Ustalenie pozycyj taryfy celnej przywozowej dla towarów, których przynależność taryfowa wzbudza wątpliwość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.102.675

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 12 grudnia 1938 r.
w sprawie ustalenia pozycyj taryfy celnej przywozowej dla towarów, których przynależność taryfowa wzbudza wątpliwość.

Na podstawie art. 13 ust. 4 i art. 135 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) oraz art. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 732) zarządzam co następuje:
Dla towarów wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia, ustala się w tym załączniku odpowiednie pozycje (punkty, litery, cyfry, uwagi) taryfy celnej przywozowej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie piętnastego dnia po dniu ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1936 r. w sprawie ustalenia pozycyj taryfy celnej dla towarów, których przynależność taryfowa wzbudza wątpliwości (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 603).

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz towarów wraz z oznaczeniem pozycyj (punktów, liter, cyfr, uwag) taryfy celnej przywozowej, według których podlegają te towary ocleniu.

Grupa 2.

poz. 23.

Pestki chleba świętojańskiego, również bez łuski, należy clić według poz. 23 p. 1 taryfy celnej, jako nasiona drzew owocowych.

Grupa 3.

poz. 27.

Pestki chleba świętojańskiego zmielone należy clić według poz. 27 p. 3 taryfy celnej, jako mąkę osobno nie wymienioną.

Grupa 5.

poz. 58.

Owoce świeże, znane w handlu pod nazwą "nektariny", stanowiące pewną odmianę brzoskwiń, należy clić według poz. 58 p. 2 taryfy celnej.

poz. 64.

Ananasy obrane z usuniętym rdzeniem, pokrajane na plastry - suszone, należy clić według poz. 64 taryfy celnej.

poz. 67.

Ananasy w soku obrane, również krajane na krążki, sześciany, przywożone w opakowaniu niehermetycznym, należy clić według poz. 67 p. 1 taryfy celnej.

poz. 67, 68.

Miąższe jagodowe i owocowe, w tym i ananasowe, bez dodatku cukru, przywożone w opakowaniu niehermetycznym, należy clić według poz. 67 punktu odpowiedniego taryfy celnej; takież miąższe, przywożone w opakowaniu hermetycznym, należy clić według poz. 68 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Miąższe jagodowe i owocowe, w tym i ananasowe, z dodatkiem cukru niezależnie od opakowania należy clić według poz. 236 punktu 2 taryfy celnej.

poz. 74.

Orzechy kokosowe mielone, względnie krajane, należy clić według poz. 74 taryfy celnej.

Grupa 7.

poz. 89.

Używane w lecznictwie części roślin jak kwiaty i liście, osmykiwane, lecz nie poddane mechanicznemu procesowi rozdrobnienia, należy clić według poz. 89 punktu 1 taryfy celnej, jako używane w lecznictwie części roślin nierozdrobnione.

Owoce rośliny Eugenia Coryophyllata fam. Myrtaceae, znane w handlu pod nazwą "Anthopylli", w stanie nierozdrobnionym należy clić według poz. 89 p. 1 taryfy celnej.

Pulpę tamaryndową surową, stanowiącą zgniecione i sfermentowane strączki tamaryndy, należy uważać jako rozdrobnione części roślin używanych w lecznictwie i clić według poz. 89 p. 2 taryfy celnej.

Cechą charakterystyczną pulpy tamaryndowej surowej jest obecność w niej pestek i włókien strączków.

Środek do tępienia owadów pod nazwą "Katol", stanowiący sproszkowane kwiaty chryzantem z dodatkiem nieznacznych ilości chemicznych produktów organicznych, należy clić według poz. 89 p. 3 lit. odpowiedniej taryfy celnej.

poz. 91.

Mech finlandzki (Cladonia rangiferina) niebarwiony należy clić według poz. 91 p. 3 taryfy celnej.

Grupa 8.

poz. 93.

Kłącze (korzenie) kurkumy (Rhisoma Curcumae longae fam. Zingiberaceae) należy clić według poz. 93 taryfy celnej, jako części roślin farbiarskich.

Kurkuma ta znana jest również pod nazwą "ostrzysz żółcienia".

poz. 97.

Wyschnięty sok drzewa Fraxinus ornus, znany w handlu pod nazwą "manna", podlega odprawie celnej według poz. 97 p. 1 taryfy celnej.

Produkty kondensacji fenoli i formaliny o charakterze żywic, rozpuszczalne na gorąco w benzolu (benzenie) i terpentynie, należy traktować jako żywice sztuczne i clić według poz. 97 p. 2 taryfy celnej.

Produkty kondensacji fenoli i formaliny o wyglądzie żywic nierozpuszczalne na gorąco w benzolu (benzenie), terpentynie lub nawet częściowo w nich nierozpuszczalne, należy traktować jako materiały plastyczne i clić według poz. 488 p. 1 taryfy celnej.

Grupa 11.

poz. 115, 116.

Ryby żywe, przywożone na obcych statkach rybackich w basenach z przepływającą wodą, wbudowanych w statek, należy clić według poz. 116 punktu odpowiedniego z zastosowaniem uwagi 2 do poz. 115 i 116 taryfy celnej, przy czym wagę wymiarową netto należy ustalać przez faktyczne wyważanie ryb.

poz. 117.

Śledzie, nadchodzące w ropie śledziowej, o ile ropa ta zawiera powyżej 6% soli kuchennej, należy clić, jako śledzie solone, według poz. 117 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Śledzie, nadchodzące bez ropy śledziowej, o ile zawierają powyżej 6% soli kuchennej w stosunku do wagi śledzi, należy clić według poz. 117 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Śledzie w ropie, względnie bez ropy, w których zawartość soli będzie wynosiła 6% i mniej, należy clić według poz. 116 p. 3 taryfy celnej.

Grupa 14.

poz. 148.

Kamień wapienny grubokrystaliczny, nadchodzący w niewielkich nieforemnych odłamkach, nie posiadających widocznych śladów obciosania lub opiłowania, należy traktować jako kamień skalny osobno nie wymieniony i clić według poz. 148 taryfy celnej.

poz. 150.

Glinkę białą, znaną w handlu pod nazwą "Bolus alba", należy clić według poz. 150 taryfy celnej nawet w przypadku, gdy jest sterylizowaną.

poz. 165.

Muszle ostryg rozdrobnione należy clić według poz. 165 taryfy celnej, jako kamienie osobno nie wymienione rozdrobnione.

Łupek bitumiczny szary w drobnych kawałkach należy clić według poz. 165 p. 2 taryfy celnej.

poz. 170.

Wszelkie gliny, oprócz osobno wymienionych, z dodatkiem węglokrzemu w ziarnach lub rozdrobnionego, należy clić według poz. 170 p. 2 taryfy celnej.

Grupa 16.

poz. 183.

Mieszaniny mechaniczne żelazo - chromu, węgla drzewnego i braunsztynu niemielonego, o ustalonym stosunku i określonej zawartości chromu, używane przy wyrobie stali szlachetnej, należy clić według poz. 183 taryfy celnej.

Grupa 17.

poz. 200.

Oleje do smarowania zegarków lub innych precyzyjnych aparatów pod nazwą "Huile Moebius pour horlogerie", składające się z 56% białego oleju mineralnego i 44% oczyszczonego oleju kostnego (kopytkowego), należy clić według poz. 200 p. 6 taryfy celnej jako olej smarowy zmieszany z olejem zwierzęcym.

Grupa 19.

poz. 205.

Olej oliwkowy odpadkowy, tzw. sulfurowy (Sulfuröl), koloru zielonego, otrzymywany przez ekstrakcję siarczkiem węgla zjełczałych oliwek, względnie ziarn lub makuchów oliwkowych, należy clić:

a)
przy zawartości 45% i mniej wolnych kwasów tłuszczowych według poz. 205 p. 2 taryfy celnej jako olej oliwkowy (oliwa) "inny", a jeżeli jest skażony, według poz. 205 p. 1 jako oliwa skażona,
b)
przy zawartości powyżej 45% wolnych kwasów tłuszczowych według poz. 221 p. 1 taryfy celnej jako kwas tłuszczowy roślinny. Produkt ten nie podlega skażeniu.

poz. 208.

Płyn składający się przeważnie z oleju rycynowego (około 56% wagowych) rozpuszczonego w acetonie (około 22% wagowych) lub z oleju rycynowego (około 56%) rozpuszczonego w spirytusie (około 36%), nadchodzący z zagranicy pod nazwą "Lockheed Brake Fluid Special Nr 5", względnie "Lockheed Brake Fluid Standard" należy clić według poz. 208 taryfy celnej jako olej rycynowy.

Grupa 22.

poz. 237.

Ananasy w soku, nawet bez dodatku cukru, obrane, również krajane na krążki, sześciany, przywożone w opakowaniu hermetycznym, należy clić według poz. 237 taryfy celnej.

Grupa 23.

poz. 256.

Konserwy rybne z ryb gatunków clupea spratus i clupea harengus (szproty i śledzie), przyrządzone w inny sposób niż wymieniony w pp. 1 i 2 poz. 256 taryfy celnej oraz przyrządzone w sposób wskazany w pp. 1 i 2 poz. 256, lecz z dodatkiem korzeni, przypraw itp., należy clić według poz. 256 p. 3 taryfy celnej, chociażby nadchodziły pod nazwą "anchois".

Konserwy rybne z właściwych sardeli (anchois) tj. z ryb gatunku "engraulis encrasicholus", przyrządzone w oliwie, sosach, faszerowane itp., podlegają cłu według poz. 256 p. 4 taryfy celnej.

Sardele właściwe czyli ryby z gatunku engraulis encrasicholus poławiane są przeważnie w morzach południowych, śledzie i szproty - przeważnie w morzach północnych.

Do wyrobu obu wymienionych gatunków konserw mogą być użyte ryby po usunięciu z nich ości i głów.

Grupa 24.

poz. 260.

Cukier krochmalowy (skrobiowy) zanieczyszczony dekstryną należy clić według poz. 260 p. 1 taryfy celnej.

Grupa 26.

poz. 279.

Płyny spirytusowe używane, ze względu na duże ilości rozpuszczonych w nich substancyj zapachowych i smakowych, jako przyprawy przy wyrobie koniaku, araku, rumu, nalewek itp. trunków spirytusowych, przy pieczeniu ciasta itd. należy clić według poz. 279 taryfy celnej, jako esencje, estry, ekstrakty ze spirytusem.

Wyroby, objęte poz. 279 taryfy celnej, nie nadają się do bezpośredniej konsumcji i mogą być użyte jako trunek po co najmniej 10-krotnym rozcieńczeniu mieszaniną spirytusu i wody.

Nadto należy mieć na uwadze, iż szereg esencji, estrów, ekstraktów już przy rozcieńczeniu podwójną ilością wody mętnieje lub rozwarstwia się w odróżnieniu od napojów spirytusowych, objętych pozycjami 276, 277 i 278 taryfy celnej, które przy takim rozcieńczeniu wodą pozostają klarownymi i które nadają się, do konsumcji jako trunek.

Grupa 29.

poz. 296.

Wagę wymiarową gazów ciekłych lub sprężonych, clonych według poz. 296 taryfy celnej, nadchodzących w butlach metalowych, należy określać łącznie z wagą tych butli. Butle metalowe, jako stanowiące specjalne opakowanie służące do wielokrotnego przewozu oraz stałego przechowywania gazów, należy clić osobno według odnośnych pozycji taryfy celnej; jako wymiarową wagę butli należy przyjąć wagę butli uwidocznioną w sposób trwały na samej butli.

poz. 298.

Związek chemiczny, stanowiący połączenie chromu z tlenem CrO3 w postaci czerwonobrunatnych kryształów, łatwo rozpuszczających się w wodzie, znany w handlu pod nazwą kwasu chromowego, należy clić według poz. 298 p. 8 taryfy celnej.

Sole kwasu fluorokrzemowego, oprócz osobno wymienionych, należy clić według pozycji przewidujących związki odnośnych zasad; na przykład: fluorokrzemian potasu należy clić według poz. 299 p. 24 taryfy celnej, fluorokrzemian magnezu - według poz. 302 p. 5 taryfy celnej.

poz. 300.

Produkt, stanowiący mieszaninę gliny z niewielką ilością chlorku amonu i azotanu sodu, znany w handlu pod nazwą "specjalna glina Kreidl", należy clić według poz. 300 p. 2 taryfy celnej.

poz. 303.

Produkt stanowiący mieszaninę roztworu chlorku wapnia i chlorku magnezu z zawartością nieznacznych ilości substancyj organicznych, znany w handlu pod nazwą "Reinhartin", należy clić według poz. 303 p. 1 taryfy celnej.

Krzemek wapnia (calcium silicium) należy clić według poz. 303 punktu 5 taryfy celnej, jako związek wapnia nieorganiczny osobno nie wymieniony.

Produkt stanowiący mieszaninę fluorku wapnia z chlorkami sodu, potasu i magnezu (częściowo w postaci soli zasadowej wobec nieznacznej ilości ługu) z domieszką nieznacznych ilości tlenku chromu, znany pod nazwą handlową "Hydrasal", należy clić według poz. 303 p. 5 taryfy celnej.

poz. 316.

Tlenek chromu Cr2O3 w postaci krystalicznej, należy clić według poz. 316 p. 1 taryfy celnej.

poz. 324.

Podwójne sole cyjanków, cyjanianów, rodanków, jak na przykład cyjanek potasowo-kadmowy, należy clić według poz. 324 taryfy celnej.

poz. 338.

Winian antymonu (Tartarus emeticus), stanowiący sól antymonową kwasu winowego, podlega cłu według poz. 335 taryfy celnej, przewidującej sole kwasu winowego.

Grupa 30.

poz. 360.

Emulgator, używany do zmiękczania i wypełniania kauczuku o składzie od 60 - 70% fosfatydów (fosfolipidów) i około 35% olejów tłuszczowych, znany w handlu pod nazwą "Rubberine-Gel", należy clić według poz. 360 p. 3 taryfy celnej - jako organiczne połączenie kwasu fosforowego.

poz. 378.

Skoncentrowane kolodium, nadchodzące w postaci żelatynowatych wilgotnych tafelek pod nazwą "Celloidin", należy clić według poz. 378 taryfy celnej.

poz. 380.

Ephedrin, jak również jego racemiczną odmianę - racedrin oraz theocin (1.3 dwumetyloksantyna) należy clić jako alkaloidy osobno nie wymienione według poz. 380 p. 9 taryfy celnej.

poz. 384.

Części kaktusa "Cactus grandiflorus" w spirytusie należy clić jako wyciągi farmaceutyczne według poz. 384 taryfy celnej.

Grupa 31.

Jako produkty "inne, oprócz osobno wymienionych" przewidziane pod poz. 393 p. 2, 394 p. 4, 395 p. 5, 396 p. 3, 397 p. 12, 398 p. 9, 399 p. 6 i 400 p. 2 taryfy celnej należy clić tylko takie związki chemiczne osobno w taryfie nie wymienione oraz ich sole, które niniejszym rozporządzeniem zostały przydzielone do jednej z wymienionych wyżej pozycyj taryfy celnej.

poz. 393.

Wszelkie chloro-pochodne węglowodorów aromatycznych, zawierające chlor w pierścieniu lub łańcuchu bocznym, jak również zawierające chlor w pierścieniu i łańcuchu bocznym, należy clić według poz. 393 p. 2 taryfy celnej.

poz. 394.

Nitroksylol, nitrodwuchlorobenzol należy clić według poz. 394 p. 4 taryfy celnej.

poz. 395.

Benzolosulfamid i jego chlorek, kwasy benzolosulfonowe, kwasy chlorobenzolosulfonowe, kwasy dwunitrostylbenodwusulfonowe, kwasy nitrobenzolosulfonowe, kwasy nitrochlorobenzolosulfonowe, kwasy nitronaftalinosulfonowe, kwasy ortonitrotoluolosulfonowe, kwasy toluolosulfonowe, paratoluolosulfamid i jego chlorek, nitrochlorek benzoilu oraz sole tych związków należy clić według poz. 395 p. 5 taryfy celnej.

poz. 396.

