Sprostowanie Rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. Ustaw Nr 51, poz. 314). - Dz.U.1920.79.532 - OpenLEX

Sprostowanie Rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. Ustaw Nr 51, poz. 314).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.79.532

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 27 lipca 1920 r.
Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie sprostowania Rozporządzenia o taryfie celnej z dn. 11 czerwca 1920 r. (Dz. Ustaw № 51, poz. 314).

Ustęp 4 art. 1 Rozporządzenia z d. 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. Ustaw № 51, poz. 314) należy skreślić.