Ustalenie cen sprzedażnych spirytusu na cele lecznicze, naukowe i domowe w butelkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.72.656

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 czerwca 1928 r.
o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele lecznicze, naukowe i domowe w butelkach.

Na mocy art. 20, 21 i 96 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 289) zarządzam co następuje:
Ustala się następujące detaliczne ceny sprzedażne spirytusu butelkowanego na cele lecznicze, naukowe i domowe o mocy 95° łącznie z butelką:
1 litr0,5 litra0,25 litra
12,50 zł.6,30 zł.3,20 zł.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1928 r.