Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.26.232

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1932 r.

USTAWA
z dnia 25 lutego 1932 r.
uchylająca ustawę sejmową z dnia 28 lutego 1910 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawa następującej treści:
Art.  1.

Uchyla się obowiązujące jeszcze przepisy ustawy sejmowej z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dz. P. P. P. Nr. 20, poz. 229).

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa, Skarbu i Spraw Wewnętrznych.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.