Art. 6. - Ustanowienie taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.85.732

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1939 r.
Art.  6.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.