§ 2. - Ustalenie cen sprzedażnych spirytusu na cele lecznicze, naukowe i domowe w butelkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.72.656

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1928 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1928 r.