Art. 9. - Utworzenie Centralnego Urzędu Jakości i Miar.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.23.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  9.
1.
Urząd przyznaje prawo do oznaczania wyrobów znakami jakości.
2.
Rada Ministrów określi zasady i tryb przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości, związane z tym opłaty oraz zasady oznaczania wyrobów znakami jakości.
3.
Prezes Urzędu może upoważniać jednostki państwowe i organizacje społeczne do przyznawania na określone wyroby prawa do oznaczania znakami jakości.