Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 29 grudnia 1954 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1A-13003Stołowe naczynia szklane.

Kompotiery prasowane.

Typ A.

30 czerwca 1951 r.
2A-13004Stołowe naczynia szklane.

Kompotiery prasowane.

Typ B.

30 czerwca 1951 r.
3A-13007Stołowe naczynia szklane.

Kieliszki dmuchane.

Typ B.

30 czerwca 1951 r.
4A-13050Stołowe naczynia szklane.

Kufel do piwa prasowany 0,5 l.

30 czerwca 1952 r.
5A-13070Stołowe naczynia szklane.

Szklanki stożkowe dmuchane.

27 czerwca 1951 r.
6A-13071Stołowe naczynia szklane.

Szklanki dmuchane.

27 czerwca 1951 r.
7A-13074Stołowe naczynia szklane.

Szklanki do piwa dmuchane.

23 listopada 1951 r.
8D-03000Tabele miąższości kopalniaków.31 maja 1951 r.
9G-13100Stłuczka szklana.20 kwietnia 1951 r.
10G-46000Nosidło do torfu.24 października 1952 r. ze zmianą z dnia 13 sierpnia 1954 r.
11N-03002Statystyczna kontrola jakości.

Badanie towarów według oceny alternatywnej za pomocą małych próbek.

22 października 1951 r.
12N-03010Statystyczna kontrola jakości.

Losowy wybór sztuk do próbek.

31 sierpnia 1951 r.
13N-09000Druki bibliotekarskie. Inwentarz książek dla bibliotek naukowych.31 maja 1952 r. ze zmianą z dnia 13 sierpnia 1954 r.
14N-09001Druki bibliotekarskie.

Upomnienie wypożyczalni.

31 maja 1952 r. ze zmianą z dnia 13 sierpnia 1954 r.
15N-09002Druki bibliotekarskie.

Rewers wypożyczalni.

31 maja 1952 r. ze zmianą z dnia 13 sierpnia 1954 r.
16N-09003Druki bibliotekarskie.

Karty akcesyjne czasopism.

30 czerwca 1952 r. ze zmianą z dnia 13 sierpnia 1954 r.
17N-09005Druki bibliotekarskie.

Rejestr przybytków dla bibliotek naukowych.

31 maja 1952 r. ze zmianą z dnia 13 sierpnia 1954 r.
18N-09006Druki bibliotekarskie.

Karty katalogowe czasopism.

30 czerwca 1952 r. ze zmianą z dnia 13 sierpnia 1954 r.
19N-55000Narzędzia introligatorskie.

Uchwyt do czcionek.

30 czerwca 1952 r. ze zmianą z dnia 13 sierpnia 1954 r.
20N-94012Kreda tablicowa.31 grudnia 1951 r.
21N-94030Pomoce biurowe.

Plastelina.

31 grudnia 1951 r.
22N-94031Ołówki barwne szkolne.30 listopada 1951 r.
23N-95011Wyposażenie zecerni.

Szufle zecerskie.

22 kwietnia 1952 r. ze zmianą z dnia 13 sierpnia 1954 r.
24N-95012Wyposażenie zecerni.

Organek.

22 kwietnia 1952 r. ze zmianą z dnia 13 sierpnia 1954 r.
25N-95013Wyposażenie zecerni.

Wierszowniki.

Wymiary.

30 listopada 1951 r.
26N-95033Wyposażenie drukarni.

Klepulce.

22 kwietnia 1952 r.
27N-95034Materiał zecerski.

Stopnie czcionek.

28 stycznia 1952 r.
28N-99312Sprzęt geodezyjny.

Szpilki i komplety szpilek do taśmy.

11 lipca 1951 r. ze zmianą z dnia 13 sierpnia 1954 r.
29N-99340Sprzęt geodezyjny.

Żabka niwelacyjna.

12 lipca 1952 r. ze zmianą z dnia 13 sierpnia 1954 r.
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1A-12501Talerze fajansowe głębokie.

Główne wymiary.

10 października 1952 r.
2A-12502Talerze fajansowe płytkie.

Główne wymiary.

10 października 1952 r.
3A-12503Półmiski fajansowe okrągłe.

Główne wymiary.

18 października 1952 r.
4A-12504Półmiski fajansowe owalne płytkie.

Główne wymiary.

18 października 1952 r.
5A-12505Półmiski fajansowe owalne głębokie.

Główne wymiary.

10 października 1952 r.
6A-12506Półmisek fajansowy do śledzi.

Główne wymiary.

10 października 1952 r.
7A-12508Spodki fajansowe.

Główne wymiary.

10 października 1952 r.
8A-12509Miski fajansowe zwykłe.

Główne wymiary.

10 października 1952 r.
9A-12510Miski fajansowe z obrzeżem.

Główne wymiary.

10 października 1952 r.
10A-13072Stołowe naczynia szklane.

Szklaneczka do cukru prasowana.

27 czerwca 1951 r.
11N-01050Znaki matematyczne i logiczne.18 stycznia 1949 r.
12N-01150Przepisy bibliograficzne.

Skróty tytułów czasopism.

21 lipca 1952 r.
13N-95000Materiał zecerski.

Podział i określenia.

21 maja 1952 r.
14N-95035Materiał zecerski.

Linia pisma.

31 maja 1952 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1)
produkować wyrobów określonych normami wymienionymi w § 1 lp. 1-7, 10, 19 - 26, 28 i 29 nie odpowiadających tym normom,
2)
obliczać miąższości kopalniaków inaczej, niż przewiduje norma wymieniona w § 1 lp. 8,
3)
przeznaczać jako surowca do przeróbki w przemyśle stłuczki szklanej nie odpowiadającej normie wymienionej w § 1 lp. 9,
4)
przeprowadzać statystycznej kontroli jakości towarów w zakresie określonym normami wymienionymi w § 1 lp. 11 i 12 inaczej, niż przewidują te normy,
5)
drukować bibliotekarskich druków określonych normami wymienionymi w § 1 lp. 13 - 18 nie odpowiadających tym normom,
6)
produkować czcionek zecerskich w granicach od 4 do 96 punktów typograficznych innych wielkości, niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 27.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2)
prac naukowo-badawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1955 r.