Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.101.674

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 29 października 1920 r.
w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i Otrzymania porządku publicznego w okresie od dnia 2 listopada r. b. do dnia 2 Sutego 1921 r.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 1919 w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. 1919 r. № 61 poz. 364) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 28 października 1920 r. (Dz. Ust 1920 r. № 101 poz. 671) niniejszem przedłużam na okres czasu od dnia 2 listopada r. b. do dnia 2 lutego 1921 roku moc obowiązującą rozporządzeń moich, ogłoszonych w № 172 Monitora Polskiego z 1919 roku, oraz wszystkich rozporządzeń później zarządzonych na podstawie ustawy powyższej w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa a obowiązujących w poprzednim okresie w następujących miejscowościach:
1) miasto Warszawa,
2) w Województwie Warszawskiem na całym obszarze powiatów:
a) Błońskiego, b) Ciechanowskiego, c) Gostyńskiego, d) Grójeckiego, e) Kutnowskiego, f) Płockiego, g) Makowskiego, h) Płońskiego, i) Pułtuskiego, k) Przasnyskiego,
3) w Województwie Kieleckiem na całym obszarze powiatów:
a) Częstochowskiego, b) Będzińskiego, c) Opatowskiego, d) Iłżeckiego, e) Koneckiego, f) Radomskiego,
4) na całym obszarze Województw:
a) Łódzkiego, b) Lubelskiego, c) Białostockiego.