 pp. 1 i 2 - według podstawowego materjału z dodatkiem 10%
Ex 209 p. 2Odzież męska - według podstawowego materjału z dodatkiem 10%
217Cała pozycja według brzmienia, taryfy celnej, oprócz lontów smołowych niegutaperkowanych80
Ex 217 p. 1Proch czarny do wyrobu lontów- za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
2 p. 1Ryż wyłuszczony polerowany25%
p. 2Ryż niewyłuszczonybez cła
p. 3Ryż łamany, zawierający najwyżej 5% wagi całych ziarn, przeznaczonych do wyrobu krochmalu-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbubez cła
p. 4Ryż wyłuskany, lecz w błonce, niepolerowany do wyrobu ryżu polerowanego-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbubez cła
Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu może z ważnych wzglądów gospodarczych zniżać cło do wysokości 10% cła normalnego na instalacje fabryczne, jeżeli stanowią one używane urządzenia fabryk, nabywanych i przenoszonych jako całość, lub jako kompletne oddziały, do polskiego obszaru celnego.
Ulgi, uwarunkowane pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, mogą być udzielane na podstawie zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu po wypełnieniu przez petentów warunków, określonych w obwieszczeniu Ministra Przemysłu i Handlu.
Termin ważności pozwoleń Ministerstwa Skarbu, wydanych na zasadzie §§ 2, 3, 4 i 5 rozporządzenia z dn. 23 maja 1924 r. o ulgach celnych przedłuża się na miesiąc od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (t. j. do dnia 12 sierpnia 1924 r. włącznie).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dnia 13 lipca 1924 r. i będzie obowiązywać do dnia 15 października (włącznie) 1924 r.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą:

1)
rozporządzenie z dnia 23 maja 1924 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 47, poz. 482),
2)
rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1924 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 23 maja 1924 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 58, poz. 589).
* Z dniem 16 października 1924 r. tracą moc obowiązującą zmiany § 1 nin. rozporządzenia, wprowadzone przez § 1 i 2 rozporządzenia z dnia 11 września 1924 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia rozporządzenia z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych. (Dz.U.24.82.787), zgodnie z § 3 przywołanego rozporządzenia.

Z dniem 16 października 1924 r. tracą moc obowiązującą zmiany § 1 nin. rozporządzenia, wprowadzone przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 września 1924 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych (Dz.U.24.85.822), zgodnie z § 2 przywołanego rozporządzenia.

Z dniem 16 października 1924 r. przedłuża się moc obowiązującą nin. rozporządzenia aż do nowego zarządzenia, zgodnie z § 2 i 3 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 września 1924 r. (Dz.U.24.85.822).

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 i § 2 rozporządzenia z dnia 11 września 1924 r. (Dz.U.24.82.787) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 września 1924 r. (Dz.U.24.85.822) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 października 1924 r. w sprawie uzupełnienia i przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzeń o ulgach celnych. (Dz.U.24.89.847) z dniem 16 października 1924 r.