Art. 10. - [Delegacje ustawowe - szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej, statut i regulamin organizacyjny MON] - Urząd Ministra Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.196 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.
Art.  10.  [Delegacje ustawowe - szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej, statut i regulamin organizacyjny MON]
1. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.
2. 
Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje statut Ministerstwu Obrony Narodowej, w którym określa jego organizację wewnętrzną.
3. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.