Acenaftenochinon, kwas antrachinonodwusulfonowy, benzantron, chloroantrachinon, chlorobenzantron, dwuchloroantrachinon, dwuchlorobenzaldehyd, kwasy chloroantrachinonosulfonowe oraz sole tych związków należy clić według poz. 396 p. 3 taryfy celnej.

poz. 397.

Dwusiarczek merkaptobenztiazolu, alkilopochodne aminodwufenyloaminy (grupa alkilo. NH2C6H3NH.C6H5 lub NH2C6H4NHC6H4 grupa alkilo) kumidyna (o - izopropyloanilina), dwufenyloguanidyna, dwutoliloguanidyna, merkaptobenztiazol, aldolnaftyloamina, kwasy naftyloaminotrójsulfonowe, kwasy benzyloanilinosulfonowe, kwasy fenylonaftyloaminosulfonowe, kwasy tolilonaftyloaminosulfonowe. kwasy anilinodwusulfonowe, kwasy ksylidynosulfonowe, aminobenzaldehyd, kwasy benzydynosulfonowe, kwasy benzydynodwusulfonowe, kwasy chlorotoluidynosulfonowe, dehydrotiotoluidyna, kwasy dehydrotiotoluidynosulfonowe, kwasy dwufenyloaminosulfonowe, kwasy aminodwufenyloaminosulfonowe, kwasy dwuaminodwufenyloaminosulfonowe, nitrometylobenzimidazol, jednoszczawiowo-fenylenodwuamina, metyloanilina, etyloanilina, kwasy toluidynosulfonowe, aminokarbazol, dwuaminokarbazol, metylopochodne kwasów aminodwufenyloaminosulfonowych, produkt kondensacji nitrobenzaldehydu z parafenylenodwuaminą, trójfenyloguanidyna, trójtoliloguanidyna, izatyna, acetooctonilid, acetooctotoluidyd, acetooctochloroanilid, tiokarbanilid, dwumetylotiokarbanilid (dwutolilotiomocznik), chloroaminoantrachinon, leukodwuaminoantrachinon (dwuaminoantrahydrochinon), chloroaniliny, pochodne dwuazowe związków objętych pp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 poz. 397 oraz sole wszystkich wymienionych wyżej związków należy clić według poz. 397 p. 12 taryfy celnej.

Dwuazopochodne związków wymienionych w poz. 397 p. 11 taryfy celnej należy clić według tegoż punktu jedenastego poz. 397 taryfy celnej.

poz. 398.

Nitroanizol, nitrofenetol, nitrometylometoksybenzol, nitrometoksynaftalina, pirokatechina, kwasy fenolosulfonowe, chlorofenol, chlorokrezol, nitrochlorofencl, kwasy chlorooksynaftalinosulfonowe, kwasy chlorooksynaftalinodwusulfonowe, benzonaftol, nitrokrezol, kwasy nitrofenolosulfonowe, dwunitrokrezol, dwunitroanizol, nitrozofenol oraz sole tych związków należy clić według pozycji 398 p. 9 taryfy celnej.

poz. 399.

Metoksyaminodwufenyloamraa (NH2C6H4.NH.C6H4OCH3) i inne alkilooksypochodne aminodwufenyloaminy (grupa alkilooksy. NH2C6H3.NH.C6H5 lub NH2C6H4.NH.C6H4 grupa alkilooksy), kwasy chloroaminofenolosulfonowe, mocznikowa pochodna kwasu J (2,5 aminonaftolo-7 sulfonowego kwasu), kwasy aminofenylonaftiminoazolooksysulfonowe, nitrobenzylidenoaminofenol, metyloaminofenol, metyloaminooksyfenazyna, chloroaminofenol, kwasy dwuaminofenolosulfonowe, kwasy dwuoksydwunaftyloaminodwusulfonowe, dwuaminoanizol, etoksybenzydyna, metoksynaflyloamina, fenetydyna, dwuaminofenol, aminooksyfenazyna, metoksy-pochodne kwasów aminodwufenyloaminosulfonowych, etoksy-pochodne kwasów aminodwufenyloaminosulfonowych, pochodne dwuazowe związków objętych pp. 1, 3, 4, 5 i 6 poz. 399 oraz sole wszystkich wymienionych wyżej związków należy clić według poz. 399 p. 6 taryfy celnej.

poz. 400.

Chloropochodne fenylometylopyrazolonu, kwasy sulfonowe chloropochodnych fenylometylopyrazolonu oraz sole tych związków należy clić według poz. 400 p. 2 taryfy celnej.

poz. 403.

Chlorek 3.6 dwuamino 10 metyloakrydyny w proszku, łatwo rozpuszczający się w wodzie z zabarwieniem pomarańczowo-czerwonym, znany w handlu również pod nazwą "trypaflavin", należy clić według poz. 403 lub 404 taryfy celnej, zależnie od opakowania.

Grupa 32.

poz. 410.

Łupek bitumiczny szary zmielony należy clić według poz. 410 p. 2 taryfy celnej.

Łupek bitumiczny palony niemielony (czarny) należy clić według poz. 410 p. 2 taryfy celnej.

Farby otrzymane z tlenku żelaza z dodatkiem substancji mineralnych mielonych jak gips, szpat ciężki, glina i tym podobnych produktów, które to dodatki nie stanowią w rozumieniu taryfy celnej farb mineralnych, należy clić według poz. 410 punktu 2 taryfy celnej.

Farby otrzymane z tlenku żelaza z dodatkiem substancji mineralnych, stanowiących w rozumieniu taryfy celnej farby mineralne, należy clić według pozycji przewidującej farby dodane;

Przykład I. Farba otrzymana z tlenku żelaza zawiera dodatek cynobru (farby rtęciowej) - farbę taką należy clić według poz. 415 taryfy celnej.

II. Farba otrzymana z tlenku żelaza zawiera dodatek chromianu ołowiu (farby chromowej) - farbę taką należy clić według poz. 414 taryfy celnej.

poz. 414.

Drobny bezpostaciowy zielony proszek, stanowiący związek chromu z tlenem Cr2O3, używany jako farba, należy clić według poz. 414 taryfy celnej.

poz. 423.

Lakiery sporządzone na benzynie lub benzynie i oleju roślinnym należy clić, jako lakiery osobno nie wymienione, według p. 3 poz. 423 taryfy celnej.

Roztwory substancji asfaltowych lub smołowcowych w benzynach lub węglowodorach aromatycznych, tworzące po wyschnięciu błonkę lakierową (np. tak zwany "Inertol" lub "Harco-Anstrichmasse"), należy clić według poz. 423 p. 3 taryfy celnej, jako lakiery osobno nie wymienione.

poz. 426.

Proszek koloru jasnokremowego, znany w handlu pod nazwą Tamol NNO, stanowiący produkt kondensacji metylowych pochodnych kwasu naftaleno - sulfonowego z aldehydem mrówkowym, należy traktować, ze względu na jego wybitne własności garbujące, jako garbnik syntetyczny i clić według poz. 426 taryfy celnej.

poz. 428.

Ług sułfitowy w stanie stałym, otrzymywany przez wyparowywanie surowego (nieprzerobionego) ługu sulfitowego, należy clić według poz. 428 p. 1 taryfy celnej.

Grupa 33.

poz. 431.

Proszek, stanowiący mieszaninę waniliny, nawet w niewielkiej ilości, ze sproszkowanymi śluzami roślinnymi, chociażby sztucznie zabarwiony, należy clić według poz. 431 p. 1 taryfy celnej, ponieważ o istotnej wartości tej mieszaniny stanowi wanilina.

Alkohol benzylowy, jako produkt posiadający aromatyczny zapach i z tego względu używany do aromatyzowania wyrobów kosmetycznych, należy clić według poz. 431 p. 2 taryfy celnej.

Wyciąg sosnowy o nazwie "Extractum Pini Crudum", będący gęstą, ciemnobrązową cieczą o zapachu żywicznych olejków eterycznych i dziegciu, należy clić według poz. 431 p. 2 taryfy celnej, jako naturalny osobno nie wymieniony produkt pachnący.

Estry w stanie stałym, aldehydy, ketony, laktony, alkohole i tym podobne związki nie wymienione osobno w taryfie celnej, posiadające aromatyczny zapach i używane do aromatyzowania, należy clić według poz. 431 p. 2 taryfy celnej.

poz. 437.

Puderniczki torebkowe, kieszonkowe, stanowiące jednocześnie opakowanie przywożonego w nich pudru kosmetycznego, nie mogą być zaliczane do opakowań, używanych zwykle w handlu, lecz powinny być traktowane jako opakowanie specjalne.

W związku z powyższym puder kosmetyczny, nadchodzący w takich puderniczkach, należy clić według poz. 437 taryfy celnej łącznie z wagą bezpośredniego opakowania, tj. puderniczki i niezależnie od tego - puderniczki, jako stanowiące specjalne opakowanie należy clić osobno według odpowiedniej pozycji taryfy celnej.

Puszków, znajdujących się często w puderniczkach torebkowych, kieszonkowych, nie należy wydzielać i clić osobno, lecz wagę ich należy doliczać do wymiarowej wagi puderniczek.

Grupa 35.

poz. 453.

Kremy mydlane, również z dodatkiem substancyj wypełniających, zaperfumowane, w których główną składową cześć stanowi mydło, należy clić według poz. 453 p. 2 taryfy celnej, na równi z mydłami toaletowymi płynnymi. Natomiast kremy perfumowane, składające się z wazeliny lub innych podobnych, produktów o charakterze tłustym, tłuszczy niezmydlonych obok małej ilości zmydlonych oraz innych substancyj wypełniających (talk, skrobia itp.), których to kremów cechą charakterystyczną jest to, że nie wytwarzają plany mydlanej, należy clić według poz. 437 taryfy celnej jako kremy kosmetyczne.

poz. 457.

Knoty nasycone używane do wyrobu świec, również knotki nasycone do lampek, należy clić według poz. 457 taryfy celnej.

poz. 459.

Smary do pasów przyrządzone z olejów mineralnych z domieszką olejów żywicznych, stosowane celem powiększenia zdolności pasów utrzymywania się na kołach, należy clić według poz. 459 p. odp. taryfy celnej, jako środki do smarowania.

Środek do czyszczenia pod nazwą "Vulcasit", składający się przeważnie ze szmerglu i gumelastyki, należy clić według poz. 459 p. 1 lit. odpowiedniej taryfy celnej.

Grupa 36.

poz. 467.

Produkt w postaci kleistej masy, otrzymany przez zmieszanie trocin korkowych lub drobnych odpadków korkowych z roztworem celuloidu w lotnych rozpuszczalnikach, używany przez przemysł obuwniczy do uszczelniania obuwia, należy clić według poz. 467 p. 2 taryfy celnej.

Produkt używany do hermetycznego uszczelnienia blaszanek, zamykanych przez za-falcowanie brzegów pokrywki, stanowiący gęstą masę, składającą się z mineralnych substancyj (przeważnie glinki) i mleka kauczukowego z dodatkiem środka utrwalającego, należy clić według poz. 467 p. 2 taryfy celnej jako kit osobno nie wymieniony.

Grupa 37.

poz. 476.

Róg zmielony, tak zwana mączka rogowa, bez domieszek, należy clić, bez względu na przeznaczenie, według poz. 476 taryfy celnej. poz. 481.

Luźna masa, składająca się z trocin, azotanu wapnia i krzemionki z dodatkiem wapna, znana w handlu, pod nazwą "Acboma", podlega cłu według poz. 481 taryfy celnej.

Grupa 38.

poz. 486.

Płyty porowate z wiskozy, chociażby w kształcie sztucznych gąbek do mycia, należy clić według poz. 486 p. 2 litery odpowiedniej taryfy celnej.

poz. 487.

Bawełnę kolodionową zwilżoną trójkresylfosfatem, nadchodzącą w postaci płatków lub wiórków, z lekka pomarszczonych, zewnętrznie podobnych do płatków lub wiórków z rogu, należy clić według poz. 487 p. 1 taryfy celnej, jako celuloid w łuskach.

poz. 483.

Masy plastyczne sztuczne na podłożu fenoli, chociażby nadchodziły z zagranicy pod innymi nazwami handlowymi niż "bakelit", należy clić według odpowiedniej litery p. 1 poz. 488 taryfy celnej.

Według poz. 488 p. 2 taryfy celnej należy clić masy plastyczne sztuczne na podłożu innym niż fenole (krezole).

Materiały plastyczne na podłożu fenoli (krezoli) i formaliny w postaci bloków, płyt, płytek, arkuszów, prętów, rur, - utworzonych z kilku różnobarwnych warstw, nawet spojonych tymże samym materiałem plastycznym, należy traktować jako sklejane i clić według poz. 488 p. 1 lit. b II taryfy celnej.

Płyty (arkusze) z innych mas plastycznych, objętych pozycją 488 p. 2 taryfy celnej, zawierające w swej masie nici z materiałów włóknistych, metali nieszlachetnych (szychu nieprawdziwego) należy clić według litery "b" punktu odpowiedniego poz. 488 taryfy celnej.

Masa plastyczna w postaci przezroczystych' arkuszy otrzymana ze spolimeryzowanego estru kwasu akrylowego, znana w handlu pod nazwą "Plexiglas", podlega cłu według p. 2 litery "b" poz. 488 taryfy celnej.

poz. 490.

Dwutlenek krzemu, zwany również bezwodnikiem kwasu krzemowego, otrzymany w drodze chemicznej, należy clić według poz. 490 p. 1 taryfy celnej, jako przetwór chemiczny nieorganiczny osobno nie wymieniony.

Środek do plombowania zębów w postaci białego, względnie kremowego proszku, znany w handlu pod nazwą "cementu dentystycznego", należy clić według poz. 490 p. 1 taryfy celnej, jako produkt chemiczny, nieorganiczny, osobno nie wymieniony.

Środek ten należy clić według wskazanej pozycji i punktu również wtedy, gdy nadchodzi W oryginalnych opakowaniach, zawierających prócz proszki, buteleczkę z gęstym bezbarwnym płynem (kwasem fosforowym) oraz pipetę.

Luźna masa, składająca się z trocin i soli aluminiowych kwasów tłuszczowych z dodatkiem wosku ziemnego, znana w handlu pod nazwą "Voboma", podlega cłu według poz. 490 p. 2 taryfy celnej.

Produkt "Membranit" w postaci lepkiej, gęstej, lekko kremowej masy, stanowiący mieszaninę zemulgowanych żywic sztucznych z emulgowanymi substancjami tłuszczowymi (częściowo w postaci mydeł amonowych), należy clić jako przetwór chemiczny, organiczny, osobno nie wymieniony według poz. 490 p. 2 taryfy celnej.

Produkt ten używany jest jako podkład do przyrządzania farb malarskich.

Produkt pod nazwą handlową "Euphylin" niedawkowany, w proszku - stanowiący połączenie teofiliny z etylenodwuaminą, należy clić według poz. 490 p. 2 taryfy celnej.

Przetwory chemiczne kumaryny o nazwie handlowej "beta-methyl-ombelliferone" i "beta-methyl-esculetine" należy clić według poz. 490 p. 2 taryfy celnej.

Przetwór "beta-methyl-ombelliferone" jest białym krystalicznym proszkiem o punkcie topliwości 185° i nie posiada prawie zapachu; przetwór "beta-methyl-esculetine" jest szarym krystalicznym proszkiem o punkcie topliwości 272° i posiada słaby zapach kumaryny.

Produkt w postaci gęstej oleistej cieczy koloru brunatnego, stanowiący kondensat białka z kwasami tłuszczowymi, znany w handlu również pod nazwą "Lamepon", należy clić, jako produkt chemiczny organiczny osobno nie wymieniony, według poz. 490 p. 2 taryfy celnej.

Terpinhydrat, stanowiący prawie bezwonny krystaliczny produkt o punkcie topliwości 116 - 117°, należy clić jako przetwór chemiczny osobno nie wymieniony, według poz. 490 p. 2 taryfy celnej.

