Uchylenie rozporządzenia Ministra Sztuki i Kultury z dnia 5 marca 1919 r. w przedmiocie Statutu Konserwatorjum Muzycznego w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.52.466

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 2 czerwca 1927 r.
o uchyleniu rozporządzenia Ministra Sztuki i Kultury z dnia 5 marca 1919 r. w przedmiocie statutu Konserwatorium Muzycznego w Warszawie.

Na mocy art. 7 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie zmiany ustawy Instytutu Muzycznego Warszawskiego z dnia 23 maja 1889 r. (Dz. P. P. P. Nr. 15, poz. 214) i art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zniesieniu Ministerstwa Sztuki i Kultury (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 128), zarządzam co następuje:
Uchyla się moc rozporządzenia Ministra Sztuki i Kultury z dnia 5 marca 1919 r. w przedmiocie statutu Konserwatorjum Muzycznego w Warszawie (Dz. P. P. P. Nr. 25, poz. 241).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 1927 r.