Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.13.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1919 r.

POSTANOWIENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie ustanowienia Komisji Ziemskich Okręgowych. *

Rada Ministrów Królestwa Polskiego postanowiła:
Stosownie do art. 7 Przepisów Tymczasowych o Urzędach Ziemskich ustanowione zostają narazie następujące Komisje Ziemskie Okręgowe:
1) w Warszawie, obejmująca powiaty: Warszawski, Błoński, Grójecki Mińsko - Mazowiecki, Radzymiński, Siedlecki, Węgrowski, Sokołowski, Łukowski, Garwoliński, Bialski, Janowski, Radzyński, Włodawski, Łowicki, Sochaczewski, Skierniewicki, Rawski, Płocki, Sierpecki, Lipnowski, Rypiński, Płoński, Mławski, Przasnyski, Ciechanowski, Makowski, Pułtuski.
2) w Łomży, obejmująca powiaty: Łomżyński, Ostrołęcki, Kolneński, Mazowiecki, Szczuczyński, Ostrowski.
3) w Łodzi, obejmująca powiaty: Łódzki, Brzeziński, Łęczycki, część powiatu Łaskiego, należąca do okręgu sądowego Łódzkiego, części powiatów: Częstochowskiego i Wieluńskiego, należące do okręgu sądowego Częstochowskiego, część powiatu Będzińskiego, należąca do okręgu sądowego Będzińskiego, powiat Włocławski, Kutnowski, Gostyński, Nieszawski, Kaliski, Turecki, Sieradzki, Koniński, Słupecki, Kolski.
4) w Kielcach, obejmująca powiaty: Kielecki, Jędrzejowski, Stopnicki, Włoszczowski, Miechowski, Olkuski, Pińczowski, Konecki, Opoczyński, Sandomierski, Opatowski, Piotrkowski, Radomskowski i części powiatów: Częstochowskiego, Łaskiego, Wieluńskiego i Będzińskiego, należące do okręgu sądowego Piotrkowskiego.
5) w Lublinie, obejmująca powiaty: Lubelski, Puławski, Lubartowski, Janowski, Krasnostawski, Chełmski, Zamojski, Biłgorajski, Tomaszowski, Hrubieszowski, Radomski, Kozienicki, Iłżecki.

W Warszawie, dnia 19 października 1918 roku.

* Z dniem 1 stycznia 1919 r. zostają utworzone następujące Komisje Ziemskie Okręgowe:

1) w Warszawie, obejmująca powiaty: Warszawski, Mławski, Przasnyski, Ciechanowski, Makowski, Płoński, Pułtuski, Radzymiński, Mińsko-Mazowiecki, Garwoliński, Grójecki, Błoński, Sochaczewski, Łowicki, Skierniewicki i Rawski;

2) w Łomży, obejmująca powiaty: Łomżyński, Szczuczyński, Koleński, Ostrołęcki, Wysoko-Mazowiecki, Ostrowski, Augustowski, Suwalski, Sejneński, Białostocki, Sokólski i Bielski;

3) w Płocku, obejmująca powiaty: Płocki, Sierpcki, Rypiński, Lipieński, Nieszawski, Włocławski, Kucieński i Gostyński;

4) w Łodzi, obejmująca powiaty: Łódzki, Słupecki, Kolski, Łęczycki, Brzeziński, Koniński, Turecki, Kaliski, Sieradzki, Łaski, Wieluński, Piotrkowski, Częstochowski, Radomskowski i Będziński;

5) w Kielcach, obejmująca powiaty: Kielecki, Opoczeński, Radomski, Kozienicki, Konecki, Iłżecki, Włoszczowski, Jędrzejowski, Stopnicki, Opatowski, Sandomierski, Olkuski, Miechowski i Pińczowski;

6) w Lublinie, obejmująca powiaty: Lubelski, Puławski, Lubartowski, Chełmski, Janowski, Zamojski, Krasnystawski, Hrubieszowski, Biłgorajski i Tomaszowski;

7) w Siedlcach, obejmująca powiaty: Siedlecki, Węgrowski, Sokołowski, Konstantynowski, Łukowski, Radzyński, Bialski i Włodawski,

zgodnie z art. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1918 r. w sprawie utworzenia Komisji Ziemskich Okręgowych (D.1919.3.85).