Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Wymagania formalne skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Przygotowanie skargi zawierającej wszelkie niezbędne elementy, a także prezentującej odpowiedni poziom merytoryczny, w tym rzeczową i zgodną z obowiązującym stanem prawnym argumentację, charakteryzuje się znacznym stopniem skomplikowania. Konieczność stosowania znacznej liczby przepisów, które w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi są rozproszone w różnych miejscach tegoż aktu prawnego, sprawia, że proces opracowywania skargi jest dodatkowo utrudniony. Z praktycznego punktu widzenia możliwe jest jednak usystematyzowanie na podstawie tych przepisów w formie wzorcowego schematu (modelu) skargi do sądu administracyjnego jako formy środka nadzoru nad samorządem albo też środka zaskarżenia rozstrzygnięcia organu nadzoru przez samorząd.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?