Terpinhydratu nie należy identyfikować z hydroterpiną, wymienioną w poz. 349 taryfy celnej, która jest cieczą i która stanowi mieszaninę dekaliny z olejami terpentynowymi.

Produkt stanowiący roztwór przeważnie alifatycznych węglowodorów (ca 75%) w trójchloretylenie, używany do nadawania tkaninom jedwabistego połysku, należy clić według poz. 490 p. 2 taryfy celnej.

Produkt ten znany jest w handlu pod nazwą "Glanzmittel 705 N".

Produkt pod nazwą "Mipolan", używany do izolowania przewodów elektrycznych, lontów itp., należy clić według poz. 490 p. 2 taryfy celnej.

Mipolan jest chlorowanym produktem polimeryzacji pochodnych poliwinylowych i często bywa barwiony.

Produkt utworzony z sulforycynatu sodu, amoniaku i formaliny, znany w handlu pod nazwą "Hydrol", należy clić według poz. 490 p. 2 taryfy celnej.

Przetwór, stanowiący podkład do wyrobu różnych maści, kremów, pomad itp., otrzymany z wazeliny oraz lanoliny, wosku, oliwy itp. należy clić według poz. 490 p. 2 taryfy celnej.

Roztwór wodny aldehydu mrówkowego (Formol, Ameisensäurealdehyd, Formylhydrat, Metanal, Methylaldehyd, Formaldehyd) należy clić według poz. 343 taryfy celnej, natomiast produkty polimeryzacji aldehydu mrówkowego jak trójoksymetylen, czteroksymetylen, polyoksymetylen, paraformaldehyd (Paraform, Triformol) należy clić według poz. 490 p. 2 taryfy celnej, jako przetwory chemiczne organiczne, osobno nie wymienione.

Paliwo suche w postaci białych tabletek z metaldehydu, znane pod nazwą "Meta", należy clić według poz. 490 p. 2 taryfy celnej, jako przetwór chemiczny organiczny, osobno nie wymieniony.

Związek chemiczny "Metylocykloheksanon", znany w handlu również pod nazwą "metyloanon", należy clić według poz. 490 p. 2 taryfy celnej.

Preparat "Cuprex" w oryginalnym opakowaniu, stanowiący roztwór związku miedzi w płynnych związkach chemicznych organicznych, używany przeciw pasożytom, należy clić według poz. 490 p. 2 taryfy celnej.

Grupa 39.

poz. 492.

Skóry kozie, koźlęce - surowe, posiadające włosy zniszczone (np. przez wystrzyżenie włosów na grzbiecie, częściowe wypadnięcie włosów na skutek choroby zwierzęcia itp.), nie nadające się w takim stanie do wyprawy na skóry futrzane, należy clić według poz. 492 taryfy celnej.

Skóry świńskie surowe nie pozbawione szczeciny (włosów) należy clić według poz. 492 taryfy celnej.

Skóry reniferowe i sarnie - surowe, posiadające włosy zniszczone (np. przez wystrzyżenie włosów na grzbiecie, częściowe wypadnięcie włosów na skutek choroby zwierzęcia itp.) nie nadające się w takim stanie do wyprawy na skóry futrzane, należy clić według poz. 492 taryfy celnej.

Skóry surowe ze zwierząt "peccari", nawet z nieuszkodzonymi włosami, należy clić według poz. 492 taryfy celnej.

poz. 493.

Skóry baranie oraz kozie - surowe, pozbawione włosów, stanowiące w tym stanie materiał do wyrobu skór wyprawionych, należy clić według poz. 493 taryfy celnej.

poz. 500.

Skóry świńskie wyprawione czernione, barwione, z wyciśniętym deseniem należy clić według poz. 500 taryfy celnej.

poz. 503-506.

Skóry miękkie wyprawione pekary (peccari), używane do wyrobu rękawiczek, należy clić według poz. poz. 503 - 506 po. i liter odpowiednich, jako skóry wyprawione osobno nie wymienione.

Skóry te posiadają liczko podobne do liczka skór świńskich, lecz pochodzą ze zwierząt południowych, gatunku świń, mniejszych i nieco odmiennych w budowie od świń zwykłych.

poz. 510.

Skóry świńskie lakierowane, brązowane, srebrzone, złocone, malowane itp, należy clić według poz. 510 taryfy celnej.

Grupa 40.

poz. 528.

Skóry baranie o wadze powyżej 0,4 kg w sztuce surowe suche, mokro-solone, sucho-solone również kwaszone - nie pozbawione włosów, oraz skóry kozie osobno nie wymienione surowe suche, mokro-solone, sucho-solone nie pozbawione włosów-stanowiące w tym stanie materiał do wyrobu skór futrzanych należy clić, jako sikory futrzane surowe, według poz. 528 p. 2 lit. "a" taryfy celnej.

poz. 530.

Skóry reniferowe i sarnie - surowe nie pozbawione włosów, stanowiące w pierwszym rzędzie surowiec do wyrobu skór futrzanych, należy clić według poz. 530 p. 1 taryfy celnej.

Grupa 42.

Przędzę, objętą grupami 42, 43, 44 i 45 taryfy celnej przywozowej, o nietrwałym zabarwieniu należy clić na równi z przędzą niebarwioną, oczywiście z uwzględnieniem procesów bielenia, merceryzowania, opalania itd., jeżeli procesy te miały miejsce.

poz. 561.

Dodatek do cła, przewidziany uwagą 2 do poz. 561 taryfy celnej należy stosować tylko do przędzy z jedwabiu naturalnego, na szpulkach, kartonach, w kłębkach, pasemkach itp., w przystosowaniu zewnętrznym do detalicznej sprzedaży, o wadze przędzy wraz ze szpulką, kartonem, kłębkiem, pasemkiem itp. powyżej 20 g.

Przędza z jedwabiu naturalnego na kanetkach, szpulkach (cewkach) itp. przystosowana do fabrycznego użytku, niezależnie od wagi (czy powyżej czy poniżej 20 g) podlega cłu od wagi netto według odpowiedniego punktu i litery poz. 561 taryfy celnej bez zastosowania uwagi 2 do tejże pozycji.

poz. 572, 573.

Przędza z jedwabiu sztucznego na kanetkach, tutkach, cewkach itp. przystosowana do fabrycznego użytku, niezależnie od wagi (czy powyżej czy poniżej 20 g) podlega ocleniu od wagi netto według odpowiedniego punktu i litery poz. 572 i 573 taryfy celnej.

poz. 575.

Słomka i włosie, wykonane z jedwabiu sztucznego i niebarwione, lecz pokryte kleidłem zabarwionym, należy uważać jako barwione i clić według poz. 575 p. 2 lub 3 taryfy celnej.

Grupa 43.

poz. 590.

Odpadki, otrzymywane przy przerobie nie tylko wełny owczej, lecz również i wszelkiego innego surowca włókienniczego pochodzenia zwierzęcego, objętego poz. 589, należy clić według poz. 590 taryfy celnej.

poz. 571, 592, 610.

Towar noszący nazwę "noppy", otrzymywany przez rolowanie i ściskanie surowców lub odpadków włókienniczych, należy clić jak następuje: noppy wełniane, bawełniane - jak odpowiedni niedoprzęd, noppy z jedwabiu sztucznego - jak odpadki włókien sztucznych.

poz. 598, 599.

Szale wełniane utkane z przędzy wełnianej (nieczesankowej lub czesankowej), chociażby posiadały zakończenia w postaci występujących poza brzeg tkaniny końców osnowy lub wątku, nie powiązanych we frędzle, należy clić jako tkaniny wełniane według poz. 598 punktu i litery odpowiednich, o ile są wykonane z przędzy nieczesankowej, i według poz. 599 punktu i litery odpowiednich, o ile są wykonane z przędzy czesankowej.

Szale wełniane, utkane chociażby częściowo z szenili wełnianej, należy clić według poz. 603 taryfy celnej.

Wymienione wyżej szale obrębione lub zakończone frędzlami, otrzymanymi przez powiązanie występujących poza brzeg tkaniny końców nitek tworzących szal (tkaninę), należy clić według wskazanych wyżej pozycyj taryfy celnej z zastosowaniem uwagi 22 uwag ogólnych do działu VIII taryfy celnej.

Grupa 44.

poz. 606.

Końce tkackie bawełniane, stanowiące krótkie, splątane, często różnokolorowe kawałki przędzy, należy clić według poz. 606 p. 1 taryfy celnej.

poz. 610.

Wytwór przędzenia wstępnego bawełny, którego cechą charakterystyczną jest luźny skręt, powodujący, że przy rozciąganiu tego wytworu włókna nie przerywają się lecz ześlizgują, należy uważać za niedoprzęd bawełniany i clić według poz. 610 taryfy celnej.

Ześlizgiwanie się włókien jest nieodzownym warunkiem przy dalszej przeróbce niedoprzędu bawełnianego na właściwych maszynach przędzalniczych (samoprząśnicach obrączkowych lub wózkowych).

Grupa 47.

poz. 645.

Wojłoki nieimpregnowane w kształcie płyt prostokątnych, posiadające brzegi wyrównane wyłącznie przez przycięcie ich, należy clić według poz. 645 p. 1 lub 2 taryfy celnej, zależnie od jakości materiału.

poz. 650.

Węże wykonane z materiałów włóknistych i nadto gumy, chociażby wzmocnione spiralą metalową należy clić według poz. 650 p. 2 taryfy celnej.

poz. 664.

Sznurki bawełniane w postaci pojedynczego skręconego pasma przędzy bawełnianej lub skręconego z kilku pasm takiej przędzy, ściśle pokrytych (opancerzonych) masą ceratową (olejową), przeważnie kolorową, należy clić według poz. 664 taryfy celnej jako wyroby z ceraty.

poz. 668.

Tkaniny pokryte masą osobno nie wymienioną tak, że jedna lub obie strony zatracają wygląd tkaniny, tj. rysunek splotu jest niewidoczny, należy clić według poz. 668 taryfy celnej, o ile wyrób taki imituje skórę.

Tkaniny przesycone lub pokryte masą tak, że splot ich jest widoczny na obydwóch powierzchniach tkaniny, jako nie imitujące w takim stanie skóry, należy clić według pozycji 1 punktu taryfy celnej przewidującej odnośną tkaninę.

poz. 674.

Wojłoki nieimpregnowane w kształcie płyt prostokątnych, posiadające wszystkie brzegi zakończone przez obrobienie ich w inny sposób niż przycięcie, należy clić według poz. 674 p. 1, względnie 2 taryfy celnej.

poz. 677.

Tkaniny z przędzy papierowej, chociażby lakierowane, barwione, impregnowane, lecz bez domieszki innych materiałów, nawet zastępujące plecionki ze słomki do wyrobu kapeluszy, należy clić według poz. 677 p. 1 taryfy celnej.

Grupa 48.

poz. 698.

Wyroby dziane z przędzy bawełnianej i nici gumowych, chociażby obrębione, w kształcie getrów, pończoch i temu podobnych wyrobów używane przeciw tzw., żylakom, należy clić przy zastosowaniu autonomicznej taryfy celnej według poz. 698 punktu i litery odpowiednich taryfy celnej, zależnie od wagi tuzina sztuk oraz wykończenia.

poz. 698-703.

Pasy biodrowe dziane, względnie uszyte z materiałów dzianych, należy clić w zależności od materiału i stopnia wykończenia według odnośnych pozycyj i punktów taryfy celnej przewidujących wyroby dziane osobno nie wymienione (poz. 698 - 703 taryfy celnej).

poz. 699.

Szale wełniane dziane, nawet zszyte z wykrojów, należy clić według poz. 699 punktu i litery odpowiednich.

poz. 704.

Plecionki z przędzy papierowej, chociażby lakierowane, barwione, impregnowane, należy clić według poz. 704 p. 1 taryfy celnej.

Taśmy plecione z tagalu owiniętego lub pokrytego jedwabiem sztucznym należy clić według poz. 704 p. 2 taryfy celnej jako wyroby plecione z jedwabiu sztucznego.

Grupa 49.

poz. 707, 709-712.

Wszelkie szablony krawieckie, wykonane z tkanin itp. wyrobów włókienniczych, stanowiące modele czyli wzory bielizny lub odzieży nie zszyte lecz sfastrygowane, należy traktować jako odpowiednią bieliznę, względnie odzież przykrojoną i clić według uwagi 1 do pozycji obejmujących bieliznę, względnie odzież.

Przy obliczaniu zatem sumy cła przypadającego od powyższych towarów, należy postępować tak, jak przy odprawie gotowej (tj. uszytej) bielizny lub odzieży, zmniejszając otrzymaną sumę o 15%, względnie o 10%.

poz. 715.

Szale otrzymane drogą zszywania wykrojów z tkanin wełnianych należy clić według poz. 715 taryfy celnej jako konfekcję.

Przy określaniu materiału konfekcji (poz. 715 taryfy celnej) za podstawowy materiał najeży uważać właściwy materiał włóknisty, z którego jest ona sporządzona z uwzględnieniem zewnętrznych jego cech, wpływających na taryfikację, jak to splotu (gładki, wzorzysto-tkany, kolorowo-tkany, broszowany), stopnia wykończenia (surowy, bielony, barwiony, merceryzowany, drukowany, ręcznie malowany, wytłaczany, glansowany, olejony, przełożony, nasycony gumą, z nitkami gumowymi) oraz ilości nitek osnowy i wątku w 1 cm2. Natomiast przy określeniu podstawowego materiału, wymagającego ustalenia wagi 1 m2 należy przyjmować za podstawowy materiał ten, który ze względu na wagę powoduje najwyższą stawkę celną, przewidzianą dla tkanin o rozmaitej wadze 1 m2.

W myśl powyższego należy np. clić konfekcję osobno nie wymienioną:

1)
wykonaną z tkaniny z jedwabiu naturalnego, gładkiej - według poz. 563 p. 1 lit. odp. plus poz. 715,
2)
wykonaną z tkaniny bawełnianej, barwionej o gęstości w 1 cm2 40 nitek osnowy i wątku, bez względu na wagę 1 m2 - według pozycji 615 p. 4 lit. "a" plus poz. 715,
3)
wykonaną z bielonej tkanej taśmy bawełnianej z nitkami gumowymi - według poz. 661 p. 1 lit. "a" plus poz. 715,
4)
sporządzoną z haftów wykonanych przędzą z materiałów włóknistych oprócz osobno wymienionych na tkaninach wełnianych - według poz. 644 p. 1 lit. "b" plus poz. 715.

O ile konfekcja, wymieniona w poz. 715, posiada przybranie, podlega ona, niezależnie od dodatku 75% do podstawowego materiału, ponadto dodatkowi, przewidzianemu za to przybranie.

Grupa 50.

Uwagi do działu VIII.

Uwaga 1 uwag ogólnych do działu VIII taryfy celnej postanawia, że przędza, tkaniny, materie dziane, wyroby plecione i inne podobne, sporządzone z kilku materiałów włóknistych, podlegają cłu według jakości tego składnika danego wyrobu, który podlega wyższej stawce, o ile sama taryfa nie postanawia inaczej. Np. tkanina wełniana z przędzy nieczesankowej, drukowana po utkaniu, o wadze 1 m kw. 250 g i mniej, z domieszką przędzy wełnianej czesankowej, podlega cłu na mocy powyższej uwagi, według poz. 599 p. 2 lit. "c" jako tkanina z przędzy wełnianej czesankowej.

W wypadkach, gdy stosowanie powyższego przepisu nasuwa wątpliwości wobec tego, że składniki danego wyrobu włóknistego podlegają jednakowym stawkom celnym, należy stosować odpowiedni punkt tej pozycji taryfy celnej, która posiada w dalszych swych punktach lub literach stawkę celną wyższą od najwyższej stawki celnej pozycji, mogącej być również zastosowaną przy cleniu tego wyrobu. Np. gładkie taśmy bielone, sporządzone z przędzy bawełnianej i lnianej, zawierające powyżej 40 nitek w 1 cm2, mogące podlegać cłu według poz. 633 p. 2 lit. "b" ze stawką 1200 zł jako tkaniny lniane lub według poz. 620 p. 1 lit. "a" ze stawką 1200 zł jako taśmy bawełniane gładkie bielone- należy clić według poz. 620 p. 1 lit. "a" taryfy celnej, ponieważ najwyższa stawka tej pozycji tj. 2800 zł jest wyższa od najwyższej stawki poz. 633 wynoszącej 1200 zł.

