Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.3.85

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1918 r. *

Zmieniając i uzupełniając postanowienie z dnia 19 października 1918 r., na mocy art. 7 przepisów tymczasowych o Urzędach Ziemskich Rada Ministrów postanowiła:
Art.  1.

Z dniem 1 stycznia 1919 roku zostają utworzone następujące Komisje Ziemskie Okręgowe:

1) w Warszawie, obejmująca powiaty: Warszawski, Mławski, Przasnyski, Ciechanowski, Makowski, Płoński, Pułtuski, Radzymiński, Mińsko-Mazowiecki, Garwoliński, Grójecki, Błoński, Sochaczewski, Łowicki, Skierniewicki i Rawski;
2) w Łomży, obejmująca powiaty: Łomżyński, Szczuczyński, Koleński, Ostrołęcki, Wysoko-Mazowiecki, Ostrowski, Augustowski, Suwalski, Sejneński, Białostocki, Sokólski i Bielski;
3) w Płocku, obejmująca powiaty: Płocki, Sierpcki, Rypiński, Lipieński, Nieszawski, Włocławski, Kucieński i Gostyński;
4) w Łodzi, obejmująca powiaty: Łódzki, Słupecki, Kolski, Łęczycki, Brzeziński, Koniński, Turecki, Kaliski, Sieradzki, Łaski, Wieluński, Piotrkowski, Częstochowski, Radomskowski i Będziński;
5) w Kielcach, obejmująca powiaty: Kielecki, Opoczeński, Radomski, Kozienicki, Konecki, Iłżecki, Włoszczowski, Jędrzejowski, Stopnicki, Opatowski, Sandomierski, Olkuski, Miechowski i Pińczowski;
6) w Lublinie, obejmująca powiaty: Lubelski, Puławski, Lubartowski, Chełmski, Janowski, Zamojski, Krasnystawski, Hrubieszowski, Biłgorajski i Tomaszowski;
7) w Siedlcach, obejmująca powiaty: Siedlecki, Węgrowski, Sokołowski, Konstantynowski, Łukowski, Radzyński, Bialski i Włodawski.
Art.  2.

Komisje Ziemskie Okręgowe w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Łomży i Lublinie przekażą właściwym Komisjom sprawy należące do ich zakresu działania, stosownie do powyższego podziału okręgów.

Art.  3.

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych wyda niezbędne zarządzenia wykonawcze.

Warszawa, d. 22 grudnia 1918 r.

* Z dniem 1 maja 1920 r. nin. rozporządzenie zostaje uzupełnione rozporządzeniem z dnia 19 maja 1920 r. w przedmiocie utworzenie Komisji Okręgowych Ziemskich na terenie b. Królestwa Kongresowego oraz wyznaczenie delegatów okręgowych i powiatowych Głównego Urzędu Ziemskiego na ziemiach b. zaboru austrjackiego (Dz.U.20.39.240).