Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.107.706

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 listopada 1920 r.
w przedmiocie uchylenia zakazu funkcjonowania kabaretów, sal tańca, sal weselnych i t. p., oraz urządzania zabaw tanecznych.

Na podstawie art. 2 p. f. ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwu i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. 1919 r. № 61 poz. 264) i rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. 1920 r. № 101 poz. 67) niniejszem na obszarze b. zaboru rosyjskiego uchylam punkt 2 rozporządzenia Kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca r. b. (Dz. Ust. R. P. 1920 r.№ 60 poz. 332) w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania wszelkich kabaretów, sal tańca, sal weselnych i t. p. oraz urządzania zabaw tanecznych również w lokalach prywatnych.