Grupa 52.

poz. 733, 737.

Obuwie i rękawice gumowe, nawet przeznaczone do ochrony przeciwgazowej, należy clić: obuwie według poz. 733, rękawice według poz. 737 taryfy celnej; obuwie i rękawice te, stanowiące nieodłączną całość ze specjalną odzieżą przeciwgazową, należy clić razem z tą odzieżą według poz. 1165 taryfy celnej jako sprzęt przeciwgazowy.

poz. 745.

Węże wykonane z gumy miękkiej należy clić według poz. 745 p. odpowiedniego taryfy celnej.

Produkt zastępujący gutaperkę, w postaci cienkich, często zabarwionych pałeczek, używanych przez dentystów do tymczasowego plombowania zębów (Citopercha i inne), należy clić według poz. 745 p. odpowiedniego taryfy celnej jako wyroby osobno nie wymienione z surogatów kauczuku (gumy miękkiej).

Grupa 53.

poz. 750.

Pałeczki nieokorowane o specjalnym zapachu, służące do wyrobu cygarniczek, cybuchów do fajek itd., cięte z drewna egzotycznego "Prunus Mahaleb", niewłaściwie zwanego "drewnem wiśniowym", należy clić według poz. 750 p. 1 taryfy celnej.

poz. 755.

Opiłki drzewne poddane specjalnemu preparowaniu, znane w handlu pod nazwą "Mammut-Biospäne", "wiórki Mammut Bio", należy clić według poz. 755 taryfy celnej.

Opiłki te służą do przyśpieszania fermentacji piwa oraz do jego uszlachetniania.

poz. 760.

Szalówki pod tynki, wykonane z cienkich listewek lub prętów - nieobrobionych, ułożonych równolegle i połączonych ze sobą drutem w ten sposób, że tworzą rodzaj luźnej plecionki, podlegają cłu na równi z wyrobami ciesielskimi według poz. 760 p. odpowiedniego taryfy celnej.

poz. 772.

Klejone płyty (dychty), posiadające z jednej lub obydwóch stron naklejony fornier z innego gatunku drewna, aniżeli całość płyty, należy clić według poz. 772 p. 2 taryfy celnej.

poz. 773.

Płyty dowolnej wielkości i grubości powstałe przez sklejanie kilku warstw fornierów z tego samego gatunku drewna należy clić według poz. 773 taryfy celnej, chociażby wewnętrzna warstwa płyty, tak zwany "rdzeń", była wykonana z szeregu deseczek lub listewek.

W płytach klejonych (dychtach) poszczególne warstwy fornierów sklejone są w ten sposób, że kierunek ich włókien drzewnych jest względem siebie prostopadły lub ukośny.

poz. 773.

Pochwy składane do parasoli, wykonane z drewna lub fornierów, nadchodzące osobno, należy clić jako wyroby drewniane osobno nie wymienione według odpowiednich liter i punktów poz. 778 taryfy celnej zależnie od wykończenia i wagi.

Pochwa ta po umieszczeniu w niej parasola tworzy z rączką parasola laskę (poz. 1196).

Kije bilardowe drewniane należy traktować jako wyroby drewniane osobno nie wymienione i clić według odpowiednich punktów i liter poz. 778 taryfy celnej.

Grupa 54.

poz. 787.

Płyty o grubości powyżej 1 mm z rozdrobnionej i następnie zespojonej kory drzewa korkowego podklejone tkaniną bawełnianą należy clić:

1)
według poz. 787 punktu 2 taryfy celnej jako płyty korkowe z dodatkiem innych materiałów, o ile waga płyty korkowej jest większa niż waga tkaniny i
2)
według pozycji przewidującej odnośną tkaninę bawełnianą, o ile waga tkaniny przewyższa wagę płyty korkowej.

Grupa 55.

poz. 791.

Tkaniny, materie dziane, plecionki itp. wyroby, wykonane czy to sposobem ręcznym, czy mechanicznym z wszelkich materiałów włóknistych, roślinnych, których włókna uprzednio nie zostały poddane procesowi przędzenia, lecz użyto) e w stanie surowym (np. łyko rami, konopi itp.) należy pod względem taryfowym traktować na równi z plecionkami w arkuszach, wykonanymi z surowców roślinnych nieprzędzonych, i clić według poz. 791 taryfy celnej.

Grupa 57.

poz. 797.

Tektura koloru naturalnego wyrobiona z masy papierowej celulozowej z dodatkiem mączki skórzanej, tzw. "tektura szewcka", podlega cłu według poz. 797 punktu 2 taryfy celnej.

poz. 798.

Tekturę barwioną w masie, posiadającą na swej powierzchni ledwo dostrzegalny deseń o rysunku splotu płóciennego, należy clić według poz. 798 p. 1 taryfy celnej bez zastosowania dodatku do cła, przewidzianego punktem 6 uwagi umieszczonej po poz. 821, ponieważ deseń ten nie jest wynikiem specjalnego uszlachetniającego zabiegu, lecz nieraz powstaje przypadkowo w trakcie wytwarzania tektury nie podnosząc jej wartości oraz nie zdobiąc jej.

poz. 802.

Paski prostokątne, wykonane z tektury, stanowiące półfabrykat do wyrobu tak zwanych kart żakardowskich do przyrządu Żakarda w maszynach włókienniczych, nawet zaopatrzone we wszystkich czterech rogach w zawiaski metalowe, służące do spinania poszczególnych pasków, należy traktować jako tekturę w paskach do warsztatów Żakarda i clić według poz. 802 taryfy celnej.

poz. 806.

Filtry, używane w przemyśle, w kształcie czworoboków z zaokrąglonymi rogami, wykonane całkowicie z celulozy, należy traktować jako wyroby z tektury nie malowane, nie lakierowane, bez ozdób i clić według poz. 806 p. 1 taryfy celnej, jeżeli metr kwadratowy tych filtrów waży powyżej 350 g.

poz. 807.

Fibra wulkanizowana w rolach lub arkuszach, nawet o wadze poniżej 350 g w 1 m3 oraz w prętach i rurach podlega cłu według poz. 807 punktu 1 taryfy celnej.

poz. 815.

Papier barwiony w masie na kolor niebieski, posiadający na całej powierzchni z obydwóch stron plamki bezkształtne również koloru niebieskiego, lecz o nasileniu zabarwienia nieco intensywniejszym, tworzące deseń wyraźnie nieokreślony, naśladujący w pewnej mierze siatkę, podlega ocleniu według poz. 815 p. 1 lit. b taryfy celnej, o ile zawartość masy drzewnej w tym papierze przekracza 30% lub według poz. 815 p. 2 lit. b taryfy celnej, gdy papier ten nie zawiera masy drzewnej, względnie gdy ilość jej wynosi 30% i mniej.

poz. 819.

Karton, papier - sklejany z dwu lub więcej arkuszy, z których chociażby jeden jest barwiony w masie, a inne niebarwione, należy traktować jako karton, papier sklejany z dwu lub więcej arkuszy - barwione w masie i clić według poz. 819 p. 2 litery odpowiedniej taryfy celnej.

Specjalny karton rysunkowy, składający się z dwu warstw papieru z wklejoną pomiędzy te warstwy usztywniającą wkładką z blachy aluminiowej, o grubości tej blachy od 0,15 mm do 0,25 mm, należy clić według punktu i litery odpowiednich poz. 819 taryfy celnej jako karton sklejany z dwu lub więcej arkuszy.

Uwaga po poz. 821.

Tarcze i taśmy papierowe do samoczynnych aparatów rejestrujących, posiadające liniaturę jednobarwną lub wielobarwną, napisy i częstokroć dziurkowanie, należy clić według pozycji taryfy celnej, obejmującej podstawowy materiał tj. papier, z którego są wykonane, z zastosowaniem właściwych punktów uwagi, znajdującej się po poz. 821 taryfy celnej, przy czym jeden otwór, znajdujący się w centrum tarcz papierowych, nie pociąga za sobą stosowania do nich punktu 5 wymienionej wyżej uwagi, przewidującej dodatek cła za dziurkowanie.

Podkładki pod kufle z piwem w postaci wykrojonych z tektury krążków lub kwadratów z nadrukowaną na nich nazwą firmy produkującej piwo należy clić według pozycji przewidującej odnośną tekturę z zastosowaniem p. 4 lit. "a", względnie "b", i p. 7 uwagi umieszczonej po poz. 821 taryfy celnej.

Krążki papierowe o średnicy powyżej 24 cm należy clić według jakości papieru z dodatkiem przewidzianym w lit. "b" p. 4 uwagi po poz. 821 taryfy celnej za pocięcie papieru na krążki, ponieważ uwaga powyższa nie przewiduje ograniczeń co do średnicy samych krążków.

Arkusze papieru lub bibuły z umieszczonym na nich znakiem fabrycznym - wodnym lub wyciśniętym, należy clić według właściwej pozycji taryfy celnej przewidującej odnośny papier (bibułę) bez zastosowania dodatku ustalonego punktem 7 uwagi umieszczonej po poz. 821 za znaki wodne i wyciśnięte.

poz. 825.

Tektura, papier, karton nasycone lub powleczone środkami, wymienionymi w poz. 825 taryfy celnej, nawet drukowane, lakierowane lub barwione na powierzchni, należy clić według odpowiednich punktów poz. 825 taryfy celnej.

poz. 832.

Witraże papierowe przełożone papierem- w rolach, opakowane jeszcze częstokroć w tuby tekturowe, należy clić według poz. 832 p. 2 taryfy celnej od wagi witraży bez wagi papieru, którym są przełożone i bez wagi tub tekturowych, w których są opakowane.

Papier barwiony na powierzchni, chociażby lakierowany, jak również drukowany o ciągłym deseniu, o ile nadchodzi w rolkach o szerokości 45-75 cm i długości wstęgi od 3,5 do 8,5 metrów, należy traktować jako obicia i szlaki papierowe i clić według punktu pierwszego litery odpowiedniej poz. 832 taryfy celnej.

Wymieniony wyżej papier sprowadzany w rolkach o innej szerokości i długości wstęgi oraz w arkuszach, należy clić według odpowiednich punktów i liter poz. 812 taryfy celnej.

poz. 834.

Wyroby kartonażowe osobno nie wymienione, oklejone papierami różnobarwnymi w tym i brązowanymi, srebrzonymi, złoconymi, lecz bez dodatku innych materiałów, należy clić jako wyroby kartonażowe bez ozdób, według poz. 834 p. 1 lit. "a" taryfy celnej.

Grupa 58.

poz. 841.

Fotografie, nadchodzące w oprawach podlegających cłu wyższemu niż przewidziane jest dla fotografii, należy clić według pozycji, przewidującej odnośne oprawy; fotografie osób, nawet w postaci pocztówek, nadchodzące w pojedynczych egzemplarzach w zwykłych oprawach tekturowych, względnie kartonowych, tzw. "passe-partout" należy clić według uwagi do poz. 841 taryfy celnej; fotografie inne, przewidziane uwagą do poz. 841 taryfy celnej, nadchodzące w oprawach oraz fotografie osób w innych oprawach niż zwykłe oprawy tekturowe, względnie kartonowe (passe-partout), należy clić według pozycji przewidującej odnośne oprawy.

Fotografie, wymienione w poz. 841 taryfy celnej, nadchodzące w oprawach podlegających cłu niższemu, niż przewidziane jest dla fotografii, należy clić według poz. 841 taryfy celnej.

Fotografie poszczególnych scen z obrazów filmowych, tak zwane fotosy, nadchodzące w pojedynczych egzemplarzach, należy odprawiać według poz. 841 i uwagi do tej pozycji.

Takież fotografie (fotosy) nadchodzące w dwóch lub więcej jednakowych egzemplarzach należy clić według poz. 841 taryfy celnej.

poz. 842.

Luźne kartki do albumów z wykonanymi graficznie reprodukcjami znaczków pocztowych należy clić według poz. 842 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

poz. 848.

Karty z tektury, papieru, kartonu, nawet o wymiarach pocztówek, z wydrukowanymi na

nich rysunkami, reklamującymi pewną firmę, lecz nie posiadające nadruków charakteryzujących pocztówki, należy clić jako reklamowe plakaty, według litery odpowiedniej p. 1 poz. 845 taryfy celnej.

Reklamowe książki, broszury, plakaty, cenniki, katalogi, prospekty itp. objęte poz. 845 p. i taryfy celnej, podlegają odprawie według poz. 845 p. 1 lit. "c" taryfy celnej, o ile oprócz właściwej im treści, posiadają wyraźnie uwidocznioną nazwę reklamującej się firmy zagranicznej wraz ze wskazaniem adresu jej siedziby. Nazwa firmy wraz z adresem jej siedziby powinna być wykonana drukiem.

Katalogi znaczków pocztowych do celów filatelistycznych w postaci książek, częstokroć w oprawie introligatorskiej, posiadające wyraźnie wymienioną w nich nazwę zagranicznej firmy wydawniczej wraz ze wskazaniem adresu jej siedziby, należy traktować jako reklamowe katalogi firmy zagranicznej i odprawiać bez cła według poz. 845 p. 1 lit. c taryfy celnej.

Programy ilustrowane przedstawień filmowych, wymieniające artystów - wykonawców ról w danym filmie oraz podające streszczenie akcji filmu, należy clić według poz. 845 punktu 1 litery odpowiedniej taryfy celnej jako programy, chociażby ze względu na tytuł oraz inne zewnętrzne cechy wydawnictwa programy te posiadały pozory ilustrowanych pism periodycznych.

Papier wszelki do zawijania lub pakowania z drukowaną na nim raz lub wielokrotnie nazwą firmy należy clić według poz. 845 p. 1 lit. "a" lub "b" taryfy celnej zależnie od wykończenia.

Używane do cechowania towarów drobne wykroje z papieru z wydrukowanymi na nich numerami, cyframi, literami, chociażby posiadały obwódki, należy clić według poz. 845 p. 1 lit. "a" lub "b" taryfy celnej, zależnie od wykończenia, na równi z etykietami.

Blankiety czeków podróżniczych (traveler's cheks) banków zagranicznych, nadsyłane do polskiego obszaru celnego, należy clić według uwagi do p. 3 poz. 845 taryfy celnej jako książeczki czekowe banków zagranicznych.

Blankiety czeków oraz blankiety nadawcze przekazowo-przelewowe banków zagranicznych i zagranicznych pocztowych kas oszczędności, należy traktować na równi z książeczkami czekowymi banków zagranicznych i stosownie do uwagi, znajdującej się po punkcie 3 poz. 845 taryfy celnej, odprawiać bez cła.

Grupa 59.

poz. 855.

Materiał niepalny używany do izolacji, wyrabiany ze szlaki pieców hutniczych, znany w handlu pod nazwą "wata mineralna" lub "wata żużlowa należy clić według poz. 855 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Luźna masa, składająca się z trocin i krzemionki z dodatkiem szkła wodnego, znana w handlu pod nazwą "Iboma", podlega cłu według poz. 855 p. 1 taryfy celnej.

poz. 856.

Przędzę otrzymaną z włókien azbestu pokrywających przędzę bawełnianą nitkowaną należy clić według poz. 856 p. 2 taryfy celnej.

Grupa 60.

poz. 869.

Szary proszek, składający się z grafitu, tlenku krzemowego, gliny, węgla i sody, używany jako sztuczna zaprawa do form odlewniczych, należy clić według poz. 869 taryfy celnej.

poz. 878.

