[Zwolnienie z opłat sądowych] - Art. 87. - Samorząd województwa. - Dz.U.2022.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 87. - [Zwolnienie z opłat sądowych] - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  87.  [Zwolnienie z opłat sądowych]

Postępowania sądowe, o których mowa w art. 82 i 86, są wolne od opłat sądowych.