Uznanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.9.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 marca 1981 r.
w sprawie uznania Polskiego Komitetu Olimpijskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Na podstawie art. 46 i 47 Prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Stowarzyszenie "Polski Komitet Olimpijski" uznaje się za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Stowarzyszeniu "Polski Komitet Olimpijski" nadaje się statut, który ustala i ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.