Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.112.745

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 2 grudnia 1920 r.
w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego.

Na podstawie art. 2 p. f) ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Praw 1919 r. № 61 poz. 364) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. 1920 r. № 101 poz. 671), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w okresie od dnia 2 listopada r. b. do dn. 2 lutego 1921 r. (Dz. Ust. R. P. 1920 r. № 101 poz. 674), niniejszem uchylam rozporządzenie moje w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego z dnia 9 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. 1920 r. № 72 poz. 496).