Krążki rzutowe w postaci talerzyków, chociażby z wkładkami papierowymi, używane w sporcie strzeleckim, w celu rzucania i strzelania do nich, wykonane z gliny z dodatkiem substancyj spajających, należy clić według poz. 878 punktu odpowiedniego taryfy celnej, jako wyroby garncarskie gliniane, nieogniotrwałe, osobno nie wymienione.

poz. 883.

Kształtki w postaci niewielkich rurek o różnej grubości ścianek, czy też stożków ściętych z otworem wzdłuż osi stożka wykonane z masy steatytowej, mające zastosowanie jako formy przy fabrykacji elektrod z masy grafitowo-węglowej, należy clić jako osobno nie wymienione wyroby steatytowe do celów technicznych według poz. 883 taryfy celnej.

poz. 886.

Filtry (wkładki) do fajek, wykonane z białej glinki, należy clić według poz. 886 punktu odpowiedniego taryfy celnej, na równi z naczyniami fajansowymi.

poz. 887.

Za wyroby porcelanowe z obwódkami, przewidziane w p. 3 poz. 887 taryfy celnej, należy uważać wyroby z obwódkami o szerokości 2 mm i mniej, umieszczonymi na dowolnym miejscu wyrobu, lecz równolegle do krawędzi tego wyrobu w ilości nie większej niż trzy.

Powyższe wyroby z obwódkami w postaci nawet najpospolitszego wzoru, względnie z obwódkami umieszczonymi nierównolegle do zasadniczej lin i brzegu, również posiadające części (np. uszka) inaczej zabarwione niż same wyroby, względnie barwne lub złocone kreski, a także inne ozdoby - podlegają cłu według poz. 837 p. 4 taryfy celnej, jako wyroby porcelanowe z malowidłami, malowanymi wzorami, szlakami itp.

Wyroby porcelanowe osobno nie wymienione bez ozdób, chociażby z obwódkami, pokryte glazurą koloru kremowego, należy clić według poz. 887 p. 3 taryfy celnej.

Wyroby porcelanowe, objęte pp. 3 i 4 poz. 887, z obwódkami, względnie ozdobami platynowanymi, należy clić według lit. "b" punktu 3 poz. 887, względnie według lit. "a" punktu 4 poz. 887 taryfy celnej, zależnie od tęgo czy posiadają obwódki, czy ozdoby.

Grupa 62.

poz. 897.

Produkt stanowiący subtelnie zmieloną mieszaninę o następującym składzie: ca 62% skalenia, ca 17% kwarcu, ca 10% magnezytu, ca 6% kaoliny i ca 3% dolomitu wraz z kilkoma procentami tlenku metalu (np. tlenku miedzi, kobaltu), dodanego celem otrzymania po wypaleniu określonej barwy, należy clić według poz. § 97 p. 3 taryfy celnej, jako emalię w proszku osobno nie wymienioną.

poz. 899.

Słoje szklane do stałego przechowywania cukierków, nadchodzące z nałożonymi na nie pokrywkami z metali pospolitych, należy clić razem z pokrywkami według poz. 899 p. 3 taryfy celnej, jako naczynia ze szkła wszelkiej barwy z dodatkiem innych pospolitych materiałów.

poz. 900.

Wyroby osobno nie wymienione ze szkła kryształowego białego nieszlifowane, niepolerowane, nierżnięte i bez ozdób, podlegają cłu według poz. 900 punktu i litery odpowiednich taryfy celnej.

Buteleczki ze szkła jenajskiego białego o pojemności przeważnie ca 250 cm3 z podziałkami wykonanymi farbami, przeznaczone do odmierzania określonej ilości płynnego pokarmu przy karmieniu niemowląt, należy clić jako osobno nie wymienione wyroby ze szkła białego według poz. 900 p. 2 lit. b taryfy celnej.

Naczynia ze szkła białego i półbiałego nieszlifowane i nierżnięte posiadające wtopioną płytkę ze szkła porowatego, służące do sączenia w laboratoriach, również i same płytki ze szkła porowatego należy clić według poz. 900 p. 4 lit. b taryfy celnej jako naczynia laboratoryjne osobno nie wymienione.

Wyroby osobno nie wymienione, mające kształt cylindrycznych słoików, wykonane z rurek szklanych, służące do opakowania pastylek, granulek, drażetek itp. z nałożonymi lub nakręconymi na nie zamknięciami z pospolitych materiałów, należy clić według poz. 900 p. 4 lit. b lub 904 p. 2 lit. a (zależnie od barwy szkła) z dodatkiem, przewidzianym w poz. 905 taryfy celnej, jako wyroby z rurek szklanych z dodatkiem pospolitych materiałów, nie stanowiących ozdób.

poz. 901, 902.

Naczynia ze szkła mlecznego, posiadające kształt spłaszczonej butelki o zagiętej szyjce, służące do przechowywania środka do płukania ust pod nazwą "Odol", należy clić jako naczynia do przechowywania wyrobów kosmetycznych-według poz. 901 lub 902 taryfy celnej, zależnie od wykończenia, z ewentualnym dodatkiem, wymienionym w poz. 905 taryfy celnej, p ile butelki te posiadają dodatek pospolitych materiałów nie stanowiących ozdób.

poz. 903.

Naczynia laboratoryjne ze szkła białego szlifowane, polerowane, rżnięte, należy clić według poz. 903 taryfy celnej.

poz. 903, 904.

Wyroby szklane o kształtach sieczki lub paciorków - szlifowane, rżnięte, należy clić według poz. 903, względnie poz. 904 p. 3 taryfy celnej jako wyroby ze szkła szlifowane, rżnięte.

poz. 904.

Wyroby osobno nie wymienione z białego szkła opalizującego, niezależnie od sposobu nadania szkłu własności opalizujących, należy clić na równi z wyrobami ze szkła barwionego w masie według poz. 904 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

poz. 906.

Wyroby ze szkła dętego w postaci różnych figurek, zwierząt itp., chociażby przeznaczone do przechowywania w nich wyrobów perfumeryjnych, lecz posiadające dodatek innych materiałów w celach ozdoby, należy clić według poz. 906 taryfy celnej, jako wyroby ze szkła wszelkiego gatunku z ozdobami z pospolitych lub kosztownych materiałów.

Wyroby ze szkła pod postacią drobnych łusek posrebrzanych, często ponadto pokrytych lakierem kolorowym, należy clić według poz. 906 taryfy celnej.

poz. 911.

Watę szklaną umocowaną na arkuszach tektury, nawet przeznaczoną do użycia jako materiał izolacyjny, należy clić według poz. 911 p. 1 taryfy celnej.

poz. 920.

Lusterka samochodowe, składające się ze zwierciadła szklanego, nawet wypukłego, w oprawie z materiałów pospolitych, chociażby z ramieniem do umocowania na samochodzie Z boku siedzenia kierowcy, należy clić według poz. 920 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Takież lusterka, lecz ze zwierciadłami metalowymi, należy clić według materiału i stopnia obrobienia.

poz. 924.

Łepki ze szkła barwnego prasowane z wtopionym krążkiem mosiężnym, używane do wyrobu oprawek do żarówek elektrycznych, należy clić według p. 2 poz. 924 taryfy celnej.

Grupa 63.

poz. 925.

Mieszaniny mechaniczne żelazo - krzemu, węgla drzewnego i braunsztynu niemielonego, O ustalonym stosunku i określonej; zawartości krzemu, używane przy wyrobie stali szlachetnych, należy clić według poz. 925 p. 3 taryfy celnej - jako żelazo-krzem.

poz. 930.

Blachę stalową transformatorową i dynamową niczym niepokrytą, w arkuszach o szerokości powyżej 700 mm, używaną do wyrobu rdzeni, tworników, biegunów itp. części maszyn elektrycznych i transformatorów, należy clić według poz. 930 p. 1 litery odpowiedniej taryfy celnej, jako blachę stalową zwykłą niczym niepokrytą.

Powyższą blachę oklejoną papierem w celu izolacji należy clić, na równi z blachą pokrytą farbą, lakierem, według poz. 930 p. 1 litery odpowiedniej taryfy celnej z dodatkiem przewidzianym uwagą 3 lit. "b" I do tej pozycji.

poz. 946.

Walce stalowe lane lub kute, przywożone osobno, tak nie obrobione jak i obrobione, również z kanałami wewnątrz dla przepuszczania gorącej pary celem ogrzania walca w czasie pracy, należy clić według poz. 946 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

poz. 947.

Drut żelazny o specjalnym przekroju, jak uwidoczniony na rysunku É, posiadający jeden bok o kantach ostrych, a drugi bok o kantach zaokrąglonych, należy clić według punktu odpowiedniego poz. 947 plus uwaga 1 do tejże pozycji taryfy celnej.

poz. 947, 948.

Drut żelazny, stalowy - cięty i nadto pokryty warstwą chemikalii, używany do spawania, należy clić według poz. 948 taryfy celnej, natomiast drut żelazny stalowy - cięty, nawet wyżarzony lub pokryty nieszlachetnymi metalami, chociażby i był przeznaczony do spawania, należy clić jako drut żelazny (stalowy) według poz. 947 punktu odpowiedniego i uwagi 2 z ewentualnym zastosowaniem uwagi 4, p ile jest pokryty nieszlachetnymi metalami.

poz. 951.

Gwoździe druciane szklarskie, tak zwany drut szklarski, używane do przymocowywania szyb okiennych do ram, w postaci odcinków żelaznego drutu, posiadającego w pewnych odstępach (1 do 2 cm) nadcięcia uczynione w celu zaginania w tym miejscu i odłamywania poszczególnych gwoździ, należy traktować jako gwoździe druciane i clić według poz. 95) p. 1 taryfy celnej z ewentualnym zastosowaniem uwagi 1 do tej pozycji, o ile są pokryte nieszlachetnymi metalami, lakierem, emalią.

Gwoździe żelazne ochronne tzw. "harpunowe", służące do wbijania w podeszwy obuwia wojskowego, turystycznego itp., w celu. zabezpieczenia tych podeszew od ścierania się, należy clić według poz. 951 p. 3 lit. odpow. taryfy celnej, jako "gwoździe inne", - z ewentualnym zastosowaniem uwagi 1 do tej pozycji, o ile pokryte są materiałami przewidzianymi tą uwagą.

Gwoździe te wykonane są z jednego kawałka żelaza, posiadają krótką nóżkę w kształcie harpuna, główkę zaś półkulistą, stożkową, piramidalną itp.

poz. 959.

Spinacze do pasów napędnych, o nazwach "Crescent", "Regent" i innych, w postaci płytek z blachy żelaznej, posiadających po obu stronach po 2 rzędy otworów do założenia nitów, należy clić według poz. 959 taryfy celnej.

poz. 960.

Gwoździe żelazne, stalowe, z żeliwa kowalnego - zaopatrzone w główki z blachy żelaznej o grubości blachy 4 mm i mniej, w wypadku, gdy główka gwoździa waży więcej niż jego nóżka, należy clić według poz. 960 punktu i litery odpowiednich taryfy celnej, zależnie od wykończenia i wagi.

Osobno nie wymienione wyroby z żelaza taśmowego polerowanego, mrożonego, pokrytego nieszlachetnymi metalami, farbą, lakierem, należy clić według poz. 960 punktu odpow. taryfy celnej, zależnie od wykończenia, ponieważ żelazo taśmowe polerowane, mrożone, pokryte nieszlachetnymi metalami, farbą, lakierem, traktuje się jako blachę i cli się według poz. 930 taryfy celnej. Osobno nie wymienione wyroby z żelaza taśmowego surowego należy clić według poz. 964 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Foremki wykonane z żelaznej lub stalowej blachy o grubości 4 mm i mniej należy clić według poz. 960 punktu i litery odpowiednich taryfy celnej, zależnie od wykończenia i wagi.

Pierścienie wysztancowane z blachy żelaznej o grubości 4 mm i mniej należy clić jako wyroby z blachy żelaznej osobno nie wymienione według poz. 960 punktu odpowiedniego taryfy celnej, chociażby pierścieniom tym nadany był, za pomocą dalszej mechanicznej obróbki, kształt pierścieni z drutu dowolnego przekroju.

Wiązadła z blachy żelazne], tak zwane "Trix-Schlauchbinder", służące do przymocowania węży gumowych do rur metalowych, należy clić według poz. 960 p. 3 lit. odpow. taryfy celnej. Wiązadła te składają się z rodzaju klamry z blachy poniklowanej o grubości 4 mm i mniej, do której przymocowany jest z jednej strony wąski pasek z blachy ocynkowanej, z drugiej zaś strony wstawiona jest wtyczka żelazna poniklowana.

Szpulki do nawijania taśm do maszyn do pisania sprowadzane osobno, a wykonane z blachy żelaznej grubości 4 mm i mniej, należy clić według poz. 960 punktu odpowiedniego taryfy celnej zależnie od wykończenia.

poz. 964.

Pręty stalowe szlifowane, malowane lub inaczej obrobione, zgięte w kształcie magnesu, lecz jeszcze nie namagnesowane, należy clić według poz. 964 punktu odpowiedniego taryfy celnej, jako wyroby stalowe obrobione osobno nie wymienione.

Prowadnice do drzwi przesuwalnych marki "Renova", "Perkeo" itp., składające się z szyny żelaznej, po której przesuwa się na kulkach żelazna listwa z łapami do przymocowania drzwi, należy clić według poz. 964 punktu i litery odpowiednich taryfy celnej, jako wyroby żelazne obrobione osobno nie wymienione.

Szkielety stalowe, chociażby z przymocowaną blaszką pelotową, do wyrobu pasów rupturowych należy clić według poz. 964 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Haki do wieszania odzieży wykonane z przylutowanego do blaszki żelaznej prętu żelaznego o średnicy powyżej 6 mm, zakończonego gałką drewnianą lakierowaną, należy clić według punktu odpowiedniego poz. 964 taryfy celnej.

Takież haki lecz wykonane z drutu żelaznego, tj. z pręta o średnicy 6 mm i mniej, należy clić według lit. b p. 1 poz. 1016 taryfy celnej.

Samozamykacze do drzwi systemu "Yale", "B. K. S.", działające za pomocą spiralnej sprężyny, umieszczonej w żeliwnej obudowie napełnionej oliwą, należy clić według poz. 964 p. 1 litery odpowiedniej taryfy celnej.

Tak zwane kaloryzowane rury dmuchawkowe do oczyszczania kotłów wodno-rurkowych z sadzy i lotnego popiołu należy clić jako wyroby stalowe obrobione według poz. 964 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Zarazem wyjaśnia się, że kaloryzowane rury dmuchawkowe są to zakute z jednego końca ciągnione rury stalowe o długości od 1 do 5 metrów i o średnicy zewnętrznej od 48 do 60 mm; drugi koniec tych rur posiada nacięty gwint, na całej zaś długości rury jest umieszczony szereg wpawanych dysz. Rury te są kaloryzowane, to jest uodpornione na działanie wysokiej temperatury.

Dybie żelazne o długości 2,5 do 3,5 cm, służące do łączenia ze sobą deszczułek, wykonane z wąskiego taśmowego falistego żelaza i z jednego boku dwustronnie zaostrzone, należy clić według poz. 964 punktu 1 lit. c taryfy celnej, bez względu na szerokość dybla.

poz. 964, 1016.

Łańcuchy żelazne, stalowe, wymienione w pozycji 962 punkcie 1 taryfy celnej, o grubości ogniwa powyżej 6 mm, o ile są zakończone karabinkiem, kołkiem itp., należy clić według poz. 964 punktu odpowiedniego; takież łańcuchy o grubości ogniwa 6 mm i mniej zakończone karabinkiem, kołkiem itp., należy clić według poz. 1016 punktu i litery odpowiednich taryfy celnej.

poz. 965.

Produkt, pod nazwą "Ciment Metalique", stanowiący sproszkowaną mieszaninę około 60% żelaza z siarczanem magnezu, węglanem wapnia i nierozpuszczalnymi w kwasach mineralnymi substancjami a nie będący właściwym cementem, tak ze względu na słabe własności hydrauliczne jak i na swój skład, należy clić według poz. 965 p. 2 taryfy celnej na równi z opiłkami żelaznymi.

