Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.101.671

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 1920 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.

W myśl części drugiej art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (D. P. 1919 № 61, poz. 364) Rada Ministrów ze wzglądu na demobilizacje, i bezpieczeństwo publiczne przedłuża udzielone Ministrowi Spraw Wewnętrznych rozporządzeniem z dnia 29 lipca 1920 r. (Dz. U. № 66, poz. 440), upoważnienie do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego, zarządzeń wyjątkowych na okres dalszych 3 miesięcy od dnia 2 listopada 1920 r. do dnia 2 lutego 1921 r. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.