Ustalenie trybu ogłaszania wartości złota.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.932

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 listopada 1927 r.
w sprawie ustalenia trybu ogłaszania wartości złota.

Na podstawie art. 16 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. № 97, poz. 855) zarządzam co następuje:
Wartość jednego grama czystego złota będzie ogłaszana w formie obwieszczeń Ministra Skarbu w Monitorze Polskim z końcem każdego miesiąca na miesiąc następny.

W razie zmiany wartości jednego grama czystego złota w ciągu miesiąca, wartość ta będzie ustalona oddzielnem obwieszczeniem.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.