Grupa 64.

poz. 968, 971.

Blachy cynkowe w arkuszach jednostronnie obrobione sposobem mechanicznym, tzw. grenowaniem, używane do litografii, podlegają ocleniu według poz. 968 p. 3 lit. b taryfy celnej, na równi z blachami cynkowymi szlifowanymi.

Takież blachy, lecz posiadające dodatkową obróbkę jak: zaokrąglone rogi, wycięte otwory, obrobione brzegi itp. należy traktować jak wyroby z blachy cynkowej i clić według poz. 971 p. 3 taryfy celnej.

poz. 970.

Wszelkiego rodzaju koła zębate wykonane ze stopu cyny, jako nie wymienione w poz. 1084 p. 8 taryfy celnej, należy clić według poz. 970 p. 2 litery odpowiedniej taryfy celnej, obejmującej wszelkie osobno nie wymienione wyroby z cyny i jej stopów.

poz. 975.

Według pozycji 975 taryfy celnej należy clić foremki wyrobione z metali, objętych grupą 64 taryfy celnej, i ich stopów.

Grupa 65.

poz. 987.

Niple mosiężne do kołowców, sprowadzane osobno, należy clić według poz. 987 punktu odpowiedniego.

poz. 994.

Etykiety wykonane z cienkiej blachy (lecz nie z folii) aluminiowej lub miedzianej naklejonej na papier, chociażby wyciskane lub z nadrukami, należy traktować jako wyroby z metali, objętych poz. 977 - 981, obrobione z dodatkiem pospolitych materiałów i clić według poz. 994 p. 2 litery odpowiedniej taryfy celnej.

Foremki do czekoladek, cukierków, wykonane z cienkiej blachy aluminiowej, podlegają ocleniu według poz. 994 punktu 2 litery odpowiedniej taryfy celnej, jako wyroby z aluminium osobno nie wymienione obrobione.

Pierścienie mosiężne otrzymane z rur mosiężnych za pomocą odcinania podlegają ocleniu według poz. 994 p. 2 litery odpowiedniej taryfy celnej jako wyroby ze stopów miedzi obrobione.

Wyroby, wykonane z metali i stopów objętych poz. 977 - 981, na których powierzchni za pomocą trawienia otrzymano ozdoby wklęsłe lub wypukłe należy traktować jako wyroby z ozdobami rżniętymi i clić według poz. 994 p. 3 taryfy celnej.

Napisy trawione na wyrobach nie uważa się za ozdoby.

poz. 997.

Wykroje w formie etykiet ze sprasowanego z papierem metalu płatkowego aluminiowego, chociażby zaopatrzone w napisy lub wzory, należy clić według poz. 997 punktu 3 litery "c" taryfy celnej.

Grupa 66.

poz. 1001.

Podsadzaki kowalskie wszelkie, a więc i zaopatrzone w otwory do osadzania ich na trzony, jak też z czworobocznym zakończeniem do osadzania ich w odpowiednie otwory kowadła, należy clić według poz. 1001 p. 6 taryfy celnej.

poz. 1002.

Obcęgi żelazne do rozwierania zębów pił tarczowych i trakowych należy clić według poz. 1002 p. 4 taryfy celnej.

Śrubokręty, składające się z oprawki, wykonanej ze stopów miedzi, i właściwego narzędzia, wykonanego ze stali, które może być zmieniane stosownie do potrzeby, należy clić według poz. 1002 p. 4 litery odpowiedniej taryfy celnej.

Przywożone razem z uchwytami uniwersalnymi samocentrującymi: 1 zmienny komplet szczęk, odmiennych od znajdujących się w uchwycie oraz specjalny klucz sztorcowy, bez których to przedmiotów dane uchwyty nie mogą spełniać swego zadania i być racjonalnie wykorzystane, należy clić razem z odnośnymi uchwytami jako całość według poz. 1002 p. 7 litery odpowiedniej taryfy celnej, w zależności od wagi całości.

poz. 1005.

Hartowane świdry do obróbki drewna, posiadające na trzpieniu ponad właściwym świdrem nacięcia dla poszerzania wyświdrowanego otworu, należy clić według poz. 1005 p. 2 litery odpowiedniej taryfy celnej.

Hartowane stalowe narzędzie do obróbki w postaci tarczy naciętej na krawędzi w sposób podobny do nacięć pilnika należy clić według poz. 1005 punktu 3 litery odpowiedniej taryfy celnej.

Matryce i stemple stalowe do wytłaczania (prasowania) guzików z mączki rogowej, mas plastycznych lub innych temu podobnych materiałów należy clić według poz. 1005 p. 4 taryfy celnej.

poz. 1011.

Wkładki zamkowe (bezpieczniki) żelazne, wstawiane do wewnątrz zamków drzwiowych zwykłych w celu uniemożliwienia otworzenia zamka zwykłym kluczem, stanowią odmianę zamków tak zwanych "zapadkowych" ("cughaltowych") i podlegają cłu według poz. 1011 punktu 1 litery odpowiedniej taryfy celnej.

poz. 1013.

Igły do szycia ręcznego (poz. 1013) nadsyłane w opakowaniu składającym się z dwóch papierków-bibułki wewnętrznej i papierka zewnętrznego - należy clić łącznie z obydwoma papierkami.

poz. 1015.

Wszelkie wyroby wyciskane z blachy żelaznej lub z innych nieszlachetnych metali, pod postacią kółek z odciągniętą rurką o kształcie i wielkości kółek do obuwia, chociażby przeznaczone do innych celów, jak na przykład do ochrony brzegów dziurek w gorsetach, wyrobach kartonażowych itp. oraz do łączenia (spajania) różnych materiałów, należy clić według poz. 1015 taryfy celnej.

poz. 1016.

Szprychy żelazne do kołowców z nałożonymi niplami mosiężnymi. należy clić według poz. 1016 p. 1 litery "b" taryfy celnej.

Wyroby składające się z dwóch równolegle biegnących łańcuchów z drutu żelaznego, połączonych w pewnych odstępach drucianymi pętlami, należy clić według poz. 1016 p. 1 lit. odpowiedniej taryfy celnej, jako wyroby z drutu żelaznego.

poz. 1018.

Noże składane z urządzeniem sprężynowym przeciwdziałającym samowolnemu zamykaniu się noża, chociażby wyposażone w uchwyt do wyciskania z dubeltówki łusek od naboi, należy clić jako noże składane inne według poz. 1018 p. 4 lit. "b" taryfy celnej.

Nożyczki chirurgiczne należy clić według poz. 1018 p. 9 taryfy celnej.

poz. 1027.

Grzejniki wody do instalacyj ogrzewań centralnych, wykonane z blachy z metali nieszlachetnych, typu Junkersa itp. należy clić według poz. 1027 p. 3 taryfy celnej.

Grzejniki te posiadają podwójne ścianki z blachy i zaopatrzone są w armaturę do regulowania temperatury, dopływu wody i paliwa oraz odpływu gazów spalinowych. Grzejniki te są urządzone na paliwo płynne lub gazowe.

Przyrządy do ogrzewania przepływającej wody, urządzone na paliwo gazowe, systemu "Askania", "Junkers" itp., zwane w mowie potocznej piecami kąpielowymi, należy clić według poz. 1027 p. 3 taryfy celnej, jako grzejniki.

Nadchodzące jednocześnie z grzejnikami kąpielowymi typu Junkersa itp. komplety armatur, nawet w stanie nie zmontowanym, lecz w ilości stanowiącej razem jeden komplet na jeden grzejnik, winny być clone łącznie z grzejnikami według poz. 1027 p. 3 taryfy celnej.

Nadchodzące razem z kuchniami (poz. 1027) brytwanny, patelnie, rondle itp. naczynia do pieczenia i smażenia, jako dodatkowe wyposażenie kuchen, pomimo, iż są specjalnie przystosowane do tych kuchen, podlegają ocleniu oddzielnie według odnośnych pozycyj taryfy celnej; natomiast kraty (półeczki) do suszenia talerzów, o ile nadchodzą razem, podlegają ocleniu łącznie z kuchniami.

poz. 1034.

Węże giętkie metalowe z uszczelnieniem, pokryte gumą i nadto materiałami włóknistymi, należy clić według poz. 1034 punktu odpowiedniego taryfy celnej z zastosowaniem uwagi do tej pozycji.

poz. 1035.

Jako taśmy hamulcowe, wymienione w poz. 1035 taryfy celnej, należy clić taśmy z azbestu lub materiałów włóknistych, wyrobione na wzór pasów napędnych i wzmocnione drutem lub siatką drucianą, względnie inną wkładką metalową.

Przesycenie taśm hamulcowych, wymienionych w poz. 1035 taryfy celnej, bakelitem lub inną masą plastyczną nie zmienia ich taryfowej przynależności.

Grupa 67.

poz. 1050.

Maszyny, wymienione w pozycji 1050 taryfy celnej, z wbudowanymi silnikami nieelektrycznymi, za pomocą których są wprowadzane w ruch, należy clić łącznie z tymi silnikami.

poz. 1051.

Pompy i sprężarki-rotacyjne należy clić według poz. 1051 p. 3 lit. odpowiedniej taryfy celnej,

poz. 1056.

Małe obrabiarki używane przez zegarmistrzów do szlifowania, czyli tzw. rolowania, drobnych osi stalowych, należy clić według poz. 1056 p. 1 taryfy celnej.

Maszyny do wyrobu guzików z metali, pracujące za pomocą skrawania wióra, należy clić według poz. 1056 p. 1 taryfy celnej.

Maszyny do wyrobu wiórków stalowych z taśm stalowych należy clić według poz. 1056 p. 1 taryfy celnej.

Maszyny powyższe zbudowane są w ten sposób, że na masywnym korpusie z dwu przeciwnych stron są umieszczone suporty z imaka-mi do noży tokarskich; prostopadle do osi imaków i symetrycznie między suportami jest umieszczona na wale tarcza obrotowa, służąca do nawijania (naciągania) skrawanej taśmy stalowej.

Zespół maszyn do zamykania puszek metalowych, składający się z właściwej maszyny do zamykania puszek, pompy powietrznej do niej, aparatu do zgęszczonego powietrza, należy clić według poz. 1056 p. 2 taryfy celnej.

poz. 1059.

Maszyny do owijania guzików przędzą należy clić według poz. 1059 taryfy celnej.

poz. 1061.

Maszyny włókiennicze do farbowania z urządzeniem do rozprowadzania farby za pomocą szczotek należy clić jako farbiarki według poz. 1061 p. 1 taryfy celnej.

Maszynę do woskowania pluszu (tzw. "wachsmaschine") należy clić według poz. 1061 p. 3 taryfy celnej.

poz. 1064.

Maszyny włókiennicze do wyrobu imitacji zamszu za pomocą pokrywania tkania pyłkiem bawełnianym, wełnianym itp., należy clić według poz. 1064 taryfy celnej.

Maszyny te zbudowane są z szeregu komór związanych konstrukcyjnie w całość, z urządzeniami (o wspólnym napędzie) służącym do pokrywania tkanin kleidłem, następnie pyłkiem i wreszcie do suszenia.

poz. 1066.

Maszyny do zaszywania worków należy clić według poz. 1066 p. 2 taryfy celnej.

Maszyny te składają się z podstawy z umieszczoną na niej pionową kolumienką, na której jest umocowana główka maszyny do szycia.

Pod główką na odległość wysokości worka jest umieszczony transporter związany konstrukcyjnie z całością w celu automatycznego przesuwania worków w czasie szycia.

poz. 1067.

Maszyna młynarska do zgniatania i następnie rozcierania kaszek i miałów, tak zwany "wymielacz Fanal", składająca się z jednej pary gładkich, z utwardzanego żeliwa, walców gniotących, wbudowanych w górnej części maszyny i dwóch płaskich kamiennych tarcz, osadzonych pionowo na poziomej osi i wbudowanych w dolnej części maszyny, z których jedna jest nieruchoma, druga ruchoma, należy clić według poz. 1067 p. 3 taryfy celnej, jako maszyna młynarska osobno nie wymieniona. Tarcze tej maszyny są wykonane z mieszaniny szmerglu i porcelanowej glinki, posiadają szorstkie powierzchnie i są ząbkowane w kierunku promienia tarczy; oś, na której są osadzone tarcze, zakończona jest regulatorem z podziałkami mikromilirnetrowymi do regulowania odległości pomiędzy tarczami.

poz. 1071.

Pozycja 1071 p. 2 i 3 taryfy celnej obejmuje maszyny graficzne, czyli drukarskie, tj. takiej które służą bezpośrednio do drukowania.

Wszelkiego rodzaju maszyny i aparaty, które chociaż pośrednio są związane z przemysłem graficznym, jednak nie są przeznaczone bezpośrednio do drukowania, należy clić według odpowiednich pozycji taryfy celnej, w zależności od rodzaju pracy, wykonywanej przez taką maszynę lub aparat. Do kategorii pomocniczych i pośrednio tylko związanych z przemysłem graficznym aparatów odnosi się, między innymi, aparat do odlewu płyt stereotypowych, który ze względów wyżej przytoczonych, należy clić według poz. 1083 punktu odpowiedniego taryfy celnej, obejmującej wszelkiego rodzaju aparaty osobno nie wymienione.

poz. 1072.

Maszynę do wyrobu kopert z papieru, nawet poprzednio naciętego przez inną maszynę, z urządzeniem do wykonywania innych dodatkowych czynności jak segregowanie, wsuwanie podszewki, naddruk itp. należy traktować na równi z maszynami automatami kartonażowymi i clić według poz. 1072 p. 2 taryfy celnej.

poz. 1082.

Wrębówki do węgla typów: Sullivan, Eickhoff itp., poruszane za pomocą wbudowanego pośrodku silnika powietrznego, należy traktować jako maszyny osobno nie wymienione i clić według poz. 1082 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Maszyny do oczyszczania i gatunkowania ziarn kawy należy clić według poz. 1082 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Maszynę używaną do wykańczania obuwia, tak zwaną "oczyszczarkę" należy clić według poz. 1082 punktu odpowiedniego taryfy celnej. Maszyna ta posiada na obracającym się poziomym wale szereg tarcz do szlifowania, polerowania, gładzenia, wyciskania wgłębień.

Maszyny do mierzenia powierzchni skór należy clić według poz. 1082 punktu odpowiednie go taryfy celnej.

Maszynki służące do skośnego ścinania pasów skórzanych, w celu zwiększenia powierzchni przekroju, należy clić według poz. 1082 punktu odpowiedniego taryfy celnej jako maszyny osobno nie wymienione.

Maszyny do zrównoważania dynamicznego wirujących części maszyn należy clić według poz. 1082 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Maszyny te zbudowane są w ten sposób, że na wspólnej płycie umieszczone są dwie podstawki zaopatrzone w górnej swojej części w obrotowe rolki do ustawiania na nich badanej części maszyny. Badaną część maszyny wprawia się w ruch od silnika za pomocą dolnej zewnętrznej powierzchni pasa bez końca. Na omawianej maszynie umieszczony jest przyrząd rejestrujący rozłożenie mas w stosunku do osi badanej części maszyny.

Maszyny hydrauliczne do pomiaru mocy pilników, zwane hamulcami hydraulicznymi Junkersa, należy clić według poz. 1082 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Hamulec ten ma kształt masywnego bębna ze wszystkich stron zamkniętego z otworem do napełniania wodą i przechodzącym przez środek poziomu wałem; na zewnątrz bębna poziomo i prostopadle do osi wału wystają końce dźwigni, które służą do obciążania ciężarkami (odważnikami) dla zrównoważenia momentu siły badanego silnika na wale hamulca połączonego z tym silnikiem.

Maszyny te sprzężone na stałe z probierczym silnikiem spalinowym mogą służyć do badania wydajności paliwa używanego przez podobne silniki.

