§ 1. - Ustalenie cen sprzedażnych spirytusu na cele lecznicze, naukowe i domowe w butelkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.72.656

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1928 r.
§  1.
Ustala się następujące detaliczne ceny sprzedażne spirytusu butelkowanego na cele lecznicze, naukowe i domowe o mocy 95° łącznie z butelką:
1 litr0,5 litra0,25 litra
12,50 zł.6,30 zł.3,20 zł.