§ 2. - Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.9.58 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1966 r.
§  2.
1.
Ustanawia się 15 grup uposażenia zasadniczego oraz 12 stawek dodatku służbowego według następujących tabel:

Tabela I.

Stawki uposażenia zasadniczego.

Grupa uposażeniaSzczebelKwota uposażenia zasadniczego miesięcznie w złotych
1A 4.500
B 4.250
2A 4.000
B 3.750
3A 3.500
B 3.250
4A 3.000
B 2.750
5A 2.500
B 2.250
6 2.000
7 1.850
8 1.700
9 1.550
10 1.400
11 1.275
12 1.150
13 1.000
14 900
15 800

Tabela II.

Stawki dodatku służbowego.

Stawka dodatkuMiesięcznie w złotych
oddo
1900 1.500
2800 1.400
3650 1.200
4600 1.100
5500 1.000
6450 900
7400 800
8350 700
9150 450
10150 400
11100 350
12100 300
2.
Minister Łączności określa w drodze rozporządzenia wydanego w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Łączności tabele stanowisk i przywiązane do nich grupy i szczeble uposażenia zasadniczego oraz stawki dodatku służbowego.