§ 4. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1955 r.
§  4.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2)
prac naukowo-badawczych.