§ 3. - Tymczasowy ustrój władz skarbowych na Ziemi Wileńskiej i rozciągnięcie na tę ziemię niektórych ustaw i rozporządzeń. - Dz.U.1922.51.458 - OpenLEX

§ 3. - Tymczasowy ustrój władz skarbowych na Ziemi Wileńskiej i rozciągnięcie na tę ziemię niektórych ustaw i rozporządzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.51.458

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 1922 r.
§  3.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu, w sprawach celnych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.