Wiertarkę (Bor-maszynę) z napędem nożnym, używaną przez dentystów do borowania zębów, należy clić według poz. 1082 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Maszyny do strzyżenia zwierząt, składające się z ręcznego mechanizmu napędowego, połączonego za pomocą giętkiego metalowego rdzenia umieszczonego w ochronnym pancerzu, z przyrządem strzygącym, należy clić według poz. 1082 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Maszynę do oczyszczania wody morskiej z ciał stałych, składającą się z szeregu ruchomych sit, prowadnic, napędu sit, urządzenia do oczyszczania sit, wskaźnika spadku ciśnienia na sitach, klapy bezpieczeństwa i zasuwy zamykającej, należy clić według poz. 1082 punktu odpowiedniego taryfy celnej, jako maszynę osobno nie wymienioną.

poz. 1083.

Aparaty, znane w handlu pod nazwą "Express", "Perfecta" itp., do naparzania kawy, herbaty itp. napojów, składające się z kociołka do wytwarzania pary, ogrzewanego paliwem gazowym lub płynnym i urządzeń do naparzania, należy clić jako aparaty osobno nie wymienione według odpowiednich punktów i liter poz. 1083 taryfy celnej.

Takież aparaty ogrzewane za pomocą prądu elektrycznego należy clić według poz. 1114 taryfy celnej.

Aparat służący do odparowywania płynów (wyparka) za pomocą pary wodnej, doprowadzanej z kotła parowego, należy clić według poz. 1083 taryfy celnej.

Aparat powyższy zbudowany jest jako zamknięty zbiornik z odpowiednią armaturą, wewnątrz którego znajdują się rury, przez które przepływa ogrzewająca para.

Aparaty do odpowietrzania kondensatorów i innych podobnych zbiorników należy clić według poz. 1083 punktu odpowiedniego taryfy celnej, jako aparaty osobno nie wymienione.

Lodownie pokojowe z urządzeniem chłodniczym należy clić według poz. 1083 punktu odpowiedniego taryfy celnej; wchodzące w skład urządzenia chłodniczego silnik elektryczny lub elektrokompresor, należy clić osobno według pozycyj przewidujących te wyroby (1099).

Aparaty do wytwarzania gazowanego napoi u mlecznego, tzw. "Szampana mlecznego", należy clić według poz. 1083 punktu odpowiedniego taryfy celnej, jako aparaty osobno nie wymienione.

poz. 1084.

Koła napędne zapasowe i zamienne przywożone razem z maszynami należy clić oddzielnie według poz. 1084 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Koła linowe, żeliwne, żelazne, stalowe, prasowane z blachy żelaznej, używane w zespołach płużnych linowych do nawijania liny ciągnącej pługi, jeżeli są przywożone oddzielnie od lokomobili, podlegają ocleniu według poz. 1084 punktu 2 taryfy celnej.

Giętkie metalowe rdzenie, umieszczone w ochronnym pancerzu, zakończone z jednej strony rodzajem sprzęgła do łączenia tego rdzenia z silnikiem, a z drugiej strony - uchwytem do osadzania świderka lub innego tp. narzędzia, należy clić według poz. 1084 p. 7 taryfy celnej.

Koła zębate niezależnie od użytku, a więc koła zębate do samochodów, do maszyn rolniczych, do mechanizmów zegarowych itp., podlegają ocleniu według poz. 1084 p. 8 litery odpowiedniej taryfy celnej, gdyż ta pozycja obejmuje wszelkie koła zębate z materiałów w niej wymienionych.

Tarcze zębate dla przekładni kołowcowej podlegają ocleniu według poz. 1084 p. 8 lit. odpowiedniej taryfy celnej, jako koła zębate.

poz. 1085.

Trzpienie wrzecionowe żelazne, stalowe, chociażby z zawartością do 10% metali i stopów objętych poz. poz. 977 - 981, jako stanowiące istotną część wrzecion, należy clić według poz. 1085 p. 1 taryfy celnej.

Żelazne trzpienie o długości około 1 metra i średnicy 12-15 mm do nawijania na nich wątku z przędzy jutowej, które zakłada się następnie do odpowiednich czółenek, należy clić według poz. 1085 p. 10 lit. "a" taryfy celnej.

Oczka do nicielnic z blachy żelaznej lub stalowej należy clić według poz. 1085 p. 10 lit. "a" taryfy celnej.

poz. 1086.

Drewniane listwy z żelaznymi sztyftami, które służą do rozczesywania lnu i konopi, należy clić według poz. 1086 p. 3 taryfy celnej, jako drewniane części maszyn osobno nie wymienione; oddzielnie nadchodzące sztyfty należy clić według poz. 951 p. 3 litery odpowiedniej taryfy celnej, jako sztyfty żelazne osobno nie wymienione.

Grupa 68.

poz. 1094.

Aparat do odmierzania mleka typu "Alfa Laval" itp. należy clić według poz. 1094 p. 8 taryfy celnej. Aparat powyższy posiada kształt naczynia cylindrycznego zaopatrzonego w dolnej części w kurek wypustowy; w naczyniu tym jest osadzony szczelnie dopasowany ruchomy pływak z drążkiem i umieszczoną na tym drążku nieruchomo strzałką; strzałka ta wskazuje objętość odmierzanego mleka na odpowiednia skonstruowanej skali.

Filtry do mleka z urządzeniem do nasadzania tych filtrów na konewki celem oczyszczania zlewanego mleka, zaopatrzone w komplet specjalnych dziurkowanych sit, należy clić według poz. 1094 punktu 8 taryfy celnej, na równi z maszynami mleczarskimi osobno nie wymienionymi.

poz. 1095.

Przyrządy ręczne używane do przytapiania woskiem sztucznych woszczyn (węz) do ramek w ulach pszczelnych, przy równoczesnym topieniu tegoż wosku, należy clić według poz. 1095 p. 7 taryfy, celnej. Przyrządy powyższe składają się ze zwykłego palnika spirytusowego z umieszczoną nad nim wydłużoną łyżeczką z dziobkiem.

poz. 1097.

Żniwiarko-młocarki, stanowiące maszyny, które jednocześnie mogą żąć i młócić, należy clić według poz. 1097 taryfy celnej.

Grupa 69.

poz. 1099.

Prądnice prądu zmiennego ze wzbudnicą, nadbudowaną na jej kadłubie, należy clić jako dwie odrębne maszyny elektryczne według poz. 1099 taryfy celnej, każdą według jej właściwej wagi.

poz. 1101.

Cewki indukcyjne do samochodowej instalacji zapłonowej, składające się z dwóch uzwojeń (pierwotnego i wtórnego), zamkniętych we wspólnej obudowie, służące do podwyższenia napięcia prądu doprowadzanego do świec silnika spalinowego, należy clić według poz. 1101 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Rdzenie ferromagnetyczne marki "Draloperm", "Sirufer", "Ferrokart" itp., używane w radiotechnice do budowy cewek i transformatorów wysokiej częstotliwości, należy clić według punktu odpowiedniego poz. 1101 taryfy celnej, jako części cewek, transformatorów.

Rdzenie te wykonane są przez sprasowanie mieszaniny sproszkowanego żelaza z niewielką ilością specjalnej substancji wiążącej i posiadają różne kształty jak np. kształt liter H, E, I, wkrętek z gwintem, pierścieni z rowkiem do umieszczenia uzwojenia itp.

poz. 1107.

Przyrządy stosowane w elektrycznych instalacjach samochodowych do samoczynnego i przerywania połączenia pomiędzy prądnicą i akumulatorem należy clić według poz. 1107 p. 2 lit. odpowiedniej taryfy celnej, jako wyłączniki samoczynne.

Przyrządy te zapobiegają wyładowywaniu się akumulatora na prądnicę wówczas, gdy wskutek zwolnionych obrotów silnika samochodowego, względnie podczas jego unieruchomienia, napięcie na zaciskach prądnicy spada poniżej napięcia akumulatora.

Aparaty elektryczne z mechanizmami zegarowymi do automatycznego włączania i wyłączania o nastawionym czasie oświetlenia, grzejników, radioodbiorników itp. urządzeń elektrycznych, należy clić według poz. 1107 p. 2 litery odpowiedniej taryfy celnej.

Wyłączniki automatyczne marki "Elfa" itp., używane w instalacjach elektrycznych zamiast bezpieczników topikowych, należy clić według poz. 1107 p. 2 lit. odpowiedniej taryfy celnej, jako wyłączniki samoczynne.

Wyłączniki te wykonane są w formie nadającej się do wkręcania w zwykłe gniazda bezpiecznikowe, względnie przystosowane są do umocowania na tablicy rozdzielczej.

Wyłączenie automatyczne następuje przy zwarciach i przeciążeniach w linii elektrycznej za pomocą wbudowanego i niewidocznego na zewnątrz wyzwalacza magnetycznego, włączenia zaś dokonuje się przez wciśnięcie wystającego na zewnątrz guzika; wyłączniki te często posiadają drugi mniejszy guzik, służący do ręcznego wyłączania.

poz. 1109.

Przyrządy pomiarowe elektryczne, używane w rentgenologii, tak zwane "Präzisions dosimeter", należy clić według poz. 1109 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

poz. 1112.

Wszelkie lampki elektryczne, których budowa polega na umieszczeniu w balonie szklanym próżniowym lub wypełnionym gazem nitki węglowej lub metalowej, która wskutek stawianego oporu żarzy się pod wpływem przepływającego prądu, używane do oświetlenia, sygnalizacji itp., a także jako opór w obwodach elektrycznych, należy clić według poz. 1112 taryfy celnej, jako żarówki elektryczne.

poz. 1120.

Aparaty elektrodentystyczne marki "Ultradent I", służące do zabiegów leczniczych, stosowanych przez lekarzy-dentystów, należy clić według poz. 1120 p. 4 taryfy celnej, silnik zaś wchodzący w skład aparatu, stosownie do postanowień uwagi do tej pozycji, należy clić oddzielnie według poz. 1099 taryfy celnej.

Aparat "Ultradent I" przedstawia szafkę na kółkach z wbudowaną sprężarką oraz szeregiem przyborów elektromedycznych, jak urządzenie na prąd wysokiej częstotliwości, elektrycznie ogrzewane żegadło (termokauter), elektryczny automatyczny podgrzewacz płynów do temperatury krwi itp.

poz. 1121.

Aparaty do dezynfekcji i odświeżania powietrza w lokalach zamkniętych, tzw. "Lampy Vidala", składające się ze szklanego rezerwuaru do napełniania perfumowanym alkoholem metylowym, knota włóknistego oraz głowicy ż regulatorem i wbudowanym grzejnikiem elektrycznym, przyłączanym za pomocą wtyczki do sieci oświetleniowej, należy clić według poz. 1121 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Grupa 70.

poz. 1127.

Przewodnik używany w radiotechnice do wyrobu cewek, tak zwaną "lice wysokiej częstotliwości", należy clić według poz. 1127 p. 5 taryfy celnej, jako przewodnik radiowy z szychu, o ile druciki z których jest wykonany odpowiadają pojęciu szychu.

Lica wysokiej częstotliwości stanowi izolowany jedwabiem skręt cienkich drucików miedzianych ciągnionych (szychu) pokrytych każdy z osobna emalią.

Pojedyncze druty pokryte emalią lub inną masą izolacyjną, a następnie owinięte oprzędem z materiałów włóknistych, należy clić według poz. 1127 p. 3 litery odpowiedniej taryfy celnej z uwzględnieniem postanowień uwagi 1 do tej pozycji.

poz. 1131.

Wszelkie wyłączniki i przełączniki - pokrętne, również z odejmowanym kluczem (pokrętką) niezależnie od wielkości, przeznaczenia i mocy, na jaką zostały zbudowane, należy clić według poz. 1131 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Wszelkie inne wyłączniki i przełączniki elektryczne, jak np. przyciskowe (za wyjątkiem przycisków dzwonkowych wymienionych w poz. 1116 taryfy celnej), hebelkowe, drążkowe itp., niezależnie od wielkości, przeznaczenia i mocy, na jaką zostały zbudowane, należy clić według poz. 1107 p. 2 taryfy celnej, jako wyłączniki, przełączniki - oprócz osobno wymienionych.

Grupa 71.

poz. 1136, 1138 i 1139.

Do wyposażenia gotowych samochodów (poz. 1136 i 1139), podlegającego ocleniu łącznie z samochodami, należy zaliczać wszelkie urządzenia wmontowane lub przymocowane na stałe i dostosowane do danego samochodu, jak: wmontowany aparat radiowy, zapalniczkę, lusterka, flakoniki do kwiatów, termometr itp., również specjalny dostosowany do wozu kufer samochodowy.

Nadto podlegają cleniu łącznie z samochodami i podwoziami: 1. narzędzia ręczne, chociażby w futerale, jak komplet kluczy, oliwiarki, pompka, dźwig itp. wszystko w ilości do 20 kg; 2. zapasowe koła identyczne z kołami danego samochodu względnie podwozia w ilości do 2 sztuk, również z pokrowcami lub metalowymi futerałami.

Aparaty radiowe zmontowane z podwoziami należy clić osobno według poz. 1118 taryfy celnej.

poz. 1136, 1139.

Samochody osobowe niekompletne, posiadające zamiast zwykłej ramy podwoziowej, specjalne ramy, które są jednocześnie szkieletem karoserii - wszystko nie obite blachą, bez wykończenia tapicerskiego itp. należy clić według poz. 1136 p. 1 lit. odpow., względnie według poz. 1139 taryfy celnej o ile przy odprawie celnej nie został przedłożony wymagany uwagą I do poz. 1136, 1137, 1138 certyfikat.

poz. 1138, 1139.

Podwozia samochodowe ciężarowe z nadbudowaną budką dla kierowcy należy clić jako podwozia.

poz. 1141.

Przyczepy samochodowe, chociażby bez nałożonych na koła opon, podlegają ocleniu według poz. 1141 taryfy celnej.

poz. 1145.

Zespół zmontowany kierownicy samochodowej składa się z następujących części: 1. trzona kierownicy ze ślimakiem, 2. drążka do wyłącznika oświetleniowego, 3. przycisku do trąbki lub buczka sygnałowego, 4. koła kierownicy, 5. pochwy do ślimaka i ramienia kierowniczego, 6. segmentu, nasady, klamry itp.

Taki zespół podlega ocleniu według poz. 1145 punktu 7 taryfy celnej, jak tam wymieniony.

Natomiast oddzielne metalowe części tego zespołu, jak trzon kierownicy ze ślimakiem, koło kierownicy, pochwa do ślimaka itp., o ile nadchodzą oddzielnie, podlegają ocleniu według poz. 1145 punktu 14 taryfy celnej, jako części samochodów metalowe osobno nie wymienione.

poz. 1146.

Wózki peronowe i fabryczne do jazdy nie po szynach z silnikiem elektrycznym należy clić według poz. 1146 taryfy celnej, niezależnie od tego, czy wózki te nadchodzą bez baterii akumulatorów, czy też łącznie z przynależnymi do nich bateriami akumulatorów.

poz. 1148.

Tarcze zębate do przekładni kołowcowej ze zmontowanymi jednym albo dwoma ramiączkami pedałowymi, jak również i oddzielne ramiączka pedałowe należy clić według poz. 1148 taryfy celnej.

Reflektorki tylne do kołowców, składające się z rodzaju soczewki ze szkła czerwonego lub pomarańczowego w oprawie z metali nieszlachetnych, należy clić według poz. 1148 taryfy celnej.

Tak zwane "miseczki", stanowiące podstawową część garniturów widełkowych i suportów, używane w kołowcach w miejsce pierścieni do kulek łożyskowych, względnie tychże kulek, osadzonych w wieńcach, należy clić według poz. 1148 taryfy celnej.

Koła zębate, posiadające wbudowane wewnątrz specjalne urządzenie, tak zwany "wolny bieg" - używane przy budowie kołowców, należy traktować jako części kołowców osobno nie wymienione i przydzielać do poz. 1148 taryfy celnej.

Grupa 72.

poz. 1154.

Przedmioty, stanowiące wyposażenie (osprzęt) łodzi motorowych poz. 1154), niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego pływania, przywożone z zagranicy łącznie z tymi łodziami i odpowiadające pod względem ilości i jakości rozmiarom i przeznaczeniu tych łodzi, podlegają cłu razem z łodziami według poz. 1154 p. 7 litery odpowiedniej taryfy celnej przywozowej. Jako wyposażenie (osprzęt) łodzi motorowych, podlegające cleniu w sposób ustalony wyżej, uważa się:

a)
wmontowane radio, zegar, termometr itp., wmontowane lub przytwierdzone przedmioty, dostosowane do gotowej łodzi,
b)
komplet narzędzi o łącznej wadze do 20 kg włącznie,
c)
buda brezentowa, pokrycie brezentowe,
d)
flagi, drzewce do flag,
e)
kotwice, liny, odbijacze, bosaki, pasy i koła ratunkowe, wiosła itp. osprzęt żeglarski,
f)
zapasowe: wał i śruba,
g)
specjalne poduszki nie przytwierdzone do siedzenia, zaopatrzone w paski, klamry itp. zapięcia w celu użycia tych poduszek w razie potrzeby zamiast osprzętu ratunkowego.

Grupa 73.

poz. 1159.

Automaty do gry zręcznościowej o wadze sztuki około 200 kg, z wewnętrznym urządzeniem analogicznym do urządzenia wag osobowych z automatem do wyrzucania kartek, należy tlić według poz. 1159 p. 1 lit. "d" taryfy celnej. poz. 1161.

Bębenki cyfrowe wykonane ze stopów cyny, mające zastosowanie w różnych aparatach i przyrządach, jak licznikach energii elektrycznej, samochodowych licznikach opłat, licznikach obrotów itp. należy clić według p. 5 poz. 1161 taryfy celnej na równi z bębenkami cyfrowymi do przepływomierzy. poz. 1162.

Termometry o rozpiętości skali w granicach od 0 do 65° C i podziałce skali na całe stopnie Celsjusza (bez podziałek dziesiętnych), oparte na własności podnoszenia się w kapilarze przy wzroście temperatury słupka rtęci lub spirytusu, umieszczone w oprawę drewnianą, zakończoną rączką, jak również bez oprawy, lecz zaopatrzone w napisy lub litery, świadczące o przeznaczeniu ich jako termometrów kąpielowych, należy clić według poz. 1162 p. 3 lit. "b" taryfy celnej, jako termometry kąpielowe.

Przyrząd do sprawdzania numerów przędzy (motowidło) należy clić według poz. 1162 p. 5 taryfy celnej.

Aparat do automatycznego odmierzania niedużych ilości płynów o wadze 2-3 kg, składający się ze szklanego naczynia miarowego, szklanego cylindra i gumowej pompki, należy clić według poz. 1162 p. 5 taryfy celnej.

Aparat do chlorowania wody w rurociągach, ściekach fabrycznych itp. składający się z drewnianej oszklonej szafki z wybudowaną wewnątrz aparaturą, w skład której wchodzą szklane naczynia, szklane rurki łączeniowe, manometr, termometr itp. o łącznej wardze około 15 kg, należy clić według pozycji 1162 p. 5 taryfy celnej.

poz. 1164.

Świdry (wiertła) dentystyczne należy traktować jako narzędzia dentystyczne osobno nie wymienione i clić według poz. 1164 p. 4 lit. odpow. taryfy celnej.

Świdry te, nadchodzące w specjalnych opakowaniach drewnianych, zawierających do 12 sztuk włącznie świdrów umieszczonych w wyżłobionych gniazdkach, należy clić łącznie z tym opakowaniem.

poz. 1165.

Odzież przeciwgazową, sporządzoną z materiałów pokrytych gumą i nadto skrojoną i uszytą w ten sposób, że uniemożliwia przedostawanie się gazów do ciała (np. odzież połączona z obuwiem, rękawicami i kapuzą na głowę) należy clić według poz. 1165 taryfy celnej jako sprzęt przeciwgazowy.

poz. 1167.

Mikroskopy monokularowe oraz binokularowe w tym stereoskopowe, tj. przyrządy do powiększeń, oparte na systemie szkieł optycznych zwanych okularem i obiektywem, bez względu na skalę powiększeń i przeznaczenia, należy clić według poz. 1167 p. 6 taryfy celnej.

Okulary w oprawach okularowych z metali nieszlachetnych, z rogu, celuloidu lub innych mas plastycznych z wstawionymi szkłami nieoptycznymi ze szkła, celuloidu, acetocelulozy itp.- należy clić według poz. 1167 p. 4 taryfy celnej.

Ochraniacze do oczów w oprawach innych niż okularowe, używane zazwyczaj przy pracy przez pracowników zawodowych lub sportowców dla ochrony oczów od pyłu, odprysków szkła, kamieni, metali, od naporu powietrza itp., wykonane z metali nieszlachetnych, z celuloidu lub innych mas plastycznych, ze skóry, tkaniny itp. materiałów pospolitych, z wstawionymi szkłami nieopłaconymi ze szkła, z celuloidu lub z innych mas plastycznych, siatki, blachy dziurkowanej itp., należy clić według przeważającego materiału z uwzględnieniem jego wykończenia.

poz. 1168.

Aparaty kinematograficzne do wyświetlań z wbudowanym silnikiem elektrycznym należy clić według poz. 1168 p. 3 taryfy celnej.

Tak zwane "wężyki" do przyrządów migawkowych do obiektywów fotograficznych, jako stanowiące część składową przyrządów migawkowych, a w taryfie osobno nie wymienione, należy clić według poz. 1168 p. 6 taryfy celnej.

Wstęgi z celuloidu lub innych podobnych mas plastycznych o szerokości od 12 do 35 mm z perforowanymi brzegami, pokryte emulsją światłoczułą, w rulonach, nadchodzące w odcinkach o długości 5 metrów i więcej - należy uważać za wstęgi kinematograficzne nienaświetlone i clić według poz. 1168 p. 7 lit. "d" taryfy celnej.

Takież wstęgi, lecz w odcinkach o długości poniżej 5 metrów, które są zwykle używane do małych aparatów fotograficznych, jak "Leica" i inne, należy traktować jako błony fotograficzne nienaświetlone i clić według poz. 1168 p. 7 lit. "b" taryfy celnej.

Błony z celuloidu lub innych podobnych mas plastycznych, pokryte emulsją światłoczułą obustronnie, należy clić według poz. 1168 p. 7 lit. "c" taryfy celnej, jako błony rentgenologiczne.

Wstęgi kinematograficzne nienaświetlone, nadchodzące w pudełkach blaszanych, stanowiących nieodzowne opakowanie, zabezpieczające wstęgi te od działania światła, należy clić według poz. 1168 p. 7 lit. "d" taryfy celnej łącznie z wagą tych blaszanek.

Grupa 74.

poz. 1172.

Zegarki bransoletkowe, objęte p. 1 poz. 1172 taryfy celnej, z bransoletkami z metali nieszlachetnych o wykończeniu takim jak i koperta, jak również z bransoletkami (paseczkami) ze skóry, materiałów włóknistych należy clić według odpowiednich liter punktu 1 poz. 1172 taryfy celnej zależnie od wykończenia koperty zegarka.

Zegarki, objęte p. 1 poz. 1172 taryfy celnej, z bransoletkami z metali nieszlachetnych posrebrzanymi, pozłacanymi, emaliowanymi lub z ozdobami srebrnymi, złotymi, z emalii - należy clić według odpowiednich liter punktu 1 poz. 1172 taryfy celnej, przewidzianych dla zegarków posrebrzanych, pozłacanych, emaliowanych lub z ozdobami srebrnymi, złotymi, z emalii, chociażby same zegarki nie były pokryte szlachetnymi metalami, emalią i nie posiadały ozdób z metali szlachetnych, emalii.

Zegarki bransoletkowe, objęte p. 1 poz. 1172 taryfy celnej, z bransoletką z metali szlachetnych należy clić osobno - zegarki według punktu 1 tej pozycji zależnie od wykończenia koperty, bransoletki zaś według pozycyj, przewidujących wyroby osobno nie wymienione z odnośnego metalu szlachetnego.

Zegarki bransoletkowe, objęte pp. 2, 3, 4 i 6 poz. 1172 taryfy celnej, z bransoletkami z takiego samego materiału co i koperta lub z bransoletkami z metali nieszlachetnych, jak również z bransoletkami (paseczkami) ze skóry, materiałów włóknistych należy clić według odpowiednich punktów i liter poz. 1172 taryfy celnej, zależnie od materiału koperty i jej wykończenia.

Zegarki bransoletkowe, objęte p. 2 poz. 1172 taryfy celnej, z bransoletką złotą lub platynową należy clić osobno - zegarki według p. 2 poz. 1172, bransoletki według poz. 1266 p. 4 taryfy celnej.

Zegarki objęte lit. "a" punktu 5 poz. 1172 taryfy celnej, z bransoletką inną niż z metali szlachetnych należy clić jako zegarki bez bransoletki.

Bransoletkowe zegarki, posiadające dodatkową dużą wskazówkę sekundową dla obliczania ułamków minuty, tzw. zegarki-stopery, należy clić według poz. 1172 odpow. taryfy celnej.

Grupa 81.

poz. 1211.

Aparaturę do krystalizowania salmiaku, składającą się z dwóch zbiorników połączonych wzajemnie rurą, wykonanych z masy bakelitowej, tj. z materiału odpornego na działanie salmiaku, nawet wzmocnionych bandażami z żelaza lanego, należy clić według poz. 1211 taryfy celnej, jako wyroby ze sztucznych mas plastycznych - do celów technicznych.

Grupa 82.

poz. 1226.

Zatrzaski metalowe, nadchodzące w stanie rozłożonym, tak, że poszczególne części zatrzasków umieszczone są w oddzielnych przedziałkach pudełka, należy clić według jakości poszczególnych części, a więc:

a)
metalowe części zatrzasków bez dodatków innych materiałów, - według poz. 1226 p. 1 taryfy celnej,
b)
metalowe części zatrzasków z dodatkiem pospolitych materiałów, - według poz. 1226 p. 2 taryfy celnej.

Części zatrzasków metalowych, objętych poz. 1226 taryfy celnej, wykonane z metali i mas plastycznych, należy clić według poz. 1226 p. 2 taryfy celnej nawet wtedy, gdy waga masy plastycznej jest większa niż waga metalu.

Części zatrzasków, wykonane z mas plastycznych i nie połączone z częściami metalowymi zatrzasków, należy clić, jako wyroby z mas plastycznych, według poz. 1210 taryfy celnej.

Grupa 84.

poz. 1248.

Samochody dziecięce z napędem nożnym, naśladujące zewnętrznym wyglądem samochody osobowe, należy clić według poz. 1248 p. 4 litery odpowiedniej taryfy celnej.

Grupa 85.

poz. 1249.

Obsadki szklane do piór do pisania ze szklanym piórem, w postaci szklanej pałeczki z odpowiednio rowkowanym zakończeniem, należy clić według poz. 1249 p. 1 lit. "c" taryfy celnej.

Obsadki do napełniania z piórami szklanymi należy clić według poz. 1249 p. 3, na równi z obsadkami do napełniania z piórem z metali pospolitych.

Obsadki do napełniania pozłacane, posrebrzane lub z takimi ozdobami należy clić według poz. 1249 p. 3 litery "a" cyfry rzymskiej odpowiedniej taryfy celnej.

Obsadki do napełniania z częściami lub z ozdobami z metali szlachetnych, o ile te części, względnie ozdoby, nie stanowią o istotnej wartości przedmiotu, należy clić według poz. 1249 p. 3 lit. "b" taryfy celnej.

Pióra do pisania (stalówki) szklane, należy clić według poz. 1249 p. 4 lit. "b" taryfy celnej.

poz. 1250.

Datowniki, wykonane w połączeniu z pieczęciami lub bez, należy clić według poz. 1250 p. 9 taryfy celnej, jako wyroby kancelaryjne osobno nie wymienione.

poz. 1251.

Mechanizmy do automatycznych ołówków, jako stanowiące zasadnicze części automatycznych ołówków, powinny być clone według poz. 1251 p. 7 lit. odpow. taryfy celnej.

Inne części automatycznych ołówków, sprowadzane oddzielnie, jak oprawki z plastycznych czy innych materiałów, sprężynki, skówki itp. należy clić według materiału z jakiego są wykonane i stopnia obrobienia.

Grupa 86.

poz. 1254.

Sieczka szklana i paciorki szklane - nieszlifowane, nierżnięte, chociażby różnej wielkości, kształtu i barwy - nie nanizane, jak również nanizane na nitki, lecz jednakowego kształtu, wielkości i barwy, należy clić według poz. 1254 taryfy celnej.

poz. 1256.

Paciorki, sieczkę, nanizane na nitki-szklane, nieszlifowane, nierżnięte, różne co do kształtu, wielkości, barwy należy clić według poz. 1256 taryfy celnej, jako wyroby z paciorków, względnie sieczki.

poz. 1258.

Kolie (naszyjniki) z nanizanych na nitki szlifowanych wyrobów Szklanych kształtu sieczki lub paciorków, należy clić według p. 1 poz. 1258 taryfy celnej, jako biżuterię nieprawdziwą.

Grupa 88.

poz. 1263, 1265.

Złoto, srebro, platyna i platynowce: ruten, rod, pallad, osm i iryd - nadchodzące w postaci proszku, w którym to stanie wymienione metale nie są przewidziane w taryfie celnej, należy odprawiać według następujących pozycji taryfy celnej:

a)
srebro w proszku - według poz. 1263 p. 1 na równi ze srebrem w ziarnach,
b)
złoto, platyna, ruten i rod w proszku - według poz. 1265 p. 1, na równi ze złotem, platyną, rutenem i rodem w ziarnach,
c)
osm, iryd i pallad w proszku - według poz. 295 p. 11 - jako pierwiastki wymienione w tej pozycji.

Według materiału.

Klamerki ze szkła, materiałów plastycznych, chociażby z dodatkiem metali, należy clić według materiału i stopnia wykończenia.

Lichtarzyki choinkowe z drutu lub blaszane nawet z blaszaną wysztancowaną profitką, służące wyłącznie do umieszczania w nich świeczek, należy traktować jako wyroby osobno nie wymienione z blachy, względnie z drutu, i clić według jakości materiału i stopnia wykończenia.

Karbówki (szczypce do karbowania włosów) blaszane, żelazne lub druciane należy clić jako wyroby z tych materiałów, zależnie od wykończenia.

Klucze z drutu żelaznego do otwierania pudełek z sardynkami lub innymi konserwami, znajdujące się razem z tymi konserwami w jednej skrzyni i w odpowiedniej do pudełek ilości, należy clić razem z tymi konserwami według odpowiednich dla konserw pozycji taryfy celnej, doliczając wagę kluczy do wagi konserw.

Puszki do konserw z blachy z metali nieszlachetnych, w pokrywie których jest wstawioną szybka z białego prasowanego szkła, uszczelniona gumowym pierścieniem, podlegają ocleniu jako wyroby z blachy według odpowiednich pozycyj taryfy celnej, chociażby waga szkła była większa niż waga blachy.

Klucze do nakręcania zegarów ściennych, do rozsuwania szczęk, uchwytów uniwersalnych przywożone osobno - należy clić według materiału i stopnia obrobienia.

Przybory do regulowania przeciągu w przewodach kominowych, składające się z ruchomej zasłony, osadzonej w ramie, podlegają ocleniu według materiału, z którego są wykonane i stopnia obróbki.

Kule bilardowe (bile) należy clić według pozycyj taryfy celnej, przewidujących osobno nie wymienione wyroby z odpowiednich materiałów.

Fajki, poza wymienionymi w pozycjach 1210 p. 2, 1270 p. 2 i 1274 p. 2 taryfy celnej, należy clić według materiału i stopnia obrobienia, jako osobno nie wymienione wyroby z danych materiałów.

Przy taryfikacji fajek, sporządzonych z różnych materiałów, należy przy ustalaniu pozycji taryfy celnej kierować się postanowieniami punktu 2 art. 4 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 85, poz. 732).