Utworzenie urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych i kasy skarbowej w Mołodecznie oraz zmiany w organizacji komisyj... - M.P.1927.136.348 - OpenLEX

Utworzenie urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych i kasy skarbowej w Mołodecznie oraz zmiany w organizacji komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu Izby Skarbowej w Wilnie.

Monitor Polski

M.P.1927.136.348

Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1927 r.