Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.82.552

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 18 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie wyznaczenia terminu zakończenia zapisów na 5% wewnętrzne pożyczki państwowe z r. 1920. *

Na zasadzie art. 9 ustawy z dn. 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia pięcioprocentowej krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 (Dz. Ust. № 21 z r. 1920, poz. 115), oraz art. 10 ustawy z tejże daty w przedmiocie wypuszczenia pięcioprocentowej długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 (Dz. Ust. № 25 z r. 1920, poz. 152), ustalam termin zakończenia zapisów na obie rzeczone pożyczki na dzień 30 września 1920 r.
Warszawa, dnia 18 sierpnia 1920 r.

SPROSTOWANIA.

1)W74na str. 1331 w art. 4 w wierszu pierwszym po słowie "djet" należy dodać słowo "jest".
2)""77na str. 1374 w art. 2 w wierszu trzecim zamiast "komisji" ma być "komisję".
3)"""na str. 1375 w art. 9 w wierszu drugim po słowie trzechlecia należy zamknąć nawias.
4)"""na str. 1376 w wierszu siódmym z góry należy wykreślić słowa "oraz lat, zaliczonych przez komisję weryfikacyjną".
5)"""na str. 1380 w drugiej z kolei Uchwale w wierszu piątym należy wykreślić stówo "za".
6)"""na str. 1380 w trzeciej z kolei Uchwale w wierszu czwartym zamiast "od" ma być "do".
7)"""na str. 1381 w wierszu szóstym z dołu po liczbie,2" należy umieścić przecinek.
8)"""na str. 1381 w wierszu piątym z dołu po słowie "zaliczonemi" należy umieścić przecinek.
9)"""na str. 1382 w pierwszej z kolei Uchwale w wierszu szóstym (z góry licząc w osiemnastym) zamiast "przedstawiać" ma być "przedstawić".
10)"""na str. 1383 w załączniku drugim w wierszu ósmym z góry po słowie "służbowy" należy zaniknąć nawias.
11)W77na str. 1383 w tymże załączniku w wierszu dwudziestym pierwszym z góry zamiast "od 3)" ma być "ad 3"}.
12)"""na str. 1383 w tymże załączniku w wierszu dwudziestym siódmym z góry należy słowa "pełnioną obecnie" wziąć w przecinki.
13)"""na str. 1385 w załączniku czwartym w ustąpię "przy studjach rolniczych i leśnych" należy przy końcu dodać słowa "lub dyplom Akademji Rolniczej w Dublanach". Słowa te należy natomiast wykreślić z ustępu "przy studjach filozoficznych".
14)"""na str. 1386 w ustąpię "B. Austrja i kraje sukcesyjne" - w wierszu trzecim zamiast "Solnogradzie" ma być w "Solno-grodzie", w wierszu czwartym zamiast "izraelskiej" ma być "izraelickiej".
15)"""na str. 1386 w ustępie "C. Niemcy" w wierszu dziewiątym po słowach "Akademje weterynarji w Berlinie" należy umieścić słowo "średnie".
16)"""a str. 1387 w ustąpię "E. Belgia" w wierszu drugim zamiast "w Lozannie", ma być "w Louvain".
* Z dniem 24 października 1920 r. zapisy na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 przedłuża się do d. 31 października 1920 r., zgodnie z art. 1 rozporządzenia z dnia 30 września 1920 r. o przedłużeniu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową z r. 1920 oraz o wpłacie obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową (Dz.U.20.95.631).