[Zapewnienie środków finansowych na realizację nowych zadań] - Art. 56. - Samorząd powiatowy. - Dz.U.2022.1526 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Zapewnienie środków finansowych na realizację nowych zadań] - Samorząd powiatowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r.
Art.  56.  [Zapewnienie środków finansowych na realizację nowych zadań]
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
Przekazywanie powiatowi, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia środków finansowych koniecznych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów.