§ 4. - Zakres działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.14.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1956 r.
§  4. 9
Do zakresu działania Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego przechodzą sprawy, zastrzeżone dotychczas właściwości Ministra Komunikacji w zakresie koordynacji działalności przewozowej różnych środków komunikacji.
9 § 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.315) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 sierpnia 1951 r.