Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. - Dz.U.1981.32.188 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.32.188

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 1981 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Na podstawie art. 5 § 1, art. 6 § 1 i art. 11 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55, z 1969 r. Nr 13, poz. 98, z 1974 r. Nr 50, poz. 316 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. 183), art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231 oraz z 1975 r. Nr 45, poz. 234) i art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1980 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 15, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
skreśla się pkt 20,
b)
dotychczasowe pkt 21-48 oznacza się odpowiednio jako pkt 20-47,
2)
w § 2:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Sprawy z obszaru województwa leszczyńskiego podlegają rozpoznaniu przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu.",

3)
w § 3:
a)
w województwie bydgoskim:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Sąd Rejonowy w Inowrocławiu dla miast: Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica i Pakość oraz gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo i Złotniki Kujawskie",

dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) Sąd Rejonowy w Mogilnie dla miast: Mogilno, Strzelno i Trzemeszno oraz gmin: Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno i Trzemeszno",

dotychczasowe pkt 4-6 oznacza się odpowiednio jako pkt 5-7,
b)
w województwie kaliskim:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Sąd Rejonowy w Jarocinie dla miast: Jarocin, Pleszew i Żerków oraz gmin: Chocz, Czermin, Gizałki, Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Pleszew i Żerków",

dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) Sąd Rejonowy w Krotoszynie dla miast: Koźmin, Krotoszyn, Sulmierzyce i Zduny oraz gmin: Dobrzyca, Koźmin, Krotoszyn, Rozdrażew i Zduny",

dotychczasowy pkt 4 otrzymuje oznaczenie pkt 5 i brzmienie:

"5) Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim dla miast: Grabów nad Prosną, Mikstat, Odolanów, Ostrów Wielkopolski i Raszków oraz gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice i Sośnie",

c)
w województwie leszczyńskim:
dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu:

"2) Sąd Rejonowy w Kościanie dla miast: Kościan, Krzywiń i Śmigiel oraz gmin: Kościan, Krzywiń, Przemęt i Śmigiel",

dotychczasowy pkt 2 otrzymuje oznaczenie pkt 3 i brzmienie:

"3) Sąd Rejonowy w Lesznie dla miast: Leszno, Osieczna, Rydzyna i Wschowa oraz gmin: Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice i Wschowa",

dotychczasowy pkt 3 oznacza się jako pkt 4,
4)
w § 4:
a)
w województwie bydgoskim:
dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) w Sądzie Rejonowym w Mogilnie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

dotychczasowe pkt 4 i 5 oznacza się odpowiednio jako pkt 5 i 6,
b)
w województwie kaliskim:
dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

dotychczasowy pkt 4 oznacza się jako pkt 5,
c)
w województwie leszczyńskim:
dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu:

"2) w Sądzie Rejonowym w Kościanie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

dotychczasowe pkt 2 i 3 oznacza się odpowiednio jako pkt 3 i 4,
d)
w województwie włocławskim:
dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

"1) w Sądzie Rejonowym w Radziejowie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

dotychczasowy pkt 1 oznacza się jako pkt 2,
dotychczasowy pkt 2 otrzymuje oznaczenie pkt 3 i brzmienie:

"3) w Sądzie Rejonowym we Włocławku, obejmujący obszar właściwości tego Sądu".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1982 r.