Makowski Kamil, Wymagania formalne skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Wymagania formalne skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Przygotowanie skargi zawierającej wszelkie niezbędne elementy, a także prezentującej odpowiedni poziom merytoryczny, w tym rzeczową i zgodną z obowiązującym stanem prawnym argumentację, charakteryzuje się znacznym stopniem skomplikowania. Konieczność stosowania znacznej liczby przepisów, które w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi są rozproszone w różnych miejscach tegoż aktu prawnego, sprawia, że proces opracowywania skargi jest dodatkowo utrudniony. Z praktycznego punktu widzenia możliwe jest jednak usystematyzowanie na podstawie tych przepisów w formie wzorcowego schematu (modelu) skargi do sądu administracyjnego jako formy środka nadzoru nad samorządem albo też środka zaskarżenia rozstrzygnięcia organu nadzoru przez samorząd.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX