Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.104.752

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW.
z dnia 5 grudnia 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej art. 23 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na obszar b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 roku o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75 poz. 511) zarządza się co następuje:
§  1. W uzupełnieniu rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 maja 1921 r. w przedmiocie miar (Dz. Urz. M. b. Dz. Pr. № 20 poz. 138) rozciąga się moc obowiązującą art. 23 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 15 poz. 211) na obszar b. dzielnicy pruskiej.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.