§ 6. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2017.1788 t.j. - OpenLEX

§ 6. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1788 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 2017 r.
§  6. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia przebywa w zakładzie leczniczym, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), wywiad może przeprowadzić na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, zwanego dalej "kierownikiem ośrodka":
1)
pracownik socjalny zatrudniony w tym zakładzie albo
2)
pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej.