Czy OPS powinien wystąpić do ZOL o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego z osobą ubiegającą się o skierowanie do DPS? - OpenLEX

Czy OPS powinien wystąpić do ZOL o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego z osobą ubiegającą się o skierowanie do DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy wniosku o umieszczenie w DPS.

Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek strony o umieszczenie w DPS. Pracownik socjalny dwukrotnie udał się do miejsca zamieszkania osoby w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Jednak pracownik socjalny nie zastał strony w domu. Skontaktowano się więc z rodziną strony i uzyskano informację, że jest on w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na terenie innej gminy. Sporządzono na tą okoliczność notatkę służbową.

Jak powinien postąpić ośrodek pomocy społecznej z wnioskiem strony o DPS?

Czy postępowanie należy umorzyć, gdyż osoba jest w ZOL, czy zawiesić rozpatrzenie wniosku do czasu, aż strona wróci z ZOL?

Czy postępowanie należy prowadzić i wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu ze stroną do ZOL?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX