Wartość jednego grama czystego złota. - M.P.1934.173.230 - OpenLEX

Wartość jednego grama czystego złota.

Monitor Polski

M.P.1934.173.230

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1934 r.