Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.14.128

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1922 r.

USTAWA
z dnia 17 lutego 1922 r.
o zniesieniu Ministerstwa Sztuki i Kultury.

Art.  1.

Utworzone dekretem z dnia 5 grudnia 1918 r. (Dz. P. P. P. № 19, poz. 52) Ministerstwo Sztuki i Kultury znosi się.

Art.  2.

Wszystkie sprawy, przekazane przez dotychczasowe ustawy i rozporządzenia Ministrowi Sztuki i Kultury, przechodzą do zakresu działania Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Art.  3.

Z dniem wejścia w życie ustawy niniejszej uchyla się dekret z dnia 5 grudnia 1918 r. o utworzeniu Ministerstwa Sztuki i Kultury (Dz. P. P. P. № 19, poz. 52).

Art.  4.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Prezydentowi Ministrów oraz Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.