[Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom] - Art. 3. - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  3.  [Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom]
1.  1
 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należą do zakresu działania Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 i 2469), zwanego dalej "Centrum".
2.  2
 (uchylony).
3.  3
 (uchylony).
4.  4
 (uchylony).
5.  5
 (uchylony).
5a.  6
 (uchylony).
5b.  7
 (uchylony).
5c.  8
 (uchylony).
5d.  9
 (uchylony).
5e.  10
 (uchylony).
5f.  11
 (uchylony).
5g.  12
 (uchylony).
5h.  13
 (uchylony).
5i.  14
 (uchylony).
5j.  15
 (uchylony).
6.  16
 (uchylony).
1 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
2 Art. 3 ust. 2 uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
3 Art. 3 ust. 3 uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
4 Art. 3 ust. 4 uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
5 Art. 3 ust. 5 uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
6 Art. 3 ust. 5a uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
7 Art. 3 ust. 5b uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
8 Art. 3 ust. 5c uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
9 Art. 3 ust. 5d uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
10 Art. 3 ust. 5e uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
11 Art. 3 ust. 5f uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
12 Art. 3 ust. 5g uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
13 Art. 3 ust. 5h uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
14 Art. 3 ust. 5i uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
15 Art. 3 ust. 5j uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
16 Art. 3 ust. 6 uchylony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.