Wartość jednego grama czystego złota. - M.P.1934.148.197 - OpenLEX

Wartość jednego grama czystego złota.

Monitor Polski

M.P.1934.148.197

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1934 r.