Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.103.685

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 1920 r.
w przedmiocie utworzenia Okręgowych Urzędów Ziemskich na ziemiach b. Królestwa Kongresowego i b. zaboru austrjackiego.

Art.  1. 1

Na mocy art. 13 ustawy o organizacji Urzędów Ziemskich z dnia 6 go lipca 1920 r. (Dz. Ustaw Nr 70 poz. 461) tworzy się następujące Okręgowe Urzędy Ziemskie:

1) w Warszawie, obejmujący powiaty: Warszawski, Mławski, Przasnyski, Ciechanowski, Makowski, Pułtuski, Radzymiński, Mińsko-Mazowiecki, Grójecki, Błoński, Sochaczewski, Łowicki, Skierniewicki i Rawski;
2) w Łomży, obejmujący powiaty: Łomżyński, Szczuczyński, Kolneński, Ostrołęcki, Wysoko-Mazowiecki i Ostrowski;
3) w Białymstoku, obejmujący powiaty: Białostocki, Sokolski, Bielski, Augustowski, Suwalski i Sejneński;
4) w Płocku, obejmujący powiaty: Płocki, Sierpecki, Płoński, Rypiński, Lipnowski, Nieszawski, Włocławski, Kutnowski i Gostyński;
5) w Piotrkowie, obejmujący powiaty: Piotrkowski, Łódzki, Łęczycki, Brzeziński, Łaski, Częstochowski, Radomskowski i Będziński;
6) w Kaliszu, obejmujący powiaty: Kaliski, Słupecki, Kolski, Koniński, Turecki, Sieradzki i Wieluński;
7) w Radomiu, obejmujący powiaty: Radomski, Opoczyński, Kozienicki, Konecki, Iłżecki, Opatowski i Sandomierski;
8) w Kielcach, obejmujący powiaty: Kielecki, Włoszczowski, Jędrzejowski, Stopnicki, Miechowski, Olkuski i Pińczowski;
9) w Lublinie, obejmujący powiaty: Lubelski, Puławski, Lubartowski, Chełmski, Janowski, Zamojski, Krasnostawski, Hrubieszowski, Biłgorajski i Tomaszowski;
10) w Siedlcach, obejmujący powiaty: Siedlecki, Garwoliński, Węgrowski, Sokołowski, Konstantynowski. Łukowski, Radzyński, Bialski i Włodawski;
11) w Krakowie, obejmujący Okrąg król. stoł. miasta Krakowa oraz powiaty: Krakowski, Podgórski, Wielicki, Chrzanowski, Bocheński, Brzeski, Żywiecki, Bialski, Oświęcimski, Wadowicki, Myślenicki, Nowotarski, Limanowski, Nowo Sądecki, Grybowski, Jasielski, Gorlicki, Krośnieński, Tarnowski, Dąbrowski, Pilzneński, Mielecki i Ropczyński;
12) w Przemyślu, obejmujący powiaty: Rzeszowski, Strzyżowski, Łańcucki, Przeworski, Kolbuszowski, Liski, Tarnobrzeski, Niski, Sanocki, Brzozowski, Przemyski, Dobromilski, Jarosławski, Mościski, Jaworowski, Samborski, Rudecki, Staro-Samborski, Turczański, Doliński, Skolki, Stryjski, Zydaczowski i Drohobycki oraz
13) we Lwowie, obejmujący Okręg stoł. miasta Lwowa oraz powiaty: Lwowski, Gródecki, Bobrecki, Kamionecki z Radziechowskim, Rawsko-Ruski, Cieszanowski, Sokalski, Żółkiewski, Złoczowski, Zborowski, Brodzki, Brzeżański, Podhajecki, Przemyślański, Rohatyński, Tarnopolski, Zbaraski. Trembowelski, Skałacki, Czortkowski, Zaleszczycki, Borszczowski, Husiatyński, Kossowski. Peczeniżyński, Kołomyjski, Horodeński, Śniatyński, Stanisławowski, Kałuski, Tłomacki, Buczacki, Nadworniański i Bohorodczański.
Art.  2.

Z chwilą wydania niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22-go grudnia 1918 r. (Dz. Praw z 1919 r. Nr 3 poz. 85) i z dnia 19-go maja 1920 r. (Dz. Ustaw z 1920 r. Nr 39 poz. 240).

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a wykonanie tegoż poleca się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego.

1 Z dniem 24 lutego 1921 r. wydziela się powiat Jaworowski z okręgu, podległego Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu w Przemyślu, i przyłącza się go do okręgu podległego Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu we Lwowie, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 14 lutego 1921 r. w przedmiocie wydzielenia powiatu Jaworowskiego z okręgu podległego Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu w Przemyślu i przyłączenia go do okręgu podległego Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu we Lwowie (Dz.U.21.18.100).