Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".

Monitor Polski

M.P.1981.12.93

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 maja 1981 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie uznania Polskiego Komitetu Olimpijskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 9, poz